Po 53. ročníku Chalupkovho Brezna: Čo s učiteľmi našimi...

31.10.2022 10:44

V každodennej mediálnej rozprave a vo vyjadrovaní politikov na tému školstvo zaznievajú najmä cifry, určujúce možnosti jeho súčasnej existencie, nehovoriac o jeho rozvoji. Áno, bez peňazí nemožno žiť či prežívať, no kde sa v tomto nachádza človek – na jednej strane žiak či študent, na strane druhej učiteľ? Vedomosti, informácie, učebné plány, metodika, vybavené priestory sú iste určujúce, ale bez zanietenia, energie, tvorivosti a citovej výbavy učiteľa nenaplnené človečinou. Raz v roku možno nájsť aspoň iskierku nádeje a odpovede na položené otázky v meste pod Nízkymi Tatrami – v Brezne. Od roku 1968 trvá jedinečné podujatie – celoslovenská prehliadka záujmovej umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov Chalupkovo Brezno.

 

Nebyť dvojročnej pauzy pre covid, bol by býval už 55. ročník, takto bol ten tohtoročný iba 53. Dobre namazané organizátorské súkolie dostalo poriadnu dávku piesku, zahrkotalo to nielen Chalupkovým Breznom, ale celým svetom. Nuž, dlho sa budeme spamätávať z tejto facky prírody a ochromenia spoločenského poriadku. Aby sme sa však ešte zocelili, dostali sme do „vienka“ aj dlho nepoznanú vojnu na východ od našich hraníc a k tomu aj inflačnú a energetickú krízu. Ich dôsledky nás ešte len čakajú. S veľkou dávkou sarkazmu by sme to mohli prijať ako úžasnú inšpiráciu na umelecké spracovanie, ale pokojne by sme to prežili aj bez nej. Veď aj inšpirácia z bežného života nám prinášala zaujímavé ovocie v podobe produkcie pedagógov v literárnej, hudobnej, výtvarnej či inej oblasti.

Tvorivé dielne a stretnutia spisovateľov so žiakmi a študentmi

V dňoch 13. – 15. októbra 2022 ožilo Brezno aktivitami nielen pre súťažiacich pedagógov, ale aj tvorivými dielňami a stretnutiami pre 70 žiakov, 140 stredoškolákov a 85 učiteľov mesta a regiónu. Tvoriví učitelia, zväčša dlhoroční účastníci prehliadky, ponúkli svoje recepty na prácu v škole – napr. JÚLIUS LOMENČÍK s témou Interpretácia básne v literárnej a didaktickej komunikácii, MARCEL PÁLEŠ s ROMANOM BUHOVECKÝM pod názvom Netrápte nás trápnosťami zabavili žiakov poéziou, hudbou a zaujímavým rozprávaním, JANA BORGUĽOVÁ ponúkla menej formálne rozprávanie o štúrovcoch, ANNA HANESOVÁ predstavila svoju novú knihu Príbeh poštového holuba Riška, TIBOR HUJDIČ, známy ako ujo Mrkvička, propagátor detského čítania, porozprával o svojich skúsenostiach z tejto činnosti Ako na čítajúcu školu, lektorka osobného rozvoja KATARÍNA NOSKOVÁ v kurze nazvanom nevyHORÍM vysvetlila problematiku syndrómu vyhorenia a depresií. Pridal sa aj TOMÁŠ MIKULSKÝ, online učiteľ roka 2021, zakladateľ youtuberského kanála MaTYkár s témou Keď je vaša práca dreamJob. Dlhoročný súťažiaci a laureát v literárnej tvorbe JÁN POCHANIČ už 8 rokov učí v ukrajinskom Užhorode a mimoriadne úspešne sa zapísal tvorivou prácou s najmenšími žiakmi, spolu vydávajú napr. knihy v slovenskom a ukrajinskom jazyku. V Brezne besedoval nielen so slovenskými žiakmi, ale špeciálne sa venoval aj tým ukrajinským, ktoré sú aktuálne v slovenských školách.

Prijatie primátora a besede s jubilantmi

Trochu stíšenia prišlo v podobe prijatia účastníkov primátorom mesta Tomášom Abelom na radnici, kde sa spomínalo aj na tých, ktorí za posledné roky opustili tento svet alebo z vážnych zdravotných dôvodov nemohli osobne prísť. Patrili k nim prof. ĽUDOVÍT PETRÁNSKY, ak. maliar JOZEF CESNAK, zo slovenských krajanov aj DAGMAR MÁRIA ANOCOVÁ, na chorú prof. BRIGITU ŠIMONOVÚ, jednu zo zakladajúcich účastníkov, tiež úprimne spomínali.

