Volené orgány Spolku slovenských spisovateľov

(Volebné odobie 2021 – 2025)


 

 

 

 Boris Brendza             Štefan Cifra
 predseda                       tajomník

 

 

 

 

 Ant on  Hrnko             Lukáš Perný
 popdredseda              podpredseda


Predstavenstvo SSS – členovia

Jana  Borguľová , Boris Brendza (predseda), Štefan Cifra (tajomník),
Dušan Čaplovič, Pavol  Dinka , Dalimír Hajko, Anton Hrnko (podpredseda),
Michal Chuda, Margit a Ivaničková, Tatiana Jaglová, Zuzana Kováčová,
Július Lomenčík, Ingrid Lukáčová, Roman Michelko, Peter Mišák, Dušan Mikolaj,
Lukáš Perný (podpredseda), Bystrík Šikula, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič,         Igor Válek


 

Kontrolná komisia SSS – členovia

Ľubor Hallon, Milan Igor Chovan, Dušan Jarina, Jana PolákováPredseda SSS od 7. 6. 2017 do 15. 7. 2021: Miroslav Bielik (†)

Členovia Predstavenstva SSS od 7. 6. 2017 do 15. 7. 2021:

Miroslava Bielik (predseda), Jana Borguľová, Boris Brendza (podpredseda), Štefan Cifra (tajomník), Pavol Dinka (podpredseda), Dalimír Hajko, Anton Hrnko, Margita Ivaničková, Tatiana Jaglová, Ľuboš Jurík (do 2017), Zuzana Kováčová, Július Lomenčík, Ingrid Lukáčová, Roman Michelko, Jozef Mikloško, Pete r Mišák (podpredseda), Bystrík Šikula, Marián Servátka, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá (od 2017), Igor Válek, Jozef Závarský


Predseda SSS od 28. 5. 2013 do 7. 6. 2017: Miroslav Bielik

Členovia Predstavenstva SSS od 28. 5. 2013 do 7. 6. 2017:

Július Balco, Jana Borguľová, Boris Brendza, Ján Čomaj (†), Pavol Dinka (podpredseda), Emil Holečka, Marián Grupač, Margita Ivaničková, Zuzana Kováčová, Teodor Križka, Matúš Kučera, Roman Michelko, Jozef Mikloško, Peter Mišák (podpredseda), Dalimír Stano, Ján Tazberík (tajomník), Pavol Tomašovič, Jozef Vladár, Jozef Zavarský

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA
 
Spolok slovenských spisovateľov
Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1
Telefón na sekreteriát:
+421 2 5441 8670
E-mail: spolspis@gmail.com
Sekretariát: Štefan Cifra, tajomník SSS
 
Sekretariát SSS
sa v období rekonštrukcie
sídelnej budovy SSS nachádza
v náhradných priestoroch
na Michalskej ul. 18 – 20,
3. poschodie, v Bratislave
.

 

 

 

 

 

Peter Jaroš
čestný predseda

 

 

 

Jaroslav Rezník
čestný predseda


ČLENSKÉ ZHROMAŽDENIE
Spolku slovenských spisovateľov
15. júla 2021 v Bratislave


 

Členovia Kontrolnej komisie SSS
od 7. 6. 2017 do 15. 7. 2021:

Ľubor Hallon (predseda), Milan Igor Chovan, Dušan Jarina, Ján Marcinko (†), Gejza Sádovský 

Náhradníčka: Zlata Matláková


 

Členovia Kontrolnej komisie SSS
od 28. 5. 2013 do 7. 6. 2017:

Štefan Cifra (predseda), Anton Hrnko, Dušan Jarina, Radislav Kendera, Imrich Sedlák (†)