V Radvani spomínali na ANDREJA SLÁDKOVIČA

27.04.2022 16:50

Pred dvoma rokmi sme si chceli veľkolepejšie pripomenúť 200. výročie narodenia jedinečného tvorcu MarínyDetvana – ANDREJA SLÁDKOVIČA (* 30. 3. 1820 v Krupine). Škrt cez rozpočet však urobila pandémia, a tak zostalo len pri mediálnych výstupoch a nádeji, že sa hádam dočkáme chvíle, keď sa budeme môcť vrátiť k dôstojnému ucteniu si jeho odkazu. Ten čas napokon nadišiel v stredu 20. 4. 2022, keď uplynulo presne 150 rokov od úmrtia († 1872) tohto veľkého štúrovského básnika, neodmysliteľne spojeného s Radvaňou. A to bol dôvod pripraviť dôstojnú spomienku na jedinečnú osobnosť. Iniciatívy sa chopil poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici za volebný obvod Radvaň MAREK ONDRÁŠ, ktorý najskôr oslovil žiakov ZŠ Radvaň a študentov Gymnázia A. Sládkoviča a evanj. gymnázia, ktorí vo veľkom počte na dve etapy očistili evanjelický cintorín a osobitne aj básnikov hrob. Konkrétnou aktivitou si tak uctili pietne miesto našej národnej histórie. Vďaka im za to!

Do prípravy spomienkového podujatia sa zapojilo mesto Banská Bystrica, ECAV, Spolok slovenských spisovateľov (SSS), Matica slovenská a na diaľku (pre zdravotný stav) aj radvanský rodák, herec a neopakovateľný interpret umeleckého slova, JURAJ SARVAŠ. Ruku k dielu priložili poetka ELENA CMARKOVÁ, hudobník JOZEF PANTLÍK a ďalší účinkujúci.

Hrob Andreja Sládkoviča v Radvani

Spomienková slávnosť, ktorú na nádvorí radvanskej fary pri soche básnika moderoval ev. farár Michal Zajden, sa začala spevom piesne More vyschne na slová Andreja Sládkoviča v podaní tamojšieho zborového spevokolu. Po nej sa k účastníkom prihovorili zástupca primátora mesta B. Bystrica Milan Lichý, biskup západného dištriktu ECAV Ján Hroboň a za SSS Jana Borguľová, tajomníčka jeho odbočky v B. Bystrici.

Juraj Sarvaš, ktorý sa osobne nemohol slávnosti zúčastniť, poslal aspoň svoj príhovor. V ňom o básnikovi zdôraznil: Veľký človek s velikánskou pokorou, múdry, rozvážny muž, ktorý poradil, pomohol každému, kto to potreboval, muž, ktorý miloval slovenský národ aj krásnu slovenskú zem a mnohé pre ňu obetoval. To je jeho veľký odkaz aj pre nás v tieto ťažké časy. Nesmieme dopustiť, aby krása ľudí, krása rodného kraja zmizla v záujme iných neprajníkov, čas nesmieme premeškať, je tu. Ak ho premárnime, budeme stratení.“ Následne prostredníctvom nahrávky zaznela v jeho podaní báseň Vrstovníkom. Záver tento časti spomienky patril emotívnej interpretácii Sládkovičovej básne Dcérka a mať v hudobnej podobe, spievala SYLVIA BARANOVÁ, na husliach ju sprevádzal JOZEF PANTLÍK.

Účastníci spomienkového zhromaždenia prešli potom na evanj. cintorín k hrobu Andreja Sládkoviča, kde si v podaní SLÁVKY OČENÁŠOVEJ vypočuli báseň Krajanom, za MS sa im prihovoril JÚLIUS LOMENČÍK a spevokol Hron s dirigentom PETROM BIBZOM zabezpečil hudobný záver piesňou Aká si mi krásna. Na záver zástupcovia inštitúcií položili vence na hrob jedinečného slovenského štúrovského básnika.

JANA BORGUĽOVÁ

Na snímke socha Andreja Sládkoviča na nádvorí radvanskej fary. Vľavo Július Lomenčík a Jana Burguľová. Foto: archív autorky

(Zdroj: Literárny týždenník 15 – 16 z 27. 4. 2022, s. 7)