Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Prešove

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Prešovského samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Ingrid L ukáčová; členovia výboru odbočky: Oľga Adamkovičová, Erika Matonoková, Jozef Ivan, Tomáš Majerník.

___________________________________________________________________________________________________

Jubilant TOMÁŠ MAJERNÍK – člen výboru odbočky SSS v Prešove

V Prešove dominuje duch kultúry. Vysoké školy prevažne s humanitným zameraním, knižnice, divadlá, múzeá, kostoly... Spisovatelia známi aj neznámi. V oblasti poézie si sčasti pripomeňme život i tvorbu nášho jubilanta TOMÁŠA MAJERNÍKA, ktorý je členom prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a od jej ustanovujúceho zhromaždenia 27. 4. 2018 členom jej výboru.

***

Tomáš Majerník sa narodil 19. mája 1942 v Terni. Aprobáciu slovenský jazyk, literatúra a dejepis vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde ukončil aj postgraduálne štúdium pre výchovných poradcov. Katolícku teológiu a etickú výchovu vyštudoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Vyučoval  na  Združenej strednej škole odevnej v Prešove. Úspešne sa zúčastnil mnohých literárnych súťaží. Publikoval v tlači, rozhlase a v literárnych zborníkoch. Autorova básnická skladba Vianočná pohľadnica vyšla v ukrajinskom preklade Vitalija Konopelca v časopise Dukľa (1992), jeho tvorba bola predstavená aj v poľsko-slovenskom literárnom almanachu Miejsca od innych droższe (Najdrahšie miesta; Krosno, 2005). Vydal básnické zbierky Správne tušenie (2003, 2008, 2010), Pôjdeme k prameňom (2008). Venuje sa aj literatúre faktu. Bol členom redakčných rád časopisov Diecézny hlas, Ohlasy a mesačníka Prešov. Ako dlhoročný publicista je členom Slovenského syndikátu novinárov a Spolku slovenských spisovateľov.  Žije a tvorí v Prešove.                                                                      

Srdečne blahoželáme Tomášovi Majerníkovi, poetovi, publicistovi, členovi prešovskej odbočky SSS k jeho krásnym osemdesiatinám. Zo srdca mu želáme dobré zdravie, aby sa svojím nežným srdcom dotýkal lyrických hviezd. V úctyhodnom veku s pokojným úsmevom a pohľadom znalca kultúrneho diania nech ešte dlho kráča ulicami Prešova. Aby nechýbal so svojím fotoaparátom, zápisníkom a perom na vzácnych kultúrnych podujatiach. Jubilantovu životnú výzvu si pripomíname aj úryvkom z jeho básne.

Živio...!

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka prešovskej odbočky SSS

***

TOMÁŠ MAJERNÍK

Archimedov zákon     

... Poďme do svojich záhrad
nech do nás triafajú projektily motýľov
nech na hlavách nám vybuchujú jablkové bomby
poďme pod hrušky
padajme ako hrušky
vstávajme s hrčami na hlavách od hrušiek

Či  nie  je  to  šťastie poraniť sa  v černičí
mikroskopom  hľadať  miniatúrnu ranku
a perami a jazykom sa bez slova vyliečiť?
Z podzemia oblohy ozval sa hlas:
Prospel si študent
Postupuješ
do ďalšieho storočia

 

Z činnosti odbočky SSS v Prešove

16.05.2022 10:46

Jubilant TOMÁŠ MAJERNÍK – člen výboru odbočky SSS v Prešove

V Prešove dominuje duch kultúry. Vysoké školy prevažne s humanitným zameraním, knižnice, divadlá, múzeá, kostoly... Spisovatelia známi aj neznámi. V oblasti poézie si sčasti pripomeňme život i tvorbu nášho jubilanta TOMÁŠA MAJERNÍKA, ktorý je členom prešovskej odbočky Spolku slovenských...
Celý článok
12.11.2021 10:42

Jubilant FRANTIŠEK RUŠČÁK – člen odbočky SSS v Prešove

Jubilant FRANTIŠEK RUŠČÁK – člen odbočky SSS v Prešove Františka Ruščáka vnímame v spolkovom žití ako aktívneho člena prešovskej odbočky SSS, poeta, znalca literárnej kritiky, recenzistu, prispievateľa do LT, iní ho poznajú ako vysokoškolského pedagóga, jazykovedca-slovakistu. Jeho blízki vedia,...
Celý článok
03.08.2020 14:28

Prezentácia básnických zbierok v Prešove (10. 7. 2020)

Prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ECAV – CZ v Prešove a Spevokol SION stáli za zrodom a priebehom prezentácie básnických zbierok OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ (členky SSS) Kantiléna srdca a DAGMAR SAKALOVEJ (in memoriam) Da Capo al Fine. Podujatie sa konalo 10....
Celý článok
26.11.2019 02:13

