Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

Riaditeľ: Roman Michelko


Adresa: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 814 99 Bratislava 1

Tel.: 02/5441 91150, tel. a fax: 02/5443 2671
E-mail: vsss@stonline.sk


Viac informácií: www.vsss.sk

 

Novinky z  knižnej produkcie VSSS 2015

Tituly z knižnej produkcie VSSS 2014