Poohliadnutie za banskobystrickým literárnym letom: Prezentačné podujatia v meste pod Urpínom

23.09.2021 11:03

Už dávno neplatí, že literárnym podujatiam svedčí najmä interiér. Aj v Banskej Bystrici sa nájde dostatok priestorov, kde sa darí navodiť komornú atmosféru pod holým nebom. Upravené nádvoria budov, vizuálne aj zvukovo izolované od ruchu mesta sú príťažlivým miestom nielen pre literárne produkcie. Júl a august dal domácim i návštevníkom mesta pod Urpínom na výber z bohatej ponuky, niektoré autorka príspevku rada osobne navštívila a sprostredkovane sa o dojmy z nich delí s čitateľmi Literárneho týždenníka.

 

JANA BORGUĽOVÁ

Tvoriť a byť (o)tvorený!

Začneme 6. júlom a časovo zo zimy na leto posunutým festivalom SLOVOMfest, ktorý už od roku 2013 pripravuje básnik a redaktor Rádia Regina Stred Marcel Páleš (člen Spolku slovenských spisovateľov) ako kombinovaný prúd pôvodnej literárnej tvorby s hudobným a výtvarným sprievodom. Heslom festivalu sa stali slová: „Tvoriť a byť (o)tvorený!“ Kulisu utváral upravený dvorný trakt rekonštruovaného Robotníckeho domu, nádherné podvečerné počasie a hlavne plné hľadisko. S autorskou poéziou prišli JANKA OLEJOVÁ, MARCEL PERECÁR, PAVOL KORBA, PETER PAPŠO, MARCEL PÁLEŠ, MIROSLAV KAPUSTA, ale aj vychádzajúce talenty slovenskej poézie DANIELA LYSÁ a MIROSLAVA KOŠŤÁLOVÁ. Autorská próza zaznela od MICHALA VÁROŠÍKA, ale aj mladých talentovaných autoriek LENKY ŽELONKOVEJ a LUCIE VLČEKOVEJ. Na význam slova v súčasnosti, poznačenej náročným časom pandémie, zaostrila pozornosť psychologička Denisa Pinková. Nechýbal smiech pri aforizmoch ĽUDOVÍTA MAJERA, prednesom prispeli GABRIELA TOMAJKOVÁ a PETER MAGURSKÝ.

Slová striedala autorská hudba v podaní Romana Buhoveckého a Jozefa Mareša, mladej hudobnej hviezdy Andy Lou, ale aj hudobníka Romana Dovalu. Svoje diela na podujatí vystavil domáci výtvarník JAROSLAV PÁSLER, ktorý sa podujal v priebehu podujatia nadväzne na obsah programu vytvoriť nový obraz.

Na nádvorí Márie Terézie ŠVK na Lazovnej ulici sa 13. júla odohrala prezentácia novej knihy člena SSS FRANTIŠKA PILJARA Mám teba, mám všetko. V poradí trinásta kniha autora, ktorý po vážnej zdravotnej ujme našiel zmysel života v tvorbe príbehov, vo väčšej časti prameniacich v jeho autobiografii. Podáva tak svedectvo o dobe i ľuďoch v nej.

Jubileum JURAJA SARVAŠA

Presne v deň 90. narodenín JURAJA SARVAŠA (14. 7. 2021) si pozvala redaktorka Rádia Regina Stred Katarína Kovačechová vzácneho jubilanta na hodinový rozhovor. Nie náhodou, jubileum si pripomína aj rozhlasové vysielanie a práve J. Sarvaš bol prvým hlásateľom banskobystrického rozhlasového štúdia. Priatelia a žičlivci radvanského rodáka spontánne využili uvedenú príležitosť a zišli sa pred budovou rozhlasu na Ulici Ladislava Sáru. Nič netušiaci J. Sarvaš vyšiel po rozhovore z budovy a tam ho čakal nielen kŕdeľ gratulantov, ale i ľudová hudba FS Podpoľanec so zdatnými speváčkami, ktoré ho pojali aj do tanca.

Juraj Sarvaš s ľudovou hudbou

Šťastný a dojatý jubilant sa poďakoval veršami a prijal gratulácie od riaditeľa banskobystrického štúdia RTVS Miroslava Debnára, poetiek Eleny Cmarkovej a Vlasty Čupkovej (obdarovali ho svojimi básňami) a ďalších prítomných. Samozrejme, nechýbala ani jeho najbližšia rodina. Také niečo sa len tak nevidí!

Juraj Sarvaš a gratulanti pred banskobystrickým rozhlasom

Ako tiká poetika

Na Dolnej ulici sídli Stredoslovenské osvetové stredisko, ktoré t. r. zintenzívnilo činnosť najmä vo vzťahu k literatúre, o ich projekte videonáhravok rozhovorov s básnikmi Ako tiká poetika sme sa už v LT zmienili. Ich pracovníčka Katarína MOSNÁKOVÁ-BAGĽAŠOVÁ (členka SSS) stojí aj za ďalšou aktivitou, a to za vydávaním časopisu o kultúre a umení artUM. Spoločná prezentácia nových časopisov SOS (100PA – polročník o činnosti SOS, etnUM – interdisciplinárny časopis) sa uskutočnila 23. júla v príjemných priestoroch na ich nádvorí, po nej podujatie pokračovalo koncertom swingujúcich džentlmenov Swinginʼ Gentlemen a speváčky Dáše Libiakovej.

