Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Trenčíne

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Margita Ivaničková

Členovia výboru odbočky:
Margita Ivaničková, Janka Poláková, Gejza Sádecký

Kontakt: Margita Ivaničková, Psotného 7,  911 05 Trenčín, e-mail: trencin.sss@gmail.com

Odbočka SSS v Trenčíne – členovia

Webová stránka odbočky v Trenčíne


POZÝVAME

Vyhodnotenie 30. ročníka literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára sa uskutočnilo 25. 11. 2022

v Trenčíne – v spoločenskej miestnosti Verejnej knižnice Michla Rešetku

MARGITA IVANIČKOVÁ, tajomníčka odbočky SSS Trenčianskeho kraj

Z činnosti odbočky SSS v Trenčíne

08.04.2024 13:57

Navždy nás opustil ADOLF KOBELA, pedagóg, historik, národovec, publicista, športovec, člen Spolku slovenských spisovateľov, jeho odbočky v Trenčianskom kraji

Medailón člena SSS: ADOLF KOBELA (†) Vo veku nedožitých 88 rokov nás navždy opustil ADOLF KOBELA, Mgr., pedagóg, historik, autor monografií o obciach a osobnostiach, národovec, publicista, športovec. Narodil a 25. júla 1936 v Bolešove ako najstaršie zo štyroch detí. Po svadbe...
Celý článok
10.03.2024 17:12

PROPOZÍCIE Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára v Trenčíne (Uzávierka 10. 9. 2024)

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov a mesto Trenčín vypisujú XXXII. ročník celoslovenskej Literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre...
Celý článok
08.03.2024 19:35

Laureáti 31. ročníka Literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2023 v Trenčíne

V preplnenej spoločenskej sále Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne 7. decembra 2023 slávnostne odovzdali ceny laureátom 31. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého Studňa sa tajne s dažďom zhovára. Súťaž už má dlhšie aj medzinárodný presah, pretože do tohto ročníka...
Celý článok
07.04.2023 16:04

Celoslovenská literárna súťaž STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA (Uzávierka 30. septembra 2023)

Matica slovenská a Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov a mesto Trenčín VYPISUJÚ XXXI. ročník CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE JOZEFA BRANECKÉHO pre...
Celý článok
10.12.2022 18:19

Studňa sa tajne s dažďom zhovára 2022 pozná svojich víťazov

Jubilejný XXX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého v Trenčíne Slávnostné vyhodnotenie 30. ročníka literárnej súťaže Studňa sa tajne s dažďom zhovára sa po troch rokoch vnútených reštrikcií konečne mohlo uskutočniť na pôde ústretovej Verejnej knižnice Michala Rešetku...
Celý článok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>