MIŠÁK, Peter

MIŠÁK, Peter

[* 10. 9. 1950 Ružomberok]

Peter Mišák, PhDr., básnik, prozaik, literárny kritik, publicista, editor, odborný redaktor, lexikograf, organizátor literárneho života, pôvodným povolaním učiteľ, sa narodil 10. septembra 1950 v Ružomberku v robotníckej rodine. Je ženatý, s manželkou Emíliou, rod. Mydliarovou, povolaním zdravotnou sestrou, žijú v Martine, majú dve deti, syna Martina a dcéru Katarínu.

Štúdiá, vzdelanie, zamestnanie a pôsobenie

Základnú školu vychodil v Ružomberku, kde absolvoval aj Strednú všeobecnovzdelávaciu školu (1965 – 1968). Absolvoval učiteľský odbor slovenčina a nemčina na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (1968 – 1972).

Pôsobil ako učiteľ v ZDŠ v Liptovských Sliačoch (1972 – 1973). Po absolvovaní základnej vojenskej služby (1973 – 1974) pracoval ako odborný a vedúci odborný redaktor zdravotníckych učebníc a medicínskych odborných publikácií vo Vydavateľstve Osveta v Martine (1974 – 1992), neskôr ako novinár, redaktor a šéfredaktor Slovenských národných novín v Martine (od roku 1992). Je dlhoročným organizátorom literárneho života v žilinskej odbočke Spolku slovenských spisovateľov, ktorej bol tajomníkom, a v kultúrnych inštitúciách Žilinského kraja, najmä v Martine a rodnom Ružomberku. Pôsobil a pôsobí aj ako člen a predseda odborných porôt celoštátnych literárnych súťaží ako Ceny Literárneho fondu, Jašíkove Kysuce a i.

Publikačná činnosť

Publikoval v zborníkoch stredoslovenských autorov V znamení života (1978), Pribúdanie kruhov (1980), Návraty k prameňom (1984) a Variácie na život (1986). Debutoval zbierkou prírodnej i reflexívnej lyriky Listovanie (1981), v ktorej koncentroval citový zážitok do pôsobivej poetickej výpovede. V druhej zbierke ľúbostnej poézie Deň (1988) jeho metamorfózy lásky k žene, milenke, ale i matke vyústili východiskami k ľudskému rodu. S básnikom a prekladateľom Ladislav Lajčiakom a výtvarníkom Petrom Matisom vydal bibliofilskú zbierku Apel (1983), v ktorej postavili do kontrastu krásu života a hrôzy vojny (časť z nej vyšla v ruskom preklade v literárnom almanachu Oka). V zbierke Soľ v nás (1998) vzdal hold neopakovateľnosti citu medzi mužom a ženou. Verše zbierky Necelé sonety o láske (2004) ako znalec atmosféry a náladových opisov naplnil zrelou pocitovosťou, intimitou i myšlienkovou naliehavosťou. Zbierka Rozhovor na ulici (2009) vo fiktívnom rozhovore kladie ako životom skúsený muž nepríjemné filozofické otázky na témy vzniku života, jeho bytia a zmyslu. Zbierka Stanice (2014) obsahuje lyrické reflexie, ktoré sa konotačne odvíjajú od významovej podstaty samého veľa značiaceho slova „stanica“ a novátorsky nadväzuje na asociácie veľkých básnikov, najmä stále inšpirujúceho Laca Novomeského. Zbierka  poézie Rút (2014) predstavuje dialóg súčasníka s biblickou postavou, v ktorom reflektuje stav sveta a miesto človeka v ňom. Vydal knihy poviedok Pointa smrť (2007) a Alicine psy (2018). S Evou Kuciakovou Humajovou napísal knižku veršov pre deti Brezulienka (2019), ktorá prekvapuje svojou invenciou vo videní autorky-fotografky a hravom a dôvtipnom spracovaní poézie básnikom – v súzvuku obrazu a poézie tak spolu vytvorili nádherné brezové skrývačky.

Je autorom zbierok povestí Povesti z Liptova (2008, v spoluautorstve s Petrom Vrlíkom), Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch (2012), Rozprávky spod slovanskej lipy  (2013, s P. Vrlíkom) a Murárske povesti a príbehy (2015, s P. Vrlíkom). Napísal knihu Rozprávky z pokladu Pavla Dobšinského (2016), v ktorej autorsky spracoval viaceré známe i menej známe slovenské ľudové rozprávky.

