Odobočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Košického samosprávneho kraja. Do jej činnosti sa môžu zapájať aj členovia SSS z Prešovského samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Ingrid Lukáčová; členovia výboru odbočky: Alfonz Lukačin, Ingrid Lukáčová, František Ruščák.

___________________________________________________________________________________________________

Výsledky XXV. ročníka súťaže RUŽE MOJEJ DUŠE

Súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe Ruže mojej duše sa každoročne nesie v znamení pripomenutia si Nežnej revolúcie, keďže jej výdobytkom bola okrem iných slobôd aj sloboda prejavu, ktorú sme pred r. 1989 nemali ústavne zaručenú.

Do XXV. ročníka súťaže sa zapojilo 51 mladých začínajúcich autorov z okresov Trebišov, Michalovce a Humenné, sedem z nich však nesplnilo podmienky, nedodržali stanovený počet básní či prozaických žánrov. Tí, ktorí poslali buď päť básní alebo dve prozaické práce, boli zaradení do súťaže. Vo IV. kategórii dobre uspeli s vlastnou tvorbou aj dospelí začínajúci autori, ktorí v súťaži nie sú nováčikmi. Práce hodnotila odborná porota zložená zo spisovateľov v zložení: Ingrid Lukáčová, Oľga Adamkovičová a Dalimír Stano. Tvorbu nádejných začínajúcich autorov vyhodnotila v poradí:

Výsledky

I. kategória

POÉZIA:

1. miesto –  neudelené

2. miesto –  Eva Onderišinová, ZŠ Jána Švermu, Humenné

3. miesto –  Dominika Raškovská, ZŠ Moskovská, Michalovce

PRÓZA:

Súťažiaci nesplnili podmienky súťaže.

 

II. kategória

POÉZIA:

1. miesto – Samuel Onderišin, ZŠ Jána Švermu, Humenné

2. miesto – neudelené

3. miesto – Nina Išky – Janíková, ZŠ a MŠ F. J. Fugu, Vinné

PRÓZA:

1. miesto – Samuel Koribanič, ZŠ Jána Švermu, Humenné

2. miesto – Samuel Onderišin, ZŠ Jána Švermu, Humenné

3. miesto – Alex Taňkoš, ZŠ Jána Švermu, Humenné

 

III. kategória

POÉZIA:

1. miesto – neudelené

2. miesto – neudelené

3. miesto – Sofia Košková, Spojená škola Kollárova 17, Sečovce, a

Samuel Andrejčík, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

PRÓZA:

1. miesto – Karin Kopčová, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné

2. miesto – Klára Harajdová, Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, Humenné

3. miesto – Ján Tkáč, Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce

 

IV. kategória

POÉZIA:

1. miesto – neudelené

2. miesto – Janka Nevoľníková, Kamenica nad Cirochou

3. miesto – Rastislav Marjov, Trebišov

PRÓZA:

1. miesto – neudelené

2. miesto – neudelené

3. miesto – neudelené

 

Porota udelila

Cenu Modrej ruže za estetický vklad do vlastného literárneho diela

– Alexander Oláh, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach

 

***

Všetci ocenení autori dostali diplomy a knižné odmeny z Vydavateľstva SSS a vydavateľstva MS. Spoluorganizátormi súťaže boli: Spolok slovenských spisovateľov, košická odbočka Spolku slovenských spisovateľov, MO Matice slovenskej v Sečovciach, DMS v Prešove.

 

Spracovala INGRID LUKÁČOVÁ

Z činnosti odbočky SSS v Košiciach

25.05.2017 10:00

Zasadala odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach (20. 5. 2017)

PRÁCA S MLADÝMI AUTORMI V sobotu 20. mája 2017 na regionálnom zasadnutí odbočky SSS v Košiciach jej členovia prerokovali správu o činnosti odbočky v Košickom kraji a diskutovali o možnostiach jej oživenia, vrátane aktivovania členov SSS v Prešovskom kraji. O aktivitách i problémoch SSS a...
Celý článok
25.05.2017 09:18

Správa o činnosti odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Košiciach za obdobie od 2. polroku 2013 do mája 2017

V období od ostatného členského zhromaždenia (2013) sa v činnosti odbočky SSS v Košiciach opakovane uskutočnili podujatia Literárne večery s členmi odbočky, napr. v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Trebišove (Dalimír Stano, Ingrid Lukáčová, Robert Hakala a Michal Repovský, ktorý navždy...
Celý článok

Navždy nás opustil ĽUDOVÍT VISOKAY, člen SSS

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 69 rokov navždy opustil člen Spolku slovenských spisovateľov Ľudovít Visokay (* 4. 1. 1948 v Trebišove) a člen košickej odbočky SSS. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala 14. 8. 2017 na Mestskom cintoríne v Trebišove.

Ľudovíta Visokaya sme poznali ako mimoriadne tvorivého človeka, autora nárečových slovníkov, básnických zbierok a sentencií, ako zakladateľa Trebišovského umeleckého klubu, publicistu, autora viacerých monografií a organizátora kultúrnych podujatí v Trebišove najmä v oblasti literatúry.

Česť jeho večnej pamiatke.

Mgr. Ingrid Lukáčová, tajomníčka odbočky SSS v Košiciach