Literárny týždenník časopis Spolku slovenských spisovateľov

* Literárny týždenník vznikol v roku 1988. Vydavateľ LT: Kultúrno-literárna akadémia, n. o.

 

Šéfredaktor: Štefan Cifra

Redakcia: Pavol Dinka, Dušan Mikolaj

 

Grafická úprava: Milan Senko. Sekretariát: Martina Nemsilajová

 

Korešpondenti: Jana Borguľová (Banská Bystrica), Margita Ivaničková (Trenčín), Zuzana Kováčová (Nitra), Zlata  Matláková (Trnava), Ingrid Lukáčová (Košice, Prešov), Martin Prebudila (Nový Sad, Srbsko), Vladimír Skalský (Praha, Česká republika)

 

Redakčná rada: Jaroslav Rezník (predseda),Etela Farkašová, Anton Hrnko, Martin Kellenberger, Peter Mišák, Vincent Šabík, Bystrík Šikula

 

Adresa redakcie: Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1

Telefón: 02/5441 8670, 02/5443 1550

E-mail: literarny.tyzdennik@gmail.com

Viac informácií na internetovej stránke: Literárny týždenník