DOTYKY
Časopis pre mladú literatúru a umenie

Dotyky začali vychádzať ako samostatný časopis od roku 1989, predtým boli prílohou časopisu Romboid pre mladú literatúru, ktorá vznikla v roku 1986. V súčasnosti vychádzajú šesťkrát do roka.

Šéfredaktor:   Boris Brendza

Redakcia: Dalimír Stano (redaktor), Adrijan Turan (redaktor), Mária Berdisová (jazyková redaktorka), Rado Bielený (grafická úprava)

 

Redakčná rada: Štefan Cifra, Miroslava Dutková-Škvareninová, Martin Chudík, Mária Stanková, Tamara Šimončíková-Heribanová

 

Viac informácií o časopise: www.dotyky.net

 

Vydáva Spolok slovenských spisovateľov (IČO 30 778 166) v spoločnosti Brefit, s. r. o.

Vychádza s finačným príspevkom Ministerstva kultúry SR.

EV 3137/09. ISSN 1210-2210. Cena: 1 euro

 

Adresa: Dotyky, Laurinská 2, 815 93 Bratislava 1

Telefón: 02/54 43 46 75, e-mail: dotyky.casopis@gmail.com , web (viac informácií): www.dotyky.net

 

Objednávky a predplatné prijíma:

L. K. Pernament, spol. s r. o. Poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/44 45 37 11, fax: 02/44 37 33 11,

Slovenská pošta, a. s., každá pošta, doručovateľ a obchodné zastúpenie Slovenskej pošty, e-mail: predplatne@slposta.sk, bezplatná linka 0800 11 11 35.