BALÁŽ, Ireney

BALÁŽ, Ireney

[* 15. 7. 1944 Levoča]

Ireney Baláž, básnik, publicista, recenzent, organizátor literárneho života, pracovník v oblasti propagácie, sa narodil sa 15. júla 1944 v Levoči v rodine gréckokatolíckeho farára, matka bola učiteľka.

Stredoškolské štúdiá absolvoval v dnešnej Českej republike – na Jedenásťročnej strednej škole v Duchcove (1958 – 1961) a na Strednej priemyselnej škole v Čáslavi (1961 – 1963). Po maturite študoval na Veterinárnej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Košiciach (1964 – 1968), štúdium však zanechal. Neskôr absolvoval SEŠ s maturitou v Košiciach (1977).

Pracoval na oddelení propagácie vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach (1969 – 1987) a v studenej vlacovni VSŽ Košice (do 1991). Keďže mal vážne zdravotné problémy odišiel na invalidný dôchodok (1991), od roku 1992  absolvoval sériu vážnych operácií v Prahe a Bratislave.

Od roku 1991, keď sa presťahoval do Bratislavy, sa venuje výlučne literárnej tvorbe, recenzistike, publicistike a organizovaniu literárneho života. Pravidelne publikuje recenzie, kritiky, články a eseje v literárnych časopisoch Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Knizná revue, Revue svetovej literatúry a i. V časopise pre mladú literatúru Dotyky publikoval hudobný cyklus o blues a rock-and-rolle. Niekoľko rokov bol členom porôt slovenských literárnych súťažiach (Wolkrova Polianka, Cena I. Kraska, Cena E. E. Kischa a i.).

Poéziu začal publikovať na začiatku deväťdesiatych rokov v literárnych časopisoch. Debutoval útlou zbierkou intímne ladenej poézie Fresky (1996), po nej vydal zbierky básní Anatómia smädu  (2004) a Prierez tmou (2000). Silné duchovné prostredie, v ktorom vyrastal, sa odrazilo aj v jeho básnickej tvorbe. Vo filozoficky, ale aj impresívne ladených básňach hľadá cez neopakovateľnosť okamihu zmysel ľudskej existencie, úlohu lásky a viery. Medidatívnym hlasom z básnického ústrania bez bombastických fráz podáva správu o živote dnešného premýšľajúceho človeka, o jeho hľadaniach, nachádzaniach, radostiach aj sklamaniach. Jeho básne sa prezentujú aj v rámci literárnych festivalov či autorských čítaní a preložili ich do češtiny, nemčiny, francúzštiny, poľštiny, bulharčiny, ruštiny či angličtiny.

Je členom Slovenského centra PEN (2000), bol jeho tajomníkom (2001 – 2004, 2005 – 2008) a predsedom (2008 – 2009), od roku 2012 je čestným predsedom Slovenského centra PEN. V roku 2008 založil pobočku Slovenského centra PEN v Košiciach (s prof. Máriou Bátorovou). Je členom Spolku slovenských spisovateľov a Klubu nezávislých spisovateľov.

Pri príležitosti 20. výročia Slovenského centra PEN ho ocenili ako Čestného člena SC PEN (2010), pri príležitosti 25. výročia SC PEN dostal ocenenie a diplom  za mimoriadne zásluhy (2014). V rámci cien Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) za rok 2016 získal Cenu Slovenského centra PEN za básnickú zbierku Čas hmatu (ako voňajú sny).

 

DIELO

Poézia

 • Fresky. 1. vyd. Námestovo: Štúdio F [vl. náladom.], 1996. 56 s. ISBN: 8096755005.
 • Anatómia smädu. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2000. 80 s. ISBN 8080611017.
 • Prierez tmou. 1. vyd. Bratislava: Eterna Press, 2004. 108 s. ISBN 8096925903 (brož.).
 • Čas hmatu (ako voňajú sny) 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2016. 64 s. ISBN 978-80-8194-033-0 (viaz.).

 

OCENENIA

 • Cena Slovenského centra PEN za básnickú zbierku Čas hmatu (ako voňajú sny) v rámci cien AOSS za rok 2016
 • Ocenenie a diplom  za mimoriadne zásluhy pri príležitosti 25. výročia SC PEN (2014)
 • Čestný člen Slovenského centra PEN pri príležitosti 20. výročia SC PEN (2010)

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Encyklopédie, slovníky, monografie

 • BÁLÁŽ, Ireney. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 20.
 • BÁLÁŽ, Ireney. MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. doplnené, opravené a rozšírené vydanie. 576 s. Bratislava – Martin: Literárne informačné centrum a Slovenská národná knižnica, 2008.
 • Ireney Baláž. [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné na internete: <TU>.

Databázy, formuláre

 • Ireney Baláž: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov. Dátum: 26. 10. 1998. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Ireney Baláž [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Ireney Baláž [online]. In: Slovenské centrum P.E.N. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Čestní členovia: Domáci  členovia ocenení pri príležitosti 20. výročia SC PEN [online]. In: Slovenské centrum P.E.N. [Citované 3. 3. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • (mab): Básnik s presným okom – Ireney Baláž. [online]. In: Slovenské národné noviny. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Baláž, Ireney [online]. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc. [Citované 12. 5. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Baláž, Ireney [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava. [Citované 12. 5. 2015].Dostupné na internete: <TU>.

Autorizácia

 • CIFRA, Štefan: Baláž, Ireney: heslo – autorizácia (biografia, bibliografia, ocenenia a i.) [online]. E-mail od: ireney.balaz@gmail.com, 25. 8. 2015; 25. 7. 2018, komu: literarny.tyzdennik@gmail.com [cit. 27. 8. 2015; 26. 7. 2018].