Zostavil zborník autorov žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov Skúmať vlastné slová (2000), Profily: predstavujeme členov krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Žilinskom kraji 1 (2005) a Profily autorov členov žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov 2010. Spracoval Malý slovník slovenských spisovateľov (2002). Je aj autorom scenárov, rozhlasových pásiem a poviedok pre rozhlas. Bol editorom diel Ružomberský literárny kalendár 2012 (2011, v spoluautorstve s R. Kenderom). Ružomberský literárny kalendár 2013 (2012, v spoluautorstve s R. Kenderom). Preložil vyše 10 titulov učebníc a zdravotníckej odbornej literatúry z češtiny (1978 – 1992). Pravidelne sa prezentuje ako kultúrny publicista a recenzent pôvodnej slovenskej literatúry.

Ocenenia

Je nositeľom viacerých ocenení za literárnu tvorbu. Za básnickú zbierku Soľ v nás získal v roku 2000 Prémiu Paula Rusnaka ako ocenenie Svetového kongresu Slovákov za pôvodnú tvorbu, za Malý slovník slovenských spisovateľov v roku 2003 Cenu primátora krajského sídla za významný literárny počin. Povesti z Liptova (2008) a Ružomberský literárny kalendár 2012 získali v čitateľských anketách titul Kniha Liptova. Básnická zbierka Rúth získala v súťaži Kniha Turca 2014 v kategórii beletria pre dospelých a pre deti tretie miesto. Za prozaickú knihu Rozprávky z pokladu Pavla Dobšinského získal 2. miesto v súťaži Kniha Turca 2016 v kategórii beletria.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov, podpredsedom SSS pre literárne aktivity členskej základne, koordináciu pôsobenia regionálnych odbočiek a spoluprácu SSS s univerzitami, vysokými a strednými školami, je členom Predstavenstva SSS.

DIELA

POÉZIA

 • Listovanie. 1. vyd. 89 s. Martin: Osveta, 1981.
 • Apel. [bibliofília]. [s L. Lajčiakom a P. Matisom]. 1. vyd.  55 s. 1983.
 • Deň. 1. vyd. 49 s. Martin: Osveta, 1988. ISBN 80-217-0048-3.
 • Soľ v nás. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1998. ISBN 80-88735-91-2.
 • Necelé sonety o láske. 1. vyd. 40 s. Žilina: Knižné centrum, s. r. o., 2004. ISBN 80-8064-208-7.
 • Rozhovor na ulici. [príloha: CD]. 1. vyd. 63 s. Žilina: Knižné centrum, s. r. o., 2009. ISBN 978-80-8064-331-7.
 • Stanice. 1. vyd. 46 s. Vydavateľstvo Egmont SK, 2014. ISBN 9788080617578 (brož).
 • Rút. [ilustrácie: Miroslav Bartoš]. 1. vyd. 62 s. Ružomberok: Ján Šindléry – TESFO, 2014. ISBN 978-80-89253-64-7. [Edícia Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení].

Poézia – literatúra pre deti

 • Eva Kuciaková Humajová – Peter Mišák: Brezulienka. Fotografie Eva Kuciaková Humajová. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019. 69 s. ISBN 978-80-8202-098-7.

PRÓZA

 • Pointa smrť. [poviedky]. 1. vyd. ESA, 2007. 78 s. ISBN 978-80-85684-58-2 (viaz).
 • Alicine psy. [poviedky]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2018. 1. 161 s. ISBN 978-80-8061-999-2.

Próza – povesti, rozprávky

 • Povesti z Liptova. [v spoluautorstve s Petrom Vrlíkom]. 1. vyd. Matica slovenská, 2008. 260 s. ISBN 9788070908976 (viaz.).
 • Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch. 1. vyd. Žilina: Georg, 2012. 168 s. ISBN 978-80-89401-86-4.
 • Rozprávky spod slovanskej lipy. [v spoluautorstve s Petrom Vrlíkom]. 1. vyd. Martin: Matica slovenská. 2013. 152 s. ISBN 9788081280818 (viaz).
 • Murárske povesti a príbehy. [v spoluautorstve s Petrom Vrlíkom]. Ilustroval Marián Čapka. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. 136 s. ISBN 978-80-8115-215-3. Séria Povesťová mapa Slovenska
 • Rozprávky z pokladu Pavla Dobšinského. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2016. 68 s. ISBN: 978-80-8115-233-7 (viaz.).

