MOKOŠ, Jozef

MOKOŠ, Jozef

[* 11. 3. 1941 Sereď nad Váhom (okres Galanta)]

Jozef Mokoš, doc. MgA., básnik, dramatik, autor poézie a prózy pre deti, prekladateľ, filmový herec, bábkoherec, dramaturg, režisér, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 11. marca 1941 v Seredi nad Váhom, dnešnej Seredi (okres Galanta). Od útleho detstva žil v Trnave, kde mal jeho otec obchod. Pretože otca ako živnostníka po roku 1948 prenasledovali, rodina sa musela vysťahovať z Trnavy do Liptovskej Štiavničky k matkiným príbuzným, odkiaľ sa neskôr presťahovali do neďalekého Ružomberka. Žije v Bratislave.

Základnú školu i gymnázium vychodil v Ružomberku. Po maturite absolvoval odbor bábkoherectvo a dramaturgiu na Katedre bábkarstva Akadémie múzických umení (AMU) v Prahe (1958 – 1962). Po skončení dvojročnej základnej vojenskej služby ho jeho priateľ a básnik Mikuláš Kováč zlákal do Banskej Bystrice, ktorá bola v tých časoch jedným z centier slovenského literárneho života. Nastúpil do Krajského bábkového divadla Banská Bystrica (1964 – 1981), dnešného Bábkového divadla na Rázcestí, najskôr v ňom pôsobil ako bábkoherec, neskôr ako dramaturg (1971 – 1973), režisér a umelecký šéf a napokon ako riaditeľ (1978 – 1981). Potom odišiel do Bratislavy, kde sa stal dramaturgom Poetického súboru Novej scény (1983 – 1991). Roku 1992 sa habilitoval na docenta Vysokej školy múzických umení v Bratislave (VŠMU), kde prednášal na Katedre bábkarskej tvorby Divadelnej fakulty (od roku 1992) odbor bábkoherectvo a dramaturgiu bábkového divadla a seminár autorskej tvorby pre bábkové divadlo. Pôsobil aj v Bábkovom divadle v Žiline ako dramaturg a v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave, dnešnom Bratislavskom bábkovom divadle (1987 – 2003) ako umelecký riaditeľ a dramaturg. Bol členom porôt na ochotníckych aj profesionálnych bábkarských prehliadkach. V roku 2004 sa stal členom Akadémie humoru Slovenska Kremnické gagy, v roku 2009 jej prezidentom, dnes je jej čestným členom.

Debutoval výraznou básnickou zbierkou, lyricko-reflexívnou poémou Praskanie krvi (1962), za ktorú získal prémiu Slovenského literárneho fondu. Zbierka bola poetickým protestom proti morálnej dvojtvárnosti vládnuceho systému i ľudí v ňom, fascinovala celé generácie mladých slovenských ľudí, dešifrovala ich pocity, túžby a nádeje. V Jesenných litániách (1969) posunul svoju básnickú výpoveď od impresie k poznaniu, od poetistického objavovania sveta k chápaniu jeho vnútorných rozporov a bolestí človeka v ňom. Jeho poézia má blízko k poézii konkretistov, pestrofarebnú obraznosť kontrastne rozpísal do krátkeho, striedmeho verša a vysoko ju ohodnotila aj súveká literárna kritika: „Nič ma tak neupútalo ako spojenie zmyslovej otvorenosti, skoro drzosti, ovládanej citovou jemnosťou.“ (Milan Hamada), „Ani Praskanie krvi, ani Jesenné litánie, pokiaľ ide o hĺbku prežitia a historickú pravdivosť, nemajú v slovenskej poézii obdobu“ (Milan Jurčo). Druhé vydanie zbierky Praskanie krvi (1983) rozšíril o skladbu Pribúdanie kruhov. Zbierka Praskanie krvi, spolu so skladbami Pribúdanie kruhov, Jesenné litánieHranice, predstavuje výrazné a originálne obohatenie slovenskej lyriky, ale aj cenné umelecké stvárnenie rozpornosti prežívania vtedajších čias mladou generáciou. Súborné vydanie s názvom Štyri nočné obdobia (2002) rozšíril o poému Písané/nie do snehu (2001).

