Kvet kultúry a umenia pre BRIGITU ŠIMONOVÚ

27.05.2022 08:03

Po deviatich rokoch obnovil Banskobystrický samosprávny kraj udeľovanie ocenení pre pracovníkov kultúry a umenia v regióne Kvet kultúry a umenia. A tak sa 12. mája 2022 budove Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene uskutočnilo slávnostné oceňovanie osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj osvety, knižníc, divadla, folklóru či výtvarného umenia. Medzi piatimi laureátmi bola aj prof. PhDr. BRIGITA ŠIMONOVÁ, CSc. z Banskej Bystrice, členka Spolku slovenských spisovateľov (SSS).

Vysokoškolská pedagogička a literárna vedkyňa, ktorej osemdesiate narodeniny sme si pripomenuli začiatkom tohto roka, popri svojej práci vždy dbala, aby budúci učitelia slovenskej literatúry nezostávali iba pri klasickom vyučovaní, ale vnášali doň aj záujmové aktivity – záľubu v recitácii, v tvorivej dramatike, účasti na súťažiach a pod. Ona sama im dávala príklad, viac ako desať rokov viedla študentské divadlo KNAP na terajšej UMB, s ktorým sa jej darilo získavať ocenenia na Akademickom Prešove, pravidelne sa zúčastňovala ako členka porôt podujatí ako Chalupkovo Brezno, Sládkovičova Radvaň, Štúrov Zvolen, Šaliansky Maťko, Tak píšem ja, rada sa zapája ako lektorka do tvorivých seminárov a pod. Jej odchovanci sú roztrúsení po Slovensku a už sami pokračujú v jej šľapách. Z toho má B. Šimonová najväčšiu radosť.

 

Ocenená Brigita Šimonová. Foto: autorka

Teší ju aj skutočnosť, že Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici vydáva v knižnej podobe jej personálnu bibliografiu, ktorej vidieť široký záber jej vedeckej, odbornej a popularizačnej publikačnej činnosti, ktorá môže inšpirovať ďalších nasledovníkov.

Pri tejto príležitosti aj odbočka SSS v Banskej Bystrici, ktorej je jubilantka členkou, oceňuje jej nezameniteľný prínos do  rozmanitých aktivít, prispievajúcich k dobrému menu uvedenej komunity. K významnému oceneniu našej Brigite Šimonovej srdečne gratulujeme!

JANA BORGUĽOVÁ, tajomníčka odbočky SSS v Banskej Bystrici