TUMA, Milan (†)

TUMA, Milan (†)

[* 27. 2. 1941 Martin – † 20. 5. 2016 Žilina]

Milan Tuma, Mgr., básnik, spisovateľ literatúry faktu, scenárista, divadelný režisér, herec, rozhlasový moderátor, organizátor regionálneho kultúrneho života a moderátor literárnych a kultúrnych podujatí, sa narodil 27. februára 1941 vo Vrútach (okres Martin), vyrastal na Kysuciach a vo Vrútkach, sám sa považoval za rodeného Vrútočana. Od roku 1983 žil v Žiline, kde aj zomrel 20. mája 2016.

Základnú školu vychodil vo Vrútkach, kde začal literárne a divadelne tvoriť. Zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole v Martine (1958), nastúpil do Armádneho divadla v Martine ako technik, elektrikár, rekvizitár a inšpicient, kde príležitostne hral menšie postavy a robil asistenta réžie. Absolvoval divadelnú fakultu VŠMU Bratislava, kde promoval roku 1964.

Po skončení štúdií pôsobil v divadlách: SNP Martin, P. Jilemnického Žilina, J. G. Tajovského Zvolen. V tom období začal aj literárne tvoriť, najmä príležitostnú a ľúbostnú poéziu, ktorú recitoval na kultúrnych podujatiach v rámci Slovenska i v programoch Slovkoncertu. Písal aj literárne scenáre, z ktorých niektoré boli publikované v časopisoch Osvetová práca, Javisko a v regionálnych publikáciách. Poéziu uverejnil aj v Zorničke, Slniečku, regionálnych časopisoch a literárnych zborníkoch. Za činnosť v Mestskom rozhlase mesta Žiliny v auguste 1968 i za protiokupačné básne mal v nasledujúcom období zákaz pracovať v oblasti kultúry i publikačnej činnosti. Zamestnal sa ako strážca ochrany prírody Malá Fatra, vodič motorového vozidla v Dopravnom závode spojov a nákupca v ZVL Odbyt v Žiline. V polovici osemdesiatych rokov pracoval v rozličných kultúrnych ustanovizniach v Žiline, spočiatku bez pracovnej zmluvy (Dom kultúry ROH, PKO, Mestský klub mládeže), kde zakladal a viedol divadielka a literárne kluby, ktoré úspešne pôsobili v rámci celej republiky. V deväťdesiatych rokoch založil súkromnú umeleckú agentúru, ktorá odohrala viac ako 5 000 predstavení pre deti, mládež a dospelých na Slovensku, Morave i vo Viedni. Pôsobil aj ako rozhlasový moderátor relácie Naši – vaši jubilanti (2012) v rádiu Frontinus (Žilina – Martin – Čadca).

Napísal scenár úspešného divadelného predstavenia Soľ slovienskeho chleba o našich najstarších dejinách, ide ucelený divadelný útvar, v ktorom sú zakomponované voľné vstupy priameho dialógu s divákmi. Predstavenie transformovali do televíznej podoby ako dokumentárny film (scenár Milan Tuma, réžia Peter Debnár), ktorý vyšiel v slovenskej i v prepracovanej českej verzii ako video a DVD v dvoch modifikáciách – pre deti a pre mládež – žiakov 4. až 9. ročníka ZŠ a v ČR pre žiakov 2. stupňa ZŠ (jednoduchšie, kratšie a komunikatívnejšie predstavenie – rozprávanie účinkujúcich s deťmi) a pre dospelých – žiakov stredných škôl. Program má charakter divadelného predstavenia, vrátane využitia prvkov laternej magiky, javiskovej scény, kostýmov, svetla, obrazu (200 farebných diapozitívov – mapky, artefakty, umelecké diela, lokality o ktorých sa hovorí) a hudby (scénická hudba, staroslovanské, starogrécke a starobyzantské chorály, starodávne moravské a slovenské piesne); nakrúcali ho aj v historických reáliách (veľkomoravské archeologické lokality, hrady, múzeá, Blatnohrad, Solún, Rím, Benátky). Ide o výchovno-vzdelávací divadelný program o našich najstarších dejinách, ktorý s využitím audiovizuálnych prostriedkov, približuje spôsob života našich dávnych predkov, je prierezom vývoja našej histórie od príchodu prvých Slovanov na naše územie, približuje Samovu ríšu, Veľkú Moravu, všetky naše kniežatá a kráľov, pozvanie, príchod a pôsobenie Konštantína a Metoda, vznik písma, vzdelanosti a kultúry nielen našej, ale všetkých Slovanov. V programe sú použité úryvky zo Života Konštantína a Života Metoda (Moravsko-panóske legendy – 9.stor.) a pod. Program získal Certifikát Ministerstva školstva SR ako divadelný výchovno-vzdelávací program – učebná pomôcka – pre žiakov základných a stredných škôl a odborné hodnotenia a odporúčania Historického a archeologického ústavu SAV, Bratislava a Nitra, Štátneho pedagogického ústavu, Bratislava a Bohosloveckej fakulty sv. Cyrila a Metoda, Bratislava; program autori konzultovali s archeológom prof. Luďkom Galuškom, Moravským zemským muzeom v Brne a Slováckým muzeom Uherské Hradiště. Program bo hodnotený Ministerstvom školstva a vedy SR ako najlepšia učebná pomôcka (1992). Napísal a herecky prezentuje monodrámu divadla jedného herca Rozhovory s mojím druhým ja (2014).