Rovnocennou zložkou jeho tvorivých počinov je dramatická tvorba vo všetkých jej rovinách – autorskej, dramaturgickej i režijnej, ktorá sa odlišuje od bežnej divadelnej produkcie prítomnosťou poézie v nej. Všetky jeho hry sú aj výraznými literárnymi dielami, neustále vstupujúcimi do priestoru básne. Výrazne sa prejavil aj v tvorbe pre deti a mládež. Autor bábkových hier, adaptácií, prekladov hier (ako i mnohých zhudobnených textov) pre divadelné ochotnícke súbory i profesionálne divadlá, v ktorých pôsobil, s jasne formulovaným morálnym akcentom. Napísal bábkové oratórium Jánošík, ktoré uviedlo v premiére (1975) Krajské bábkové divadlo v Banskej Bystrici (réžia Karol Brožka), neskôr Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre (réžia: Ondrej Spišák, premiéra: 2010). Výber z  dramatickej tvorby pre deti, ktorý vydal knižne pod názvom Hry ako hry alebo Zahrajte sa s nami: Telefón doktora Boľavého, Robota Robka, Baróna Prášila, Malé klauniády, Koníčka Hrbáčika, Míma, Predstavy, Jánošíka (1982), obsahuje 16 bábkových hier a viacero básnických textov. Detským čitateľom venoval i Vkladnú knižku rozprávok a básní (2000). Napísal hru Jánošík? Jánošík! Jánošík..., (2010), ktorú uviedlo v premiére Divadlo Lab VŠMU (réžia: Lukáš Pavlikovský). Podľa rovnomenného námetu anonymného autora commedie dell arte (talianskej ľudovej komédie) napísal hru Verná nevera (1984, tlačou LITA, 1987), ktorú uviedlo v premiére Divadlo Lab VŠMU (1984), neskôr v rusínčine Divadlo Alexandara Duchnoviča (réžia: Matúš Oľha, premiéra 2006) a v záhoráckom nárečí, v slovenčine a češtine pod názvom Vjerná nevjera Záhorácké divadlo (réžia, scéna a úprava textu: Ivan A. Fodor, premiéra 2016). Na motívy knihy Lewisa Carrolla Alica v krajine zázrakov napísal hru Alica, ktorú uviedlo v premiére Divadlo Lab VŠMU v Štúdiu 1 na VŠMU (réžia, dramaturgia: Ivana Macková a kolektív pod vedením J. Mokoša, premiéra 2012) a na Kremnických gagoch (2012), na motívy rovnomennej knihy Márie Ďuríčkovej napísal hru Jasietka (2013), ktorú uviedlo v premiére (2013) Divadlo Lab VŠMU (réžia: Pavla Gejdošová). Prekladal bábkové hry. Účinkoval aj ako filmový herec, napr. vo filme  Dušana Trančíka Šibenica (1969), Juraja Jakubiska Tisícročná včela (1983) a i.

Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia, okrem Prémie Slovenského literárneho fondu za Praskanie krvi (1962), Divadelnú cenu za rok 1975 za tvorivý dramaturgický prínos pri medzinárodnej korupčnej inscenácii Jánošík, Cenu VÚB a Spolku slovenských spisovateľov za knihu pre deti Vkladná knižku rozprávok a básničiek (2000). Za hru Jánošík? Jánošík! Jánošík. získal prémiu Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2010 a Cenu Stana Radiča na Európskom Festivale humoru a satiry Kremnické gagy 2010.

Je členom Spolku slovenských spisovateľov.

DIELA

Poézia

 • Praskanie krvi. 1. vyd. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo, 45 s. 1962.; [Ilustr. Robert Brož].; 2., rozš. vyd. [Rozšírené o skladbu Pribúdanie kruhov.]. Martin: Osveta, 1983. 70 s.
 • Jesenné litánie. [bibliofília]. [Ilustr., grafický list Vincent Hložník, na vydanie pripravil Jaroslav Rezník]. Martin: Matica slovenská, Pamätník slovenskej literatúry, 1969. 15 s.
 • Štyri nočné obdobia. [Súborné vydanie rozšírené o poému Písanie do snehu.] [Ilustroval Karol Ondreička]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. 2002. 93 s. ISBN 80-8061-022-3.

