Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trnave

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Trnavského samosprávneho kraja. Do jej činnosti sa môžu zapájať aj členovia SSS z  Bratislavského samosprávneho kraja.

Tajomník odbočky: Pavol Tomašovič

Členovia výboru odbočky: Miroslav Danaj, Zlata Matláková, Pavol Tomašovič

____________________________________________________

Trnavskú odbočku Spolku slovenských spisovateľov založili v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave v piatok 29. novembra 2013. Odbočka združuje členov SSS z Trnavského i Bratislavského samosprávneho kraja. Zakladajúcimu členmi odbočky sú Július Balco, Ján Čápka, Miroslav Danaj, Vladimíra Komorovská, Zlata Matláková, Ľubomíra Miháliková, Gabriela Spustová, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá.

Trnavská odbočka SSS – členovia                                                                 Webová stránka od bočky SSS v Trnave

Z činnosti odbočky SSS v Trnave

24.01.2023 12:45

Fórum humoristov v Trnave

Milovníkov humoru potešila správa o koncoročnom podujatí klubu Fórum humoristov spätého s knižnicou J. Fándlyho v Trnave. V období dvojročného covidového obdobia síce chýbali kontaktné stretnutia, ale členovia tohto zoskupenia hľadali alternatívy. Jednou z nich bolo...
Celý článok
24.01.2023 12:10

Dotknúť sa toho, čo pretrváva (Hodnotenie Trnavskej poetiky)

Hodnotenie Trnavskej poetiky? – Tvorbou, netreba štatistiky, odpovedá P. Tomašovič, riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho. Dobre. Ale zopár údajov je celkom zaujímavých... V období siedmich rokov trvania tohto projektu Štefana Kuzmu, sa uskutočnilo 33 podujatí. Svojou tvorbou sa prezentovalo 71...
Celý článok
16.10.2022 12:40

Nová humoristická kniha JANKY BLAŠKOVEJ: Anton Bernolák by mal radosť

V stredu 5. októbra 2022 sa v nedávno zrekonštruovanej Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave konala prezentácia knihy satirických poviedok známej regionálnej autorky JANKY BLAŠKOVEJ (píšucej pod pseudonymom Bapka Blašková) s názvom Bapkine Blaškoviny po šésté. Ako...
Celý článok
28.05.2022 11:56

Zamilovaná pani Betty v Knižnici Juraja Fándlyho

Ak sú pravidelní návštevníci trnavskej Knižnice Juraja Fándlyho zvyknutí na besedy, autorské čítania a vlastnú hudobnú produkciu, nevynímajúc náučné vzdelávacie programy, v stredu 18. mája 2022 ich v čitárni čakalo prekvapenie. Avizovanú prednášku českého dokumentaristu a...
Celý článok
13.05.2022 11:35

JOHN MINAHANE hosťom Trnavskej poetiky

V poradí siedmy ročník voľného cyklu literárnych podujatí s názvom Trnavská poetika pokračoval v stredu 4. 5. 2022 v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Hosťom podvečera bol írsky básnik, prozaik a prekladateľ John Minahane. Hoci na Slovensku žije a pracuje...
Celý článok
03.11.2021 07:00

Slovenskí autori na Dňoch poézie v Broumove

Na lepšiu ilustráciu tohoroč­ných Dní poézie v českom Brou­move uvádzame informáciu o počte účastníkov spred dvoch rokov (minulý ročník sa prepro­tipandemické opatrenia nekonal). Do Broumova vtedy pricestovalo 48 autorov: z Čiech 24, z Poľska 17, zo Slovenska 5; Litva a Gréc­ko boli zastúpené...
Celý článok
21.10.2021 08:41

Súčinnosť trnavských autorov

Na stredu 6. októbra 2021 pripravila Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave besedu s poetkami ĽUBOMÍROU MIHÁLIKOVOU a ZLATOU MATLÁKOVOU. Obe autorky prezentovali svoju tvorbu v rámci cyklu Trnavská poetika. Pre protipandemické opatrenia sa tak stalo niekoľko mesiacov od vydania ich...
Celý článok
23.09.2021 10:36

Poetická bodka za letom v Trnave

Rozlúčka s literárnym letom vo štvrtok 16. septembra 2021 v záhrade Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave (KJF) mala podobu prezentácie šiestej básnickej zbierky poetky a hudobnej publicistky RUŽENY ŠÍPKOVEJ. Autorka, členka Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a Fóra...
Celý článok
10.09.2021 11:00

Juhočeskí spisovatelia v Trnave predstavili tri publikácie

Vo štvrtok 12. augusta 2021 v záhrade Knižni­ce Juraja Fándlyho v Trnave uviedli medzi čitate­ľov publikácie, na ktorých má autorský alebo par­ticipačný podiel FRANTIŠEK TYLŠAR, predse­da Juhočeského klubu Obce spisovateľov. Mode­rátor redaktor RTVS Martin Jurčo zoznámil prí­tomných najprv s...
Celý článok
13.05.2021 17:18

Cezhraničný poviedkový most

 Jedným z dlhodobých cieľov Jihočeského klubu Obce spisovatelů je pretrvávajúce úsilie o tvorivú konfrontáciu v medzinárodnom meradle. Podľa Hanky Hosnedlovej, dlhoročnej predsedníčky tohto zoskupenia, išlo o celý rad podujatí najmä v súvislosti s hornorakúskym...
Celý článok
1 | 2 | 3 >>