Knižne debutoval zbierkou poézie Čaša plná lásky (2009), za ktorú získal 2. miesto a celoslovenskú cenu Debut roka a cenu Najlepšia kniha roka Turčianskeho región; ide o zbierku reflexívnych básní s rozličnými venovaniami, ktoré autor žánrovo označuje ako sonáty, kniha obsahuje CD s autorskou recitáciou básní. Ako druhú vydal knihu poviedok z dávneho i nedávneho života vrútockého Aj takí sme boli – Deti Turca: Vrútocké legendy a spomienky (2013); ide o príbehy Vrútočanov s láskavým humorom a zrnkom tolerancie a ľudskosti, ktoré robilo Vrútky Vrútkami. Vyšla mu aj zbierka básní Láska-viny (2015) a Výbre z poézie Rozhovory s mojím druhým ja (2016).

Bol predsedom Literárneho klubu Hany Zelinovej vo Vrútkach. Bol členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Čaša plná lásky. 1. vyd. Žilina, Knižné centrum, 2009. 77 s. ISBN 978-80-8064-337-9.
 • Láska-viny. Martin: Osveta, 2015.
 • Rozhovory s mojím druhým ja. 2016.

Literatúra faktu

 • Aj takí sme boli: Deti Turca: Vrútocké legendy a spomienky. 1. vyd. Žilina: Štúdio LJ – Vydavateľstvo Georg, 2013. 352 s. ISBN 978-80-8154-027-1 (viaz.).

Scenáristika – divadlo

 • Soľ slovienskeho chleba I. [literárne pásmo]. [Scenár Milan Tuma, réžia Milan Tuma a Jozef Surový]. 1991 – 1996.
 • Soľ slovienskeho chleba II. [komponovaný program]. [Scenár Milan Tuma, réžia Milan Tuma a Jozef Surový]. 2001 – 2004.
 • Soľ slovienskeho chleba III. [divadelný program]. Od roku 2004.
 • Sůl staroslověnského chleba. [česká verzia]. Od r. 2005.

Scenáristika – film

 • Soľ slovienskeho chleba (1. – 2. diel) [video kazeta]. [televízny dokumentárny film]. [Réžia Peter Debnár]. Žilina: MITU, 1992. 1 videokazeta (53 min.) stereo, fareb., VHS systém PAL 10 x 19 cm.
 • Soľ slovienskeho chleba (1. – 2. diel) [DVD]. [televízny dokumentárny film].  [Réžia Peter Debnár]. Žilina: MITU, 1992. Trvanie programu: cca 60 minút pre ZŠ a cca 70 minút pre SŠ.

Iné

 • Vyznanie. Žilina: Park kultúry a oddychu, 1985. 52 s.

OCENENIA

 • Za knihu Čaša plná lásky (2009) – 2. miesto a cena Debut roka Na Slovensku (2009), Najlepšia kniha roka Turčianskeho regiónu (2009)

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE, ROZHOVORY

Recenzie a štúdie v periodikách

 • VÁLEK, Igor: Dopiť do dna (Milan Tuma: Čaša plná lásky, Žilina, Knižné centrum 2009). In: Knižná revue, ročník, číslo 6, 2010.  Dostupné na internete: <TU>.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Databázy

 • Mgr. Milan Tuma: Spolok slovenských spisovateľov – prihláška, životopis. Žilina, 10. 1. 2014, 4. 3. 2014. 2 s. In: Databáza členov SSS. Bratislava, 2015.

Internetové zdroje

 • Milan Tuma [online]. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia. [Citované 11. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Tuma, Milan [online]. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • SOĽ SLOVIENSKEHO CHLEBA – slovenská verzia; SŮL STAROSLOVĚNSKÉHO CHLEBA – česká verzia [online]. In: MITU – Umelecká agentúra, s. r. o.: Ponuka programov. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Soľ slovienskeho chleba I. diel [film] (1992). In: SK Cenema: Databázy Slovenského filmového ústavu [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Soľ slovienskeho chleba II. diel [film] (1992). In: SK Cenema: Databázy Slovenského filmového ústavu [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Človek potrebuje nasýtiť nielen telo, ale aj dušu. In: Turiec SME [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.

Spracoval: Štefan Cifra

No fotografi vpravo (dolu) Milan Tuma so zbierkou básní Láska-viny (2015)