Dráma

 • Predstavy. [pantomimické pásmo]. [spoločné dielo: Jozef Mokoš, Štefan Šmihla]. 1963.
 • PÁRNICKÁ, Katarína – MOKOŠ, Jozef: Rozprávka o cárovi Saltánovi, o jeho synovi, slávnom a mocnom hrdinovi Gvindovi Saltánovičovi, a o krásnej cárovnej-labuti: Bábková hra na motívy rozprávky Alexandra Sergejeviča Puškina. 1. vyd. Bratislava: LITA, 1974. 49 s. (rozmn.).
 • Jánošík. [bábkové oratórium]. 1975.
 • Koníček Hrbáčik. [Bábková hra na motívy rovnomennej rozprávky P. P. Jeršova]. 1. vyd. Bratislava: LITA, 1977. 39 s. (rozmn).
 • Hry ako hry alebo zahrajte si s nami: Telefón doktora Boľavého, Robota Robka, Baróna Prášila, Malé klauniády, Koníčka Hrbáčika, Míma, Predstavy, Jánošíka. [knižné vydanie 16 bábkových hier a bábkových textov]. [Editor: Milan Jurčo, Ilustrovala: Irena Marečková]. 1. vyd. Martin: Osveta, 1982. 227 s. (viaz.).
 • Kamarát. [Scénická básnička na motívy bábkovej hry Maxima Asenova Slnečný chlapec]. 1. vyd. Bratislava: LITA, 1983. 40 s. (rozmn.).
 • Jánošíkovské oratórium: Tretia etuda. [Jozef Mokoš; Karel Brožek]. S. 3 – 19. In: Jánošík: Tri bábkové etudy. [J. Dvořák: Jánošík, K. Milobodska: Jánošík, J. Mokoš: Jánošíkovské oratórium]. 1. vyd. Bratislava: LITA, 1985.
 • Zahrajte si s nami. [Jozef Mokoš; Jozef Szabó]. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1985. 61 s.
 • Verná nevera. [Napísal podľa rovnomenného námetu anonymného autora commedie dell arte (talianskej ľudovej komédie)]. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1987. 53 s.  (rozmn.).
 • Jánošík? Jánošík! Jánošík... 2010.
 • Alica. [Napísal motívy knihy Lewisa Carrolla Alica v krajine zázrakov]. 65 min. 2012.
 • Jasietka. [Napísal na motívy rovnomennej knihy Márie Ďuríčkovej]. 2013.

Pre deti a mládež

 • Vkladná knižka rozprávok a básničiek: Rozprávkovanie o tebe, pre teba, s tebou. [Ilustrácie: Peter Čisárik]. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2000. 60 s. ISBN 80-8061-084-3.
 • Vysielanie pre deti: Pesničkové básničky pre veľkých i maličkých (a pre ich rodičov, ktorí boli, sú alebo ešte len budú deťmi). [Ilustrácie: Martin Kellenberger.] 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2002. 79 s. ISBN 80-8061-159-9.

Pre deti a mládež (v Brailleovom písme)

 • Vkladná knižka. [slepecká tlač]. 1. vyd. Levoča  Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2001. 96 s. [v Brailleovom písme.] ISBN 80-8047-303-X.
 • Štyri nočné obdobia. [slepecká tlač]. 1. vyd. Levoča: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu, 2003. 1 zv. [v Brailleovom písme.] ISBN 80-8047-508-3.

PREKLADATEĽSKÁ TVORBA

 • PAVLÍK, Milan: Hrdina jednej noci: Bábková groteska v troch dejstvách. [Preložil z čes. orig.]. 1. vyd. Bratislava: DILIZA, 1965. 32 s. (rozmn.).
 • MARKOVÁ, Milena: Diablov most. [Prebásnil z čes. orig.]. 1. vyd. Bratislava: DILIZA, 1967. 54 s. (rozmn.).
 • BRDEČKA, Jiří: Kráľ a jeho žito: Bábková hra v dvanástich obrazoch. [Preložil z čes. orig. Král a jeho žito: Loutková hra o 12 obrazech]. 1. vyd. Bratislava: LITA, 1976. 66 s. (rozmn.).
 • LIFŠIC, Volf – KOČANOVÁ, Irina: Tajomný hippopotamus: Bábková hra v dvoch dejstvách. [Preklad, úprava texty piesní]. 1. vyd. Bratislava : Lita, 1977. 57 s.
 • ŠAFIKOV, Gazim: Bohatier Ural. [Bábková poéma na motívy baškirských povestí Ural-batyr a Akbuzat]. [Preklad z rus. orig. a úprava]. 1. vyd. Bratislava: LITA, 1983. 26 s.
 • KVAPIL, Jaroslav: Púpavienka: Poetická hra pre malých i veľkých. [Preložil z čes. orig.]. 1. vyd.  Bratislava: LITA, 1983. 78 s.
 • České divadlo deťom: Zborník bábkových hier k Roku českého divadla. [O Palčekovi. Hrdina jednej noci. O veľmi chorej princeznej. Princezná s ozvenou. Diablov most]. [Preložil]. 1. vyd. Bratislava: LITA, 1984. 173 s. (rozmn.).
 • JÍLEK, Jan: Popoluška a princ. [Preložil z čes. orig.]. Bratislava: LITA, 1987. 64 s.

