Odobočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Banskobystrického samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Jana Borguľová. Výbor odbočky: Jana Borguľová, Dušan Jarina a Július Lomenčík

Kontakt: borgulova.janka@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Z činnosti odbočky SSS v Banskej Bystrici

27.04.2022 17:45

POZVÁNKA – Personálna bibliografia Brigity Šimonovej – slávnostné uvedenie knihy 15. 5. 2022

Celý článok
27.04.2022 16:50

V Radvani spomínali na ANDREJA SLÁDKOVIČA

Pred dvoma rokmi sme si chceli veľkolepejšie pripomenúť 200. výročie narodenia jedinečného tvorcu Maríny a Detvana – ANDREJA SLÁDKOVIČA (* 30. 3. 1820 v Krupine). Škrt cez rozpočet však urobila pandémia, a tak zostalo len pri mediálnych výstupoch a nádeji, že sa hádam dočkáme chvíle, keď...
Celý článok
03.11.2021 06:36

Odkaz objaviteľa Kocúrkova

Tohtoročné dvojité výročie zakladateľa slovenskej dramatickej tvorby JÁNA CHALUPKU (* 28. 10. 1791  – † 15. 7. 1871) sa koncentrovalo iba na  regionálne spomienkové stretnutia. Najskôr si 150. výročie jeho úmrtia pripomenuli v  Brezne v  nedeľu 19. júla 2021 slávnostnými...
Celý článok
21.10.2021 08:36

BLANKA POLIAKOVÁ v rodnom meste

V stredu 6. októbra 2021 sa konala vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici milá slávnosť – prezentácia personálnej bibliografie nedávnej jubilantky, rodáčky z mesta pod Urpínom BLANKY POLIAKOVEJ (* 19. júla 1936). Poetka a redaktorka prežila...
Celý článok
23.09.2021 11:03

Poohliadnutie za banskobystrickým literárnym letom: Prezentačné podujatia v meste pod Urpínom

Už dávno neplatí, že literárnym podujatiam svedčí najmä interiér. Aj v Banskej Bystrici sa nájde dostatok priestorov, kde sa darí navodiť komornú atmosféru pod holým nebom. Upravené nádvoria budov, vizuálne aj zvukovo izolované od ruchu mesta sú príťažlivým miestom nielen pre literárne...
Celý článok
10.09.2021 11:09

Pripravuje sa Chalupkovo Brezno 2021

Po ročnej vynútenej prestávke sa organizá­tori tradičnej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov opäť pripravujú na svoj 53. ročník. Konať by sa mal vdňoch14. – 16. októbra 2021 v klasickom for­máte. Záujemcovia o aktívnu účasť na prehliadke majú možnosť prihlásiť sa do...
Celý článok
10.09.2021 11:08

Matičiari si pripomenuli ANDREJA SLÁDKOVIČA

V roku 2020 si kultúrna verejnosť na Sloven­sku zaspomínala na „pohronského slávika“ Andre­ja Sládkoviča (30. marca 1820 Krupina) pri príle­žitosti 200. výročia jeho narodenia. Matica slo­venská v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Hrochoť si túto skutočnosť plánovala slávnost­ne pripomenúť...
Celý článok
13.05.2021 09:22

Večer GENRÁCIE NULA na Youtube

Z iniciatívy redaktora Rádia Regina Stred MARCELA PÁLEŠA, ktorý je členom Spolku slovenských spisovateľov v odbočke Banská Bystrica, vznikla zvuková relácia z tvorby regionálnych autorov zo stredného Slovenska literárno-hu­dobné podujatie Jarný večer NULA. Ide o alternatívu...
Celý článok
15.04.2021 07:17

Ako tiká poetika v Banskej Bystrici

JAN BORGUĽOVÁ Hľadačstvo nových foriem virtuálnej prezentácie literatúry a jej autorov v ča­se pandémie je východiskom aktivít ne­jednej kultúrnej inštitúcie. Prevažne sa to týka najmä knižníc, ale zaujímavé kro­ky podniklo aj Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici. Jej pracov­níci...
Celý článok
26.10.2020 15:40

Tri schôdzky s Marínou

K edičným počinom k 200. výročiu narodenia ANDREJA SLÁDKOVIČA sa najnovšie priradila bibliofília banskobystrickej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Uvedená vzdelávacia ustanovizeň pôsobí v priestore, kde tento štúrovský básnik pracoval a tvoril, aj preto sa podnetná myšlienka Slávky...
Celý článok
1 | 2 | 3 >>