Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trnave

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Trnavského samosprávneho kraja. Do jej činnosti sa môžu zapájať aj členovia SSS z  Bratislavského samosprávneho kraja.

Tajomník odbočky: Pavol Tomašovič

Členovia výboru odbočky: Miroslav Danaj, Zlata Matláková, Pavol Tomašovič

____________________________________________________

Trnavskú odbočku Spolku slovenských spisovateľov založili v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave v piatok 29. novembra 2013. Odbočka združuje členov SSS z Trnavského i Bratislavského samosprávneho kraja. Zakladajúcimu členmi odbočky sú Július Balco, Ján Čápka, Miroslav Danaj, Vladimíra Komorovská, Zlata Matláková, Ľubomíra Miháliková, Gabriela Spustová, Ján Tazberík, Pavol Tomašovič, Viera Valachovičová-Ryšavá.

Trnavská odbočka SSS – členovia                                                                 Webová stránka od bočky SSS v Trnave

Z činnosti odbočky SSS v Trnave

18.10.2023 18:21

Beseda o významných osobnostiach Trnavy – Pantheon Malého Ríma 2023

V piatok 22. septembra 2023 sa v záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave na úvod 28. Trnavských dní s podtitulom Láska, pokoj, porozumenie konalo podujatie nazvané Pantheon. Jeho hosťami boli lekár, publicista, vysokoškolský pedagóg, spisovateľ a básnik,...
Celý článok
28.09.2023 11:41

Záchrana sveta podľa ETELY FARKAŠOVEJ – 4. 10. 2023 v Záhradnej čitáreni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pozýva na podujatie ZÁCHRANA SVETA PODĽA ETELY FARKAŠOVEJ – stretnutie so spisovateľkou a filozofkou Etelou Farkašovou streda 4. október o 17.00 hod. Záhradná čitáreň Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave Moderovanie: Pavol Tomašovič a Štefan Kuzma Hudba a spev: Jana...
Celý článok
19.06.2023 10:28

JOZEF ILAVSKÝ v obrazoch krajiny a človeka

Prvým podujatím v oficiálne sprístupnenej záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave bola prvojúnová prezentácia monografie ĽUBOMÍRA PODUŠELA Obrazy krajiny a človeka, ktorá sa venuje akademickému maliarovi JOZEFOVI ILAVSKÉMU. Rodák zo Suchej nad Parnou (* 28. 10. 1940) má...
Celý článok
04.06.2023 14:45

Pocta VILIAMOVI TURČÁNYMU

Jedným z podujatí v jubilejnom 30. roku Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity bol spomienkový podvečer s názvom Vybral som si danteho, venovaný básnikovi a prekladateľovi VILIAMOVI TURČÁNYMU. Program bol prezentovaný v spolupráci s Ústavom dejín Trnavskej...
Celý článok
02.05.2023 13:30

Báseň ako východisko zo strachu (Prezentácia zbierky básní Ruptura cordis – Puknuté srdce GABRIELY SPUSTOVEJ IZAKOVIČOVEJ)

Jeden z najucelenejších projektov TRNAVSKÁ POETIKA plynulo pokračuje v dramaturgicky príbuznej POÉZII SLOVA A ŽIVOTA. Prvou pozvanou v tomto cykle bola autorka, poetka, prozaička, pedagogička a redaktorka GABRIELA SPUSTOVÁ IZAKOVIČOVÁ. V stredu 22. marca 2023...
Celý článok
15.03.2023 12:30

Pripomenúť si svoju identitu

Tak ako vo všetkých vedeckých rozpravách aj v prípade ústrednej témy Komunita, rodina a spoločnosť sa v trnavskej Knižnici Juraja Fándlyho zviditeľnilo viacero úzko špecializovaných odborníkov. Riaditeľ knižnice PAVOL TOMAŠOVIČ v stredu 23. 2. 2023 privítal hostí i mnohých...
Celý článok
24.01.2023 12:45

Fórum humoristov v Trnave

Milovníkov humoru potešila správa o koncoročnom podujatí klubu Fórum humoristov spätého s knižnicou J. Fándlyho v Trnave. V období dvojročného covidového obdobia síce chýbali kontaktné stretnutia, ale členovia tohto zoskupenia hľadali alternatívy. Jednou z nich bolo...
Celý článok
24.01.2023 12:10

Dotknúť sa toho, čo pretrváva (Hodnotenie Trnavskej poetiky)

Hodnotenie Trnavskej poetiky? – Tvorbou, netreba štatistiky, odpovedá P. Tomašovič, riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho. Dobre. Ale zopár údajov je celkom zaujímavých... V období siedmich rokov trvania tohto projektu Štefana Kuzmu, sa uskutočnilo 33 podujatí. Svojou tvorbou sa prezentovalo 71...
Celý článok
16.10.2022 12:40

Nová humoristická kniha JANKY BLAŠKOVEJ: Anton Bernolák by mal radosť

V stredu 5. októbra 2022 sa v nedávno zrekonštruovanej Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave konala prezentácia knihy satirických poviedok známej regionálnej autorky JANKY BLAŠKOVEJ (píšucej pod pseudonymom Bapka Blašková) s názvom Bapkine Blaškoviny po šésté. Ako...
Celý článok
28.05.2022 11:56

Zamilovaná pani Betty v Knižnici Juraja Fándlyho

Ak sú pravidelní návštevníci trnavskej Knižnice Juraja Fándlyho zvyknutí na besedy, autorské čítania a vlastnú hudobnú produkciu, nevynímajúc náučné vzdelávacie programy, v stredu 18. mája 2022 ich v čitárni čakalo prekvapenie. Avizovanú prednášku českého dokumentaristu a...
Celý článok
1 | 2 | 3 >>