Iné

 • V zápasoch a premenách. [zborník]. [Autori: Daniel Hevier, Andrej Chudoba, Blažej Belák, Ján Pohronský, Anton Lanček, Anna Ševčíková, Jozef Záborský, Božena Bobáková, Mikuláš Kováč, Ján Frátrik, Štefan Brezány, Eduard Gombala, Ján Papp, Ján Bodenek, Jozef Mokoš, Juraj Janega, Jozef Tatár, Božena Lenčová, Jozef Telgársky, Pavla Kováčová, Ján Lenčo, Ivan Plintovič, Zdenko Kasáč, Ivan Plintovič, Peter Ďurík]. 1. vyd. Martin: Osveta, 1977. 235 s.
 • Verná nevera (Lafida.). 1. vyd. Bratislava : s.n. , 1984. 4 s.
 • DVOŘÁK, Jan: Jánošík: Tri bábkové etudy. [Jan Dvořák, Krystyna Milobodska, Jozef Mokoš; Karel Brožek, Jozef Mokoš, Jozef Gerbóc]. 1. vyd. Bratislava: Lita, 1985. 19 s.
 • KVAPIL, Jaroslav: Púpavienka. [Ďalší autori: Šilan, Ján, Mokoš, Jozef]. Prešov: Divadlo Jonáša Záborského, 1985. 4 s.
 • PÁRNICKÁ, Katarína – MOKOŠ, Jozef: Kazka pro carja Saltana. [Ďalší autori: Červeňák, A.]. 1. vyd. Prešov: Ukrajinské národné divadlo, 1985. 1 zlož.
 • MOKOŠ,  Jozef: Banskobystrické divadlo v období 1966 – 1980 alebo Podiel dramaturgie pri formovaní umeleckého profilu divadla, č. 4. In: Šesť prednášok o divadle: Zborník habilitačných prác Činohernej a bábkárskej fakulty VŠMU v rokoch 1991 – 1992. [Ján Jaborník]. Bratislava: Koordinačná rada pre vydávanie divadelných hier a teatrologickej literatúry, 1992. 83 s. ISBN 80-85718-07-3.

OCENENIA

 • Prémia Slovenského literárneho fondu za básnickú zbierku Praskanie krvi (1962).
 • Divadelná cena za rok 1975 za tvorivý dramaturgický prínos pri medzinárodnej korupčnej inscenácii Jánošík.
 • Cena VÚB a Spolku slovenských spisovateľov za Vkladnú knižku rozprávok a básničiek (2000)
 • Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literárnu tvorbu za rok 2010 za hru Jánošík? Jánošík! Jánošík.
 • Cena Stana Radiča na Európskom Festivale humoru a satiry Kremnické gagy 2010 za hru Jánošík? Jánošík! Jánošík.

ŠTÚDIE A RECENZIE O AUTOROVOM DIELE

Monografie

 • HAMADA, Milan: V hľadaní významu a tvaru. 1. vyd. Bratislava: Smena, 1966. 342 s. (viaz.). Edícia Mladá tvorba, zv. 22.
 • MITROVÁ, Adela: Prekladové dramatické texty pre deti a mládež v 70. rokoch 20. storočia. In: Univerzitná knižnica, PU v Prešove [online]. [citované 29. 2. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>. S. 167, 169, 177. In: STANISLAVOVÁ, Zuzana, a kol.: Prekladové dramatické texty žánrové, poetologické a axiologické aspekty prekladov zo svetovej literatúry pre deti a mládež do slovenčiny i.: Kontext 60. rokov 20. storočia. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012. 275 s. ISBN 978-80-555-0697-5.

