TOMAŠOVIČ, Pavol

TOMAŠOVIČ, Pavol

[* 10. 1. 1964 v Trnave]

Pavol Tomašovič, Ing., prozaik, esejista, publicista, novinár, sa narodil 10. 1. 1964 v Trnave, kde aj žije

Pracoval ako vedúci kancelárie primátora mesta Trnava, v súčasnoti je hovorcom primátora Trnavy.

Vydal román Nič v krajine nikoho (2007), za ktorý získal ocenenie v ankete Knižnej revue v kategórii Debut roka, zbierku poviedok Bezčasie (2010) a meditatívnych próz Presahy (2013) s fotografiami Bažeja Vitteka,, literárne eseje Mosty ponad čas (2016). Okrem toho publikuje úvahy na aktuálne spoločenské, kultúrne i politické témy vo viacerých slovenských periodikách. Uverejnil vyše 200 autorských či odborných príspevkov (Domino fórum, Fórum, Listy, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Sme a ďalšie).

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, členom jeho predstavenstva a tajomníkom jeho trnavskej odbočky, a členom Slovenského syndikátu novinárov.

DIELA

Próza

  • Nič v krajine nikoho. 2007.
  • Bezčasie. 2010.
  • Presahy. [Fotografie: Bažej Vittek]. 2013.