Odbočky SSS

Činnosť Spolku slovenských spisovateľov je koordinovaná i prostredníctvom svojich odbočiek v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Trnave a Žiline.

Viac informácií o činnosti dobočiek nájdte v sekcii ODBOČKY SSS.