Odobočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Košického samosprávneho kraja.

Tajomník odbočky: Alfonz Lukačin; členovia výboru odbočky: Robert Hakala, Jozef Leščinský, Gabriel Németh

___________________________________________________________________________________________________

Odbočka SSS v Košiciach má nový výbor

V sobotu 28. apríla sa stretli na regionálnom zhromaždení členovia odbočky SSS v Košiciach v reštaurácii U 12 apoštolov za účasti predsedu SSSS Miroslava Bielika, tajomníka SSS Štefana Cifru a Ingrid Lukáčovej, tajomníčky novej odbočky SSS v Prešove, ktorí informovali o vzniku novej odbočky v Prešove, pôsobnosti odbočky v Košickom kraji, činnosti SSS a publikačných možnostiach v SSS, jeho periodikách Literárny týždenníkDotyky a edičných subjektoch. Na programe rokovania bola okrem informácie o činnosti košickej odbočky v uplynulom roku aj voľba nového výboru a nového tajomníka košickej odbočky, ktorým sa stal autor literatúry faktu a dramatik Alfonz Lukačin. Členmi výboru sa okrem neho stali básnici Robert Hakala, Gabriel Németh a do práce sa prisľúbil zapojiť aj biblista, esejista a publicista profesor Jozef Leščinský, dlhoročný šéfredaktor časopisu pre kresťanskú kultúru Verbum. Nový tajomník A. Lukačin SSS predstavil na stretnutí kreatívne nápady na regionálnu prezentáciu slovenskej pôvodnej a kvalitnej prekladovej literatúry nielen v Košickom kraji, ale potenciálne aj v iných krajských mestách či v hl. m. SR Bratislave, a prezentoval svoju najnovšiu knižne vydanú novelu o Etruskoch Tages (z božej vôle) (2018).

-red-

Z regionálneho zasadnutia odbočky SSS v Košiciach 28. 4. 2018 v reštaurácii U 12 apoštolov.
Zľava: nový tajomník odbočky Alfonz Lukačin, predseda SSS Miroslav Bielik, členovia výboru odbočky
Jozef Leščinský, Gebriel Németh a Robert Hakala.  Foto: Štefan Cifra

 

Fotogaléria: Odbočka SSS v Koši ciach (28. 4. 2018)

Z činnosti odbočky SSS v Košiciach

04.01.2024 06:17

Navždy nás opustila SILVIA GELVANICSOVÁ, poetka, členka Spolku slovenských spisovateľov

Oneskorene sme sa dozvedeli o minuloročnom úmrtí našej členky Mgr. Silvie Gelvanicsovej (* 12. 6. 1976 Kráľovský Chlmec – † 21. 10. 2023), poetky, recenzentky, povolaním učiteľky. Smutnú správu nám oznámila jej matka. S. Gelvanicsová absolvovala Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity. Žila v...
Celý článok
03.05.2018 09:25

Odbočka SSS v Košiciach má nový výbor (28. 4. 2018)

Odbočka SSS v Košiciach má nový výbor V sobotu 28. apríla sa stretli na regionálnom zhromaždení členovia odbočky SSS v Košiciach v reštaurácii U 12 apoštolov za účasti predsedu SSSS Miroslava Bielika, tajomníka SSS Štefana Cifru a Ingrid Lukáčovej, tajomníčky novej odbočky...
Celý článok
25.05.2017 10:00

Zasadala odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach (20. 5. 2017)

PRÁCA S MLADÝMI AUTORMI V sobotu 20. mája 2017 na regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Košiciach jej členovia prerokovali správu o činnosti odbočky v Košickom kraji a diskutovali o možnostiach jej oživenia, vrátane aktivovania členov SSS v Prešovskom kraji. O aktivitách i problémoch SSS a...
Celý článok
25.05.2017 09:18

Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach za obdobie od 2. polroku 2013 do mája 2017

V období od ostatného členského zhromaždenia (2013) sa v činnosti odbočky SSS v Košiciach opakovane uskutočnili podujatia Literárne večery s členmi odbočky, napr. v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Trebišove (Dalimír Stano, Ingrid Lukáčová, Robert Hakala a Michal Repovský, ktorý navždy...
Celý článok

Navždy nás opustil ĽUDOVÍT VISOKAY, člen SSS

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 69 rokov navždy opustil člen Spolku slovenských spisovateľov Ľudovít Visokay (* 4. 1. 1948 v Trebišove) a člen košickej odbočky SSS. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala 14. 8. 2017 na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Ľudovíta Visokaya sme poznali ako mimoriadne tvorivého človeka, autora nárečových slovníkov, básnických zbierok a sentencií, ako zakladateľa Trebišovského umeleckého klubu, publicistu, autora viacerých monografií a organizátora kultúrnych podujatí v Trebišove najmä v oblasti literatúry.

Česť jeho večnej pamiatke.

Mgr. Ingrid Lukáčová, tajomníčka odbočky SSS v Košiciach