Biografia a bibliografia

 • Malý slovník slovenských spisovateľov. [lexikón]. 1. vyd. 318 s. Žilina: Knižné centrum, s. r. o., 2002. ISBN 80-8064-137-4.
 • Profily: Predstavujeme členov krajskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Žilinskom kraji. 1. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 2005. 15 s. ISBN 978-80-8064-396-6.
 • Profily autorov členov žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov 2010. [zostavil Peter Mišák]. 1. vyd.  Žilina: Agentúra pre regionálny rozvoj, 2010. 28 s. ISBN 978-80-8064-396-6.

Editorská činnosť

 • Skúmať vlastné slová: Zborník autorov žilinskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov. 1 vyd. Žilina: Knižné centrum, s. r. o., 2000. 150 s. ISBN 80-8064-098-X.
 • Ružomberský literárny kalendár 2012. [v spoluautorstve s R. Kenderom]. 1. vyd. Ružomberok: kníhtlačiareň TESFO – Ján Šindléry Ružomberok, 2011. Edícia Knižnica Rozhľadov po kultúre a umení, č. 37.
 • Ružomberský literárny kalendár 2013 [v spoluautorstve s R. Kenderom; Marián Mydlo, Fedor Mikovič]. 1. vyd. Ružomberok: mesto Ružomberok, Stavkomex, 2012. Edícia Knižnica Rozhľadov. 150 s. po kultúre a umení.

Elektronické publikácie

 • Rozprávky spod slovanskej lipy. [spoluautor Peter Vrlík]. 1 elektronický optický disk (CD-ROM) digitálny. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2015.

OCENENIA

 • Prémia Paula Rusnaka ako ocenenie Svetového kongresu Slovákov za pôvodnú tvorbu za básnickú zbierku Soľ v nás (2000)
 • Cena primátora krajského sídla za významný literárny počin za Krátky slovník slovenských spisovateľov (2003)
 • Ocenenie Kniha Liptova 2008 v čitateľskej ankete za Povesti z Liptova
 • Ocenenie Kniha Liptova 2012 v čitateľskej ankete za Ružomberský literárny kalendár 2012
 • 3. miesto v súťaži Kniha Turca 2014 v kategórii beletria pre dospelých a pre deti za básnickú zbierku Rúth
 • 2. miesto v súťaži Kniha Turca 2016 v kategórii beletria za prozaickú knihu Rozprávky z pokladu Pavla Dobšinského

 

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Recenzie a štúdie v periodikách

 • BARTOŠ, Miroslav: Nad knižkou básní Petra Mišáka. In: Turiec SME [online]. Vydané 8. 3. 2010. [Citované 1. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Rút – Peter Mišák. In: Literárne informačné centrum [online]. Knižná revue 2015, číslo 3. [Citované 1. 8. 2015]. Dostupné na internete: <TU>.

 

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZDROJE

Personálna bibliografia
 • Peter Mišák. [zostavila Sivia Bodorová; zodp. red.: Táňa Mikitová]. 1. vyd. 1 zlož. list ([4] s.). Rimavská Sobota: Knižnica Mateja Hrebendu, 2003.
 • PhDr. Peter Mišák: výberová personálna bibliografia. [Zostavila: Beata Adamová; graf. úprava: Marcela Kubovová; zodp. red.: Katarína Vandlíková; ilustr. na obálke: Peter Ďurík; fotogr. z archívu: Peter Mišák]. 1. vyd. 54 s. Martin: Turčianska knižnica, 2010. ISBN 978-80-969323-8-2.
Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky
 • Peter Mišák. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 321 – 322.
Databázy
 • Peter Mišák: Evidenčný list spisovateľa – člena Spolku slovenských spisovateľov, životopis. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
 • Peter Mišák: Spolok slovenských spisovateľov – Žiadosť o členstvo v SSS, životopis. 19. 8. 1995, 12. 2. 1990. 1 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.
Internetové zdroje
 • Peter Mišák. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 12. 9. 2014]. Dostupné z internetu: TU.
 • Peter Mišák. In: Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina [online]. [Citované 1. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • MIŠÁK, Peter. In: Slovenská knižnica: Portál ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc [online]. [Citované 31. 10. 2014]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • MIŠÁK, Peter. In: Univerzitná knižnica Bratislava [online]. [Citované 11. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • O Knihu Turca súťažilo 30 publikácií, poznáme víťazov. In: Turiec online [online]. Uverejnené: 27. 4. 2017. [Citované 3. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Peter Mišák. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 3. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Úspech na Knihe Liptova 2014 (editor). In: Spolok slovenských spisovateľov, odbočka Žilina [online]. Uverejnené: 24. 4. 2015. [citované 3. 8. 2015]. Dostupné z internetu: <TU>.