Celoslovenská prehliadka umeleckej tvorivosti učiteľov CHALUPKOVO BREZNO – 13. – 15. októbra 2023

29.09.2023 18:37

Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici pozýva

NA 54. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ PREHLIADKY UMELECKEJ TVORIVOSTI UČITEĽOV

CHALUPKOVO BREZNO 2023

venovaný MARTINOVI RÁZUSOVI

v dňoch 13. – 15. októbra 2023v Brezne