Druhá časť stretnutia na radnici patrila jubilantom – s dvojročným oneskorením – básnikom PETROVI MIŠÁKOVI a ONDREJOVI NAGAJOVI, dlhoročným porotcom v literárnej súťaži. Besedu s nimi viedol ich kolega básnik VALENTÍN ŠEFČÍK, ktorý sa z mimoriadne úspešného súťažiaceho vypracoval na porotcu (mimochodom, na recitačných súťažiach po Slovensku takmer polovica detí recituje jeho tvorbu!). K nim sa pridal aj výtvarník JAROSLAV UHEL, ktorý ilustroval Mišákovu knihu Modrá trikolóra, o ktorej bola reč. Stretnutie pohladilo dušu intelektuálnym espritom, humorom a žičlivosťou, jubilanti dostali ako dary obrázky od detí MŠ, účastníkov Malého Chalupkovho Brezna, ONDREJ NAGAJ aj spevom jedného zo svojich študentov – dnes členom speváckeho tria La Gioia – MATEJA VANÍKA, ktorý je učiteľom ZUŠ v Nemeckej.

Snímka: Z prijatia u primátora na radnici. Vľavo Ondrej Nagaj a Peter Mišák

 

Slávnostné otvorenie

Slávnostné otvorenie prehliadky aj pre širšiu verejnosť sa konalo v evanjelickom kostole, kde vyše štyridsať rokov kázal JÁN CHALUPKA. K jeho buste na Námestí M. R. Štefánika účastníci podujatia položili kyticu kvetov. Večer v klube Bombura už patril hudobnému vystúpeniu kapely z Banskej Bystrice Collegium musicum tribute, ktorá hrá výlučne tvorbu MARIÁNA VARGU.

Ocenení v zlatom, striebornom a bronzovom pásme

Druhý deň bol venovaný samým súťažiam v štyroch kategóriách – v umeleckom prednese, literárnej, výtvarnej a hudobnej tvorbe ako aj v speve a hre na hudobných nástrojoch.

Literárnu tvorbu už roky gestoruje aj s prispením Fondu na podporu umenia odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici. V dvoch porotách (poézia a próza) pracovali Valentín Šefčík, Peter Mišák, Marcel Páleš, Jana Borguľová, Dušan Jarina a Július Lomenčík. Spomedzi súťažiacich v literárnej tvorbe, zaradených do hodnotových pásiem (zlaté, strieborné a bronzové), vybrali za laureátku ChB DAGMAR JANIŠOVÚ zo Zemianskej Olče, Cenu venovanú ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR získal IVAN BODNÁR z Trebišova, Cenu venovanú predsedom OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku MARTIN MUCHA zo Spišskej Novej Vsi, Cenu venovanú predsedom Prešovského samosprávneho kraja JOZEF NIKO z Hermanoviec nad Topľou, Cenu venovanú predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja ALICA WILLIAMS z Hontianskych Nemiec.

Na doplnenie uvádzame laureátov v ďalších kategóriách – v umeleckom prednese to bola EMÍLIA ALCNAUEROVÁ z Prešova, vo výtvarnej tvorbe RASTISLAV TURŇA z Valaskej a ANNA ŠVOŇAVOVÁ z Brezna v tvorbe hudobnej.

Bulletin Chalupkovho Brezna

Účastníkom Chalupkovho Brezna bol k dispozícii bulletin, ktorý zostavila Jana Borguľová, výtvarno-graficky ho spracoval DUŠAN JARINA. V jeho obsahu sa našlo miesto aj pre propagáciu knižnej tvorby skúsených autorov – pedagógov ĽUBOMÍRA PAJTINKU (Učiteľský otčenáš nemá amen), ONDREJA SLIACKEHO (Revúcke guľky: Na počesť 160. výročia založenia Prvého slovenského ev. a. v. gymnázia v Revúcej) a SAMUELA BREČKU (Výtečníci breznianski z druhej polovice 19. storočia).

 

***

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Synagóge bolo možné konštatovať, že dva roky absencie prehliadky síce budú chýbať, ale priebeh tohtoročného Chalupkovho Brezna naznačil, že rýchlo dobehneme zameškané a naštartujeme s novým dychom pravidelný rytmus. Veď ako hovorí to známe: Čo nás nezabije, to nás posilní!

 

P. S.: Hlavnými organizátormi prehliadky sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Mesto Brezno s ďalšími spoluorganizátormi. Ale bez zanietených a oddaných duší v organizátorskom štábe ako Melánia Dubínyová, Veronika Giertlová a Katarína Nosková spolu s gestormi súťaží by to nešlo. Vďaka!

 

JANA BORGUĽOVÁ

 

Foto: autorka