Odobočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Banskobystrického samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Jana Borguľová. Výbor odbočky: Jana Borguľová, Dušan Jarina a Július Lomenčík

Kontakt: borgulova.janka@gmail.com

___________________________________________________________________________________________________

Z činnosti odbočky SSS v Banskej Bystrici

25.06.2022 14:47

Vo Zvolene prezentovali nové knihy členovia SSS

Zvolenské kultúrne leto roztočilo svoje aktivity na plné obrátky – v médiách najviac rezonoval tradičný festival Zvolenské hry zámocké, ale nechýbali ani lokálne (bez urážky!) podujatia. Tie, o ktorých bude reč, prichýlila Krajská knižnica Ľudovíta Štúra. Táto inštitúcia, patriaca pod...
Celý článok
25.06.2022 14:37

Cena primátora mesta Banská Bystrica JÚLIUSOVI LOMENČÍKOVI

Vo štvrtok podvečer 16. júna 2022 sa v Banskej Bystrici udeľovali významné ocenenia zaslúžilým obyvateľom mesta za rok 2021. Jedným z deviatich laureátov bol aj vlaňajší šesťdesiatnik, doc. PaedDr. Július Lomenčík , PhD. Tento vysokoškolský učiteľ z UMB, literárny vedec, kulturológ...
Celý článok
08.06.2022 15:47

Na obzore 53. ročník Chalupkovho Brezna (prihlášky do 19. 9. 2022)

Tak ako takmer všetky súťaže a podujatia cyklického charakteru sa po dvojročnej pauze spamätávajú a pripravujú sa na oživenie aj         Chalupkovo Brezno, súťažné podujatie pre pedagogických pracovníkov v záujmovej umeleckej tvorbe, už určilo časové ...
Celý článok
27.05.2022 08:03

Kvet kultúry a umenia pre BRIGITU ŠIMONOVÚ

Po deviatich rokoch obnovil Banskobystrický samosprávny kraj udeľovanie ocenení pre pracovníkov kultúry a umenia v regióne Kvet kultúry a umenia. A tak sa 12. mája 2022 budove Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene uskutočnilo slávnostné oceňovanie osobností, ktoré sa pričinili...
Celý článok
27.04.2022 17:45

POZVÁNKA – Personálna bibliografia Brigity Šimonovej – slávnostné uvedenie knihy 15. 5. 2022

Celý článok
27.04.2022 16:50

V Radvani spomínali na ANDREJA SLÁDKOVIČA

Pred dvoma rokmi sme si chceli veľkolepejšie pripomenúť 200. výročie narodenia jedinečného tvorcu Maríny a Detvana – ANDREJA SLÁDKOVIČA (* 30. 3. 1820 v Krupine). Škrt cez rozpočet však urobila pandémia, a tak zostalo len pri mediálnych výstupoch a nádeji, že sa hádam dočkáme chvíle, keď...
Celý článok
03.11.2021 06:36

Odkaz objaviteľa Kocúrkova

Tohtoročné dvojité výročie zakladateľa slovenskej dramatickej tvorby JÁNA CHALUPKU (* 28. 10. 1791  – † 15. 7. 1871) sa koncentrovalo iba na  regionálne spomienkové stretnutia. Najskôr si 150. výročie jeho úmrtia pripomenuli v  Brezne v  nedeľu 19. júla 2021 slávnostnými...
Celý článok
21.10.2021 08:36

BLANKA POLIAKOVÁ v rodnom meste

V stredu 6. októbra 2021 sa konala vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici milá slávnosť – prezentácia personálnej bibliografie nedávnej jubilantky, rodáčky z mesta pod Urpínom BLANKY POLIAKOVEJ (* 19. júla 1936). Poetka a redaktorka prežila...
Celý článok
23.09.2021 11:03

Poohliadnutie za banskobystrickým literárnym letom: Prezentačné podujatia v meste pod Urpínom

Už dávno neplatí, že literárnym podujatiam svedčí najmä interiér. Aj v Banskej Bystrici sa nájde dostatok priestorov, kde sa darí navodiť komornú atmosféru pod holým nebom. Upravené nádvoria budov, vizuálne aj zvukovo izolované od ruchu mesta sú príťažlivým miestom nielen pre literárne...
Celý článok
10.09.2021 11:09

Pripravuje sa Chalupkovo Brezno 2021

Po ročnej vynútenej prestávke sa organizá­tori tradičnej prehliadky záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických pracovníkov opäť pripravujú na svoj 53. ročník. Konať by sa mal vdňoch14. – 16. októbra 2021 v klasickom for­máte. Záujemcovia o aktívnu účasť na prehliadke majú možnosť prihlásiť sa do...
Celý článok
1 | 2 | 3 >>