HOLEČKA, Emil

HOLEČKA, Emil

[*1. 1. 1946 v Kozárovce]

Emil Holečka, básnik, redaktor, editor, vydavateľ, sa narodil 1. 1. 1946 v Kozárovciach (okres Levice).

Študoval na strednej škole v Leviciach (1961 – 1964), potom na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (nedokončil), filmovú a dokumentárnu tvorbu na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1974 – 1979).

Po maturite pôsobil ako elév v Divadle J. Záborského v Prešove, člen Vojenského umeleckého kolektívu (1968 – 1971), režisér a moderátor Československého rozhlasu (1971 – 1982), tlačový tajomník, poradca a splnomocnenec pre médiá na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky v Bratislave (1982 – 1991), šéfredaktor Československého rozhlasu v Prahe (1991 – 1992), od roku 1992 majiteľ vydavateľstva T. R. T., resp. T. R. I. MÉDIUM v Bratislave, súčasne pracoval aj ako šéfredaktor Slovenskej televízie (od roku 1996), potom v Prezidentskej kanceárii. Žije v Bratislave.

Na jeho básnické formovanie vplývali najmä J. Stacho, M. Válek, J. Smrek, ale aj L. Novomeský, J. Buzássy, katolícka moderna, osamelí bežci a i., ako ich epigón prispel do zborníka Pocta (1974), ďalšia jeho spoločensky angažovaná i lyrická poézia ostala v rukopise (Asi sa nám chce žiť, O nás, Roztočený svet, Kruhy na vode). Prvú samostatnú básnickú zbierku vydal pod názvom Povinný priestor (1986). Predstavil v nej prierez dovtedajšej básnickej tvorby, vznikajúcej postupne, v priebehu rokov. Stretajú sa v nej verše so spomienkovými motívmi a básne o súčasnosti. Vydal básnické zbierky Nahé a v pohybe (1990), výber dovtedy tlačou nevydanej reflexívnej poézie Skok cez horiacu obruč (1993), ďalej zbierky Nezáhrada (1995), pásma veršov Malá vizita (1997) k filmu D. Rapoša Nezavesujte, ste v poradí, prózy Zbezvýznamňovanie človeka (2001), zbierky básní Rebélie (2002) a knihu Slnečnice pri západe slnka (2008), za ktorú získal Prémiu Literárneho fondu. Tá je zbierkou básní a úvah, kolísajúcich medzi poéziou a prózou, ktoré čitateľa vtiahnú do zamyslení a otázok zrelého básnika, na ktoré si odpovede musí nájsť každý sám v sebe. Skúsenosti s prácou rozhlasového publicistu využil pri písaní príručky Model rozhlasového moderátora (1982). Zaujímavým počinom ostáva vydanie cyklu populárnych rozhlasových besied Dialógy s ministrom, ktoré zhrnul do knihy O kultúre a kultúrnosti s Miroslavom Válkom (1987). Je autorom rozhlasových čŕt, esejí a reportáží – v relácii Dvere dokorán predstavil okolo 600 osobností slovenského umeleckého, vedeckého a verejného života. Zostavil obrazovú publikáciu Ecce lux (1998). V oblasti vydavateľskej činnosti sa orientuje na vydávanie cudzojazyčných kníh o Slovensku (Danubius magnus, 1993; Dams in Slovakia, 1995), medzi dominantné v jeho vydavateľstve T. R. I. MÉDIUM patrí edícia Slovanské reflexie.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov a členom Predstavenstva SSS.

DIELA

Poézia

 • Pocta. [Autori Peter Štilicha, Emil Holečka, Vojtech Kondrót; ilustr. ... Jozef Gális] 1.vyd. 57 s. Bratislava: Smena, 1974.
 • Povinný priestor. [Ilustr. na prebal a tit. list navrhol Karol Felix; grafická úprava Jozef Gális]. 1. vyd. 79 s. Bratislava: Smena, 1986.
 • Nahé a v pohybe. 1. vyd. 62 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990. ISBN: 80-220-0185-6.
 • Ikarove pierka Emil Holečka. [ilustroval Milan Mikuláš]. 1. vyd. 32 s. Bratislava: T.R.T. Medium: LUSICO, 1992. ISBN: 80-88676-00-2.
 • Skok cez horiacu obruč. 1. vyd. 96 s. Bratislava: PEREX, a. s., 1993. ISBN: 80-88676-01-0.
 • Nezáhrada. [ilustrátor Záboj B. Kuľhavý; autor doslovu Vojtech Kondrót]. 1. vyd. 108 s. Bratislava: T.R.T. Médium, 1995. ISBN: 80-88676-07-X.
 • Malá vizita. [ilustrátor Ivan Schurmann]. 1. vyd. 64 s. Bratislava: T.R.I. Médium, 1997. ISBN: 80-88676-06-1.
 • Rebélie. [ilustr. Robert Hromec]. 1. vyd.  57 s. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2002. ISBN: 80-88676-25-8.
 • Slnečnice pri západe slnka. [Doslov Ján Tužinský]. 1. vyd. 85 s. Bratislava: Veda, 2008. ISBN: 978-80-224-1056-4.
 • Obojstranné zrkadlo. 1. vyd. 93 s. Bratislava: Iris, 2011. ISBN: 978-80-89238-48-4.
 • Petrolejka v daždi. 1. vyd. 80 s. Bratislava: Veda, 2012. ISBN: 978-80-224-1267-4.
 • Tam ďaleko, až doma. [ilustrácie Záboj B. Kuľhavý]. 1. vyd. 84 s. Bratislava: Milan Štefanko – Iris, 2014. ISBN: 978-80-8153-012-8.

Próza

 • Zbezvýznamňovanie človeka. [autor doslovu Ján Tužinský]. 1. vyd. 109 s. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov, 2001. ISBN: 80-88676-17-7.

Odborná literatúra

 • Model rozhlasového moderátora. Bratislava: Slovenský rozhlas, 1982.

Publicistika

 • O kultúre a kultúrnosti s Miroslavom Válkom. [Eva Kovačevičová-Fudala]. 1. vyd. 208 s. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1987.

Iné

 • Ecce lux. [obrazová publikácia]. [photographs: L. Struhár ... et al.]. 1. vyd. 56 s. Bratislava: T.R.I. Médium, 1998. ISBN: 80-88676-11-8.

EDITORSKÁ ČINNOSŤ

 • Danubius magnus. [v angličtine]. 1993.
 • Dams in Slovakia. [v angličtine]. 1995.

OCENENIA

 • Prémia Literárneho fondu za knihu Slnečnice pri západe slnka (2008)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • ČÚZY, Ladislav: Emil Holečka: Povinný priestor. In: Slovenské pohľady. Roč. 102, č. 10 (1986), s. 138 – 139.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • HOLEČKA, Emil. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 151, 152.

Internetové zdroje

 • Emil Holečka [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Holečka, Emil [online]. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg. [Citované 2. 10. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.

  Holečka, Emil [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB. [Citované 21. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.