Stretnutie s jubilujúcou spisovateľkou NATOU HOSŤOVECKOU, členkou Spolku slovenských spisovateľov – 16. mája 2024 – v Banskej Bystrici

08.05.2024 15:27

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne hudobné Múzeum,
odbočka Spolku slovenských spisovateľov a Štúdio RTVS v Banskej Bystrici

pozývajú

na stretnutie s jubilujúcou spisovateľkou NATOU HOSŤOVECKOU

HRA NA ŠTVRTÚ ŽENU

vo štvrtok 16. mája 2024 o 15.00 hod.

v priestoroch expozície LHM Múzeum – domov múz
ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica