BLANKA POLIAKOVÁ v rodnom meste

21.10.2021 08:36

V stredu 6. októbra 2021 sa konala vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (VKMK) v Banskej Bystrici milá slávnosť – prezentácia personálnej bibliografie nedávnej jubilantky, rodáčky z mesta pod Urpínom BLANKY POLIAKOVEJ (* 19. júla 1936). Poetka a redaktorka prežila v rodnom meste 33 rokov v čase, ktoré boli pre Banskú Bystricu žičlivé v kultúrno-spoločenskom živote, tam aj debutovala v Stredoslovenskom vydavateľstve básnickou zbierkou Požičaj mi deň (1963). Nadviazala priateľstvá, ktoré ju sprevádzali dlhé roky, napr. so Zlatou Solivajsovou, Milanom Jurčom a ďalšími kolegami z odbočky Zväzu slovenských spisovateľov. Svoju stopu zanechala aj v Múzeu SNP, v ktorom pracovala viac ako desať rokov.

Zľava Miroslav Kapusta, Iveta Babjaková, Goran Lenčo,
Jana Borguľová, Soňa Šóky, Peter Klinec, Katarína Donovalová,
Zlata Troligová. Sediaca Blanka Poliaková. Foto: autorka

Od roku 1969 žije a tvorí v Bratislave, ale domicil si uchovala aj v rodnom regióne v obci Králiky, kam sa pravidelne vracia načerpať energiu i zdravie spolu so svojimi potomkami. Nadviazala úzky kontakt aj s tunajším Literárnym a hudobným múzeom, v ktorom už neraz prezentovala svoju tvorbu.

Pracovne zakotvila najskôr vo vydavateľstve Mladé letá, no najdlhšie pôsobila ako redaktorka v časopise Slovenka (1970 – 1993). Na jeho stránkach publikovala umelecké reportáže o ľuďoch z celého Slovenska: „Rada som za nimi cestovala, počúvala ich životné príbehy, dotýkala sa toho, čo vytvorili ich ruky. Boli a zostali mojou inšpiráciou.“

Popri práci redaktorky tvorila naďalej svoje literárne výpovede, ktorých bolo doteraz vyše dvadsať – básnické zbierky, novely, knižky pre deti, reportáže. Reflektuje v nich prírodné impresie, krehkosť ľudského citu, pocity lásky v rozličných podobách. Inšpiráciu spracúva aj vo výtvarnom prejave – maľbe na skle či fotografii.

Svojou básnickou tvorbou v ostatných rokoch zaujala mladého autora a knihovníka zo Žiliny GORANA LENČA. Práve ten dal impulz na zrod personálnej bibliografie, ktorej sa ujala skúsená bystrická bibliografka KATARÍNA DONOVALOVÁ. V obsahu možno popri strohých bibliografických záznamoch nájsť príhovory riaditeľky VKMK Ivety Babjakovej, Gorana Lenča, Jany Šimulčíkovej a Zlaty Troligovej. Nechýba kalendárium života a tvorby, ukážky z tvorby či rozhovorov s autorkou, samozrejmosťou sú početné fotografie. Na publikáciu prispeli Mesto Banská Bystrica a Fond na podporu umenia, čo sa prejavilo na jej grafickej výbave a rozsahu.

Skromná autorka v rámci prezentácie netajila radosť zo stretnutia s milými ľuďmi, ktorí si prišli uctiť jej tvorbu. Poďakovala Soni Šókyovej za prípravu celého podujatia, Miroslavovi Kapustovi za interpretáciu jej veršov, Jane Borguľovej za uvedenie publikácie do života. Tak ako to cítila vo veršoch: Ach Bože / dopraj nie minúty / ešte zopár dlhých dní / na súvahu lásky // Dala som všetko / čo som mohla dať / Čo som smela mohla / aj spravila // Dali sme / čo sme mali.“

JANA BORGUĽOVÁ