KOVÁČŇA 14 – Banskobystrická odbočka SSS vydala ďalší občasník

11.12.2022 17:21

Koniec roka znamená aj bilancovanie činnosti, nie je to inak ani v odbočke Spolku slovenských spisovateľov (SSS) v Banskej Bystrici, ktorá aktuálne vydala svoju Kováčňu č. 14 (zostavila Jana Borguľová, grafika Dušan Jarina). Názov je odvodený od mena básnika MIKULÁŠA KOVÁČA, veľkej osobnosti našej regionálnej ale aj slovenskej poézie, ktorého si po jeho predčasnom odchode († 1992) odbočka neustále rozličnými spôsobmi pripomína.

Úvodná strana sa venuje úvodníku EVY ČULENOVEJ o práci vydavateľa a prináša báseň ELENY CMARKOVEJ O prežití, v ktorej reaguje na súčasnú neľahkú situáciu, najmä na vojnové udalosti na našej východnej hranici. V občasníku nechýbajú informácie o členoch, ktorých evidujeme v odbočke 31. Jeden – RICHARD R. SENČEK – pribudol, dvaja nás, žiaľ, navždy opustili – ANNA KOLLÁROVÁ-CIELOVÁ a SERGEJ MAKARA.

Potešili sme sa oceneniam našich osobností – BRIGITE ŠIMONOVEJ, JÚLIUSOVI LOMENČÍKOVI a JOZEFOVI BLAHOVI. Významné životné jubileá dosiahli Brigita Šimonová, Hana Košková, František Piljar a Jozef Blaha, im sú venované drobné medailóny. V čísle sú zaznamenané dve ťažiskové podujatia – festival Literárna Banská Bystrica a Chalupkovo Brezno. Nechýbajú ani informácie o ďalších aktivitách členov v literárnom priestore, ako aj ich nových knihách.

Občasník Kováčňa 24 nielen aktuálne informuje o literárnom a kultúrnom živote, ale je zároveň aj dobrým prameňom pre budúcnosť, z ktorého sa dá čerpať pri spracovaní histórie SSS.

JANA BORGUĽOVÁ