Recenzie a štúdie v periodikách

 • DZADÍKOVÁ, Lenka: Za Jasietkou!: Jozef Mokoš: Jasietka. In: Divadelný ústav Bratislava [online]. Publikované: 12. 12. 2013 [citované 29. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • SVORADOVÁ, Veronika: Jozef Mokoš: Alica.In: Divadelný ústav Bratislava [online]. Publikované: 17. 10. 2012 [citované 29. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • HLEDÍKOVÁ, Ida: Jozef Mokoš – básnik bábkového divadla. In: Kød: konkrétne o divadle. Bratislava: Divadelný ústav. ISSN 1337-1800, Roč. 5, č. 3 (marec 2011), s. 44 – 45.
 • HLEDÍKOVÁ, Ida: Jozef Mokoš: Jánošík.In: Divadelný ústav Bratislava [online]. Uverejnené: 9. 4. 2010 [citované 29. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • JURČO, Milan: Životné účtovanie – básnické sebapotvrdzovanie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 90 – 99.
 • GAJDOŠ, Martin: V spätnom zrkadle. Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 125 – 126.
 • MAŤAŠÍK,Andrej: Jozef Mokoš vo veku zrelosti a poznania, ND, III, č. 54, 6. 3. 2001, s. 11, 6 rkps.
 • REZNÍK, Jaroslav: Poézia v inom skupenstve. In: TELE plus, 2001, č. 11.
 • IVANIČKOVÁ, Margita: Vkladná knižka... In: Slovenské pohľady, 2000, č. 7 – 8.
 • JURČO, Milan: Básnik v dráme a v divadle. In: Mokoš, Jozef: Hry ako hry alebo Zahrajte si s nami, Martin 1982.
 • ŠTRASSER, Ján: Trpký Mokoš. In: Matičné čítanie [online], Ročník II, č. 11, 26. 5. 1969. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • ŠÚTOVEC, Milan: Otvorené čisté oči alebo kto je J. M. In: Kultúrny život, 1963, č. 13.

BIOGRAFICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE

Encyklopédie, slovníky, monografie, zborníky

 • MOKOŠ, Jozef. In: MAŤOVČÍK, Augustín, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 1. vydanie. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK, 2001, s. 326.
 • MOKOŠ, Jozef. In: MIKULA, Valér, a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. 1. vyd. [v Kaligrame]. 656 s. Kaligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. S. 394, 395.
 • TILAJČÍK, Peter: Jozef Mokoš a jeho pôsobenie v Krajskom bábkovom divadle v Banskej Bystrici. Obhajoba umeleckého výkonu v absolventskej inscenácii budbabkar, 2015. [Diplomová práca]. Bratislava: vlastným nákladom, 2015. 79 s.
 • HOMOLKA, Jan: Jánošík v našej inscenačnej interpretácii optikou dramaturga. [Bakalárska práca]. Bratislava: vlastným nákladom, 2014. 43 s., 24 s. príloh. [Div. hra Jozef Mokoš: Jánošík? Jánošík! Jánošík...].

Internetové zdroje

 • Jozef Mokoš. In: Literárne informačné centrum: Slovenskí spisovatelia [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Pedagógovia: Jozef Mokoš. In: Divadelná fakulta VŠMU [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné z internetu: <TU>.
 • Jozef Mokoš. In: Wikipédia: Slobodná encyklopédia [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Fotodenník: Jozef Mokoš. In: Teraz SK [online]. [Citované 3. 2. 2016]. Zdroj: TASR/Vladimír Benko. 10. marca 2013. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mokoš, Jozef. In: Slovenská národná knižnica v Martine: online katalóg [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mokoš, Jozef. In: ŠVK Košice [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Mokoš, Jozef. In: Univerzitná knižnica Bratislava: Katalóg UKB [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jozef Mokoš – poézia a humor majú k sebe blízko. In: NOC [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.
 • Jozef Mokoš. In: VŠMU: Ústredná knižnica a študijnoinformačné stredisko: Online katalóg [online]. [Citované 9. 3. 2016]. Dostupné na internete: <1TU>, <2TU>, <3TU>, <4TU>.
 • Prehľad premiér od roku 1957: Prehľad inscenácií od roku 1957. In: Bratislavské bábkové divadlo: od 1957 [online]. [Citované 21. 2. 2016]. Dostupné na internete: <TU>.