Cena primátora mesta Banská Bystrica JÚLIUSOVI LOMENČÍKOVI

25.06.2022 14:37

Vo štvrtok podvečer 16. júna 2022 sa v Banskej Bystrici udeľovali významné ocenenia zaslúžilým obyvateľom mesta za rok 2021. Jedným z deviatich laureátov bol aj vlaňajší šesťdesiatnik, doc. PaedDr. Július Lomenčík , PhD. Tento vysokoškolský učiteľ z UMB, literárny vedec, kulturológ a básnik venuje svoje sily nielen v prospech kultúrno-spoločenského rozvoja mesta v oblasti školstva, ale je známy aj ako člen Matice slovenskej (v súčasnosti je riaditeľom Slovenského literárneho ústavu a šéfredaktorom Orla tatranského), rozličných občianskych združení a člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS). V pozícii člena predstavenstva SSS je aktívny ako porotca literárnych súťaží, editor rozličných publikácií a lektor pri rozličných literárnych podujatiach.

Júliusovi Lomenčíkovi k oceneniu srdečne gratulujeme a želáme mu veľa energie, tvorivosti a zdravia do ďalších rokov pracovného i rodinného života.

JANA BORGUĽOVÁ, tajomníčka odbočky SSS v Banskej Bystrici

Foto: autorka

Július Lomenčík (vľavo) pri preberaní ocenenia
z rúk primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska