Spomienkové stretnutie pri príležitosti 100. výročia narodenia vysokoškolského pedagóga a literárneho vedca IVANA PLINTOVIČA

22.05.2023 11:44

Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v spolupráci s Kuzmányho kruhom v Banskej Bystrici Vás pozýva

na SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE pri príležitosti 100. výročiu narodenia vysokoškolského pedagóga a literárneho vedca prof. PhDr. IVANA PLINTOVIČA, CSc. (* 3. 6. 1923 – † 10. 11. 1997)

dňa 2. júna 2023 (piatok) v Banskej Bystrici

Program:

14.00 – pietna spomienka pri hrobe na ev. a. v. cintoríne na Lazovnej ul.

14.30 – spoločné stretnutie v zborovej sále ev. a. v. zboru na Lazovnej ul. 44.