Cena mesta Nová Baňa pre JOZEFA BLAHU

11.12.2022 16:20

Jozefa Blahu (* 16. 12. 1932 v Chlebniciach na Orave) poznáme ako ovocinára, pôdohospodára, spisovateľa, publicistu a novinára, ktorý od roku 1979 žije a tvorí v meste Nová Baňa. Po celý život pracoval v rezorte pôdohospodárstva. Bol agronómom pre špeciálne plodiny, pôsobil v oblasti ovocinárstva, zeleninárstva, rastlinolekárstva a v oblasti výskumu a zakladania intenzívnych ovocných sadov.

Okrem toho bol aj od mladosti literárne činný. Členom Spolku slovenských spisovateľov sa stal v roku 2014. Je autorom poviedok, čŕt, spoluautorom monografie. Námety na svoju tvorbu čerpá z dedinského prostredia, v svojich knihách vyzdvihuje morálne hodnoty jednoduchého človeka. S J. Mlynarčíkom napísal monografiu rodnej obce, samostatne debutoval knižkou Testament (2004), po ktorej vydal ďalšie diela, v niektorých sa venoval aj nárečovým slovám a dialektu.

Pred blížiacim sa životným jubileom – deväťdesiatkou – uznala Nová Baňa jeho zásluhy a prospešnú činnosť v prospech mesta a v októbri t. r. mu udelila Cenu mesta za celoživotné dielo.

Jozefovi Blahovi k oceneniu a životnému jubileu úprimne gratulujeme!

JANA BORGUĽOVÁ