Odkaz objaviteľa Kocúrkova

03.11.2021 06:36

Tohtoročné dvojité výročie zakladateľa slovenskej dramatickej tvorby JÁNA CHALUPKU (* 28. 10. 1791  – † 15. 7. 1871) sa koncentrovalo iba na  regionálne spomienkové stretnutia. Najskôr si 150. výročie jeho úmrtia pripomenuli v  Brezne v  nedeľu 19. júla 2021 slávnostnými službami Božími, umeleckým programom, výstavou o  jeho živote a  diele priamo na  Námestí M. R. Štefánika či pietnou spomienkou pri  jeho pomníku. Mesto, MO MS Matice slovenskej a  evanjelický cirkevný zbor sa postarali o  naozaj dôstojný priebeh podujatia. Prispela aj odbočka Spolku slovenských spisovateľov v  Banskej Bystrici spracovaním scenára výstavy a  textu bulletinu (Jana Borguľová).
Miesto narodenia  – Horná Mičiná pri  Banskej Bystrici  – si uctilo svojho rodáka priamo 28. 10. pri  230. výročí pietnou spomienkou pri  pamätnej tabuli, prehliadkou monografickej výstavy a  bulletinom o  tejto veľkej osobnosti, ktorý sa dostal do  každej domácnosti, aby si aj v  covidovom čase obyvatelia uctili jeho
pamiatku.

Škoda, že  sa nemohli uskutočniť aj iné plánované podujatia, ktoré by pripomenuli tohto jedinečného tvorcu. Jeho Kocúrkovo je, žiaľ, stále živé. Návraty ku  klasikom by sa preto mali stať okrem pietnej spomienky predovšetkým podnetom na  uvažovanie o  večných hodnotách života a  jeho ponižujúcich nedostatkoch.
Nie náhodou autor na  titulnú stranu Kocúrkova uviedol Horatiove slová: Quid rides? De te fabula narratur. Čo sa smeješ? Reč je o  tebe.

JANA BORGUĽOVÁ
Autor letáka Dušan Jarina