 

Katarína Mosnáková-Bagľašová

Taký (ne)obyčajný príbeh

V neďalekom Tajove sa zasa 5. augusta odohrala milá slávnosť – otvorenie zrekonštruovanej budovy bývalej školy, v ktorej drali lavice aj ich slávni rodáci Jozef Murgaš a Jozef Gregor Tajovský. Ďalší z Jozefov – ŠEBO, učiteľ a všestranný osvetový pracovník – rozvíjal ich odkaz zriadením známej expozície pamätného domu. V neveľkej budove sa Tajovčanom podarilo na úrovni doby zriadiť priestory na kultúrne podujatia a činnosť rozličných organizácií. Svojho rodáka si pripomenuli v átriu dramatickým pásmom zo života Tajovského a Hany Gregorovej Taký (ne)obyčajný príbeh v podaní zvolenských hercov Daniela Výrostka, Dominiky Výrostek-Misárovej a hudobníka Ľubomíra Richtera. Navyše, miestny umelec vytesal bustu učiteľa Jozefa Šeba, ktorá hľadí spred školy učiteľským okom na okoloidúcich.

Stará škola v Tajove a busta Jozefa Šeba

Ars Poetica Neosoliensis

Jedno z tohtoročných stretnutí cyklu Ars Poetica Neosoliensis s medzinárodnou účasťou sa uskutočnilo 19. augusta v priestoroch radnice. Milými hosťami boli umelci z Česka a Poľska. Najskôr sa predstavila česká poetka LYDIE ROMANSKÁ, ktorá je známa úzkymi kontaktmi so Slovenskom. V úvode pripomenula nedávne úmrtie predsedu SSS Miroslava Bielika. Predniesla aj jemu venované verše. Štvorica poľských poetov – JOANNA SŁODYCZKA, ZBIGNIEW TLALKA, ELIMA SAMOHA HOLEKSA-MALINOWSKA a STACHU PRZYBYSZ MALINOWSKI – osviežila stretnutie ľubozvučným slovanským jazykom a priniesla závan nefalšovanej lyriky. Zahraničnú zostavu autorov doplnili domáci JANA KURICOVÁ, MARCEL PÁLEŠ a tvorca podujatia MIROSLAV KAPUSTA. Program spestrila džezovou hudbou formácia P.R.S.T.Y., ako aj speváčka Soňa Kopčanová.

Prezentácia knihy Nič neodvolám!

Tohtoročné neokrúhle výročie augusta 1968 bolo 20. 8. podnetom na jedinečné stretnutie v ŠVK. Spojenie augustových udalostí spred 53 rokov a 95. výročie začiatku rozhlasového vysielania vyústilo do prezentácie knižnej publikácie Nič neodvolám!, venujúcej sa neobyčajnému príbehu novinárky a rozhlasovej redaktorky OTY PLÁVKOVEJ (1926 – 2002), ktorá preukázala silu a charakter počas okupácie odhodlaným postojom pri vysielaní banskobystrického rozhlasového štúdia. Svoje presvedčenie si ponechala aj počas normalizácie, keď zakúsila ostrie režimu v pracovnom i rodinnom živote. Autorom knihy je redaktor MICHAL VÁROŠÍK, ktorý zanietene preskúmal archívy i spomienky súčasníkov. V spolupráci so ŠVK tak mohol uzrieť svetlo sveta pútavý príbeh, dokumentujúci jednu dôležitú etapu našich dejín.

(Ne)román Tremolo ostinato VERONIKY ŠIKULOVEJ

V ten istý deň sa zopár metrov od ŠVK v priestoroch kníhkupectva ArtFórum na Hornej Striebornej ulici v rámci okliešteného festivalu 7 dní – 7 nocí konalo iba jednodňové podujatie, v rámci ktorého sa predstavila finalistka súťaže o cenu Anasoft litera spisovateľka VERONIKA ŠIKULOVÁ. Tentoraz zabodovala (ne)románom Tremolo ostinato. Verná svojej povesti zaujala a pobavila prítomných okrem autorského čítania aj komentovaním svojho spôsobu života i tvorby, ako aj diania naokolo.

 

 

Veronika Šikulová

***

Centru mesta v lete dominuje lenivá kaviarenská atmosféra, dopĺňaná rôznorodým umeleckým programom. Je to špecifikum, na ktoré sa tešia všetci obyvatelia i návštevníci Banskej Bystrice. A aj to je poézia života, čo nás na chvíľu sformuje z rýchlej epiky do pomaly plynúcej lyriky. Poézia má rozličné podoby...

Foto: autorka