Odobočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Banskobystrického samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Jana Borguľová. Výbor odbočky: Jana Borguľová, Dušan Jarina a Július Lomenčík

Kontakt: borgulova.janka@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Z činnosti odbočky SSS v Banskej Bystrici

21.10.2021 08:36

BLANKA POLIAKOVÁ v rodnom meste

V stredu 6. októbra 2021 sa konala vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici milá slávnosť – prezentácia personálnej bibliografie nedávnej jubilantky, rodáčky z mesta pod Urpínom BLANKY POLIAKOVEJ (* 19. júla 1936). Poetka a redaktorka prežila...
Celý článok
23.09.2021 11:03

Poohliadnutie za banskobystrickým literárnym letom: Prezentačné podujatia v meste pod Urpínom

Už dávno neplatí, že literárnym podujatiam svedčí najmä interiér. Aj v Banskej Bystrici sa nájde dostatok priestorov, kde sa darí navodiť komornú atmosféru pod holým nebom. Upravené nádvoria budov, vizuálne aj zvukovo izolované od ruchu mesta sú príťažlivým miestom nielen pre literárne...
Celý článok
10.09.2021 11:09

Pripravuje sa Chalupkovo Brezno 2021

Po ročnej vynútenej prestávke sa organizá­tori tradičnej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov opäť pripravujú na svoj 53. ročník. Konať by sa mal vdňoch14. – 16. októbra 2021 v klasickom for­máte. Záujemcovia o aktívnu účasť na prehliadke majú možnosť prihlásiť sa do...
Celý článok
10.09.2021 11:08

Matičiari si pripomenuli ANDREJA SLÁDKOVIČA

V roku 2020 si kultúrna verejnosť na Sloven­sku zaspomínala na „pohronského slávika“ Andre­ja Sládkoviča (30. marca 1820 Krupina) pri príle­žitosti 200. výročia jeho narodenia. Matica slo­venská v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV Hrochoť si túto skutočnosť plánovala slávnost­ne pripomenúť...
Celý článok
13.05.2021 09:22

Večer GENRÁCIE NULA na Youtube

Z iniciatívy redaktora Rádia Regina Stred MARCELA PÁLEŠA, ktorý je členom Spolku slovenských spisovateľov v odbočke Banská Bystrica, vznikla zvuková relácia z tvorby regionálnych autorov zo stredného Slovenska literárno-hu­dobné podujatie Jarný večer NULA. Ide o alternatívu...
Celý článok
15.04.2021 07:17

Ako tiká poetika v Banskej Bystrici

JAN BORGUĽOVÁ Hľadačstvo nových foriem virtuálnej prezentácie literatúry a jej autorov v ča­se pandémie je východiskom aktivít ne­jednej kultúrnej inštitúcie. Prevažne sa to týka najmä knižníc, ale zaujímavé kro­ky podniklo aj Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici. Jej pracov­níci...
Celý článok
26.10.2020 15:40

Tri schôdzky s Marínou

K edičným počinom k 200. výročiu narodenia ANDREJA SLÁDKOVIČA sa najnovšie priradila bibliofília banskobystrickej Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Uvedená vzdelávacia ustanovizeň pôsobí v priestore, kde tento štúrovský básnik pracoval a tvoril, aj preto sa podnetná myšlienka Slávky...
Celý článok
08.04.2020 11:25

Na linke Sládkovič!: Vysielanie: 10. apríla o 14.05 hod. v rádiu Regina stred

Pripravované podujatia k 200. výročiu narodenia štúrovského básnika ANDREJA SLÁDKOVIČA sa v plánovanom termíne okolo 30. marca 2020 nekonali pre karanténu z dôvodu pandémie koronavírusu. Našťastie, v rozhlasovom éteri to neplatí. Dramaturg Rádia Regina Stred Marcel Páleš, ktorý je členom...
Celý článok
26.11.2019 03:04

Pocta obdivovateľovi Tajovského

Niet väčšej záruky udržiavania spisovateľovho odkazu v povedomí národa ako zanietený obdivovateľ, ktorý sa doslova stotožní s vybraným autorom na základe regionálnej blízkosti či s jeho dielom. Spisovateľ a dramatik Jozef Gregor Tajovský v svojom „druhom“ živote takého našiel priamo v rodisku. Reč...
Celý článok
12.11.2019 18:42

Obnovené posledné miesto odpočinku TERÉZIE VANSOVEJ

Presne v deň 77. výročia úmrtia spisovateľky Terézie Vansovej 10. októbra 2019 sa pri jej hrobe na ev. cintoríne v Banskej Bystrici uskutočnila dôstojná spomienková slávnosť. Dôvod bol nanajvýš pozoruhodný – po rokoch devastácie hrobového miesta pre rozrušenie základov koreňmi blízkeho...
Celý článok
1 | 2 >>