V Prešove prezentovali zborník umeleckej literárnej tvorby členov a sympatizantov odbočky SSS Ako soľ

ANOTÁCIA: Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov: Ako soľ Prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov (SSS), Knižnica Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove v piatok 22. novembra t. r. prezentovali Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov Ako soľ. Zborník, ktorý...
Celý článok
26.03.2019 04:16

V Prešove privítali novú knihu JOZEFA IVANA

V koncertnej sále Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove sa 15. marca 2018 o 18.30 hod. konalo Privítanie knihy Jozefa Ivana Gény Tálie medzi čitateľov. Večer prežitý s básňami, ich autorom a priaznivcami poézie sa veľmi vydaril. Prítomných prekvapilo autorovo...
Celý článok
02.01.2019 17:11

Kľakli si k nám Vianoce

Študenti odboru slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (FF PU) sa počas vyučovacieho procesu stali účastníkmi adventného podujatia Kľakli si k nám Vianoce. Pripravili ho pre nich členovia prešovskej odbočky Spolku slovenských...
Celý článok
23.12.2018 17:34

Putujúce pero – vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe

Dňa 12. decembra 2018 sa v zasadacej miestnosti Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove konalo slávnostné vyhodnotenie súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Putujúce pero. Spoluorganizátormi súťaže boli Prešovský samosprávny kraj (PSK), Gréckokatolícka...
Celý článok
06.09.2018 17:10

Zbierku poézie OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ Pianissimo uviedli 28. 8. 2918 v Prešove medzi čitateľov

Ako sa  „oslobodzuje“ kniha   FOTOGALÉRIA: Prezentácia knihy Oľgy Adamkovičovej-Semkovej Pianissimo (28. 8. 2018)   Dňa 28. augusta 2018 o 17.00 hod. sa v zborovej sieni Evanjelickej fary v Prešove uskutočnila prezentácia knihy poézie s názvom Pianissimo od poetky Oľgy...
Celý článok
03.05.2018 09:29

Vznikla nová odbočka SSS v Prešove (27. 4. 2018)

Vznikla nová odbočka SSS v Prešove V piatok 27. apríla sa zišli členovia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) na ustanovujúcom regionálnom zhromaždení odbočky SSS v Prešove v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava a ustanovili novú odbočku SSS s pôsobnosťou pre Prešovský...
Celý článok
03.05.2018 09:01

Zbierku Vladimíra Skalského Z dvoch brehov uviedli do života v Prešove (27. 4. 2018)

Vladimír Skalský, básnik a publicista, predseda Združenia Svetového združenia Slovákov v zahraničí a člen Spolku slovenských spisovateľov (SSS), uviedol  27. 4. t. r. v Knižnici P. O. Hviezdoslava v rodnom Prešove svoju novú zbierku básní Z dvoch brehov – Verše zo...
Celý článok

Vznikla nová odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Prešove

V piatok 27. apríla sa zišli členovia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) na ustanovujúcom regionálnom zhromaždení odbočky SSS v Prešove v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava a ustanovili novú odbočku SSS s pôsobnosťou pre Prešovský kraj, ktorej zriadenie schválilo Predstavenstvo SSS. Zároveň si zvolili členov výboru. Tajomníčkou prešovskej odbočky sa stala Ingrid Lukáčová, dovtedy tajomníčka odbočky SSS v Košiciach. Na podujatí sa zúčastnil predseda SSS Miroslav Bielik, ktorý informoval o najvýznamnejších podujatiach, edičnej činnosti SSS a jeho vydavateľských subjektoch, a Štefan Cifra, tajomník SSS a zástupca šéfredaktora Literárneho týždenníka, ktorý informoval o podmienkach vzniku novej odbočky, a ako aj o zmenách v štruktúre LT, vrátane vzniku novej prílohy pre slovenskú pôvodnú a prekladovú literatúru LiteraTÚRA, o príprave online verzie LT i o časopise pre mladú literatúru a umenie Dotyky a možnostiach publikovať v nich. Na stretnutí sa zúčastnila vedúca oddelenia kultúry a cestovného ruchu Mestského úradu v Prešove Mária Putnocká, ktorá odovzdal pozdrav od primátorky Prešova, privítala vznik odbočky a prisľúbila podporu jej kultúrno-literárnym aktivitám. Podujatie sa skončilo besedou s čitateľmi, na ktorom recitovali svoje literárne práce členovia nového výboru prešovskej odbočky Oľga Adamkovičová, Erika Matonoková, Jozef Ivan a Tomáš Majerník.

-red-

 

Členovia nového výboru odbočky SSS v Prešove s hosťami  27. 4. 2018 v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove.
Zľava členovia SSS Vladimír Skalský a Jozef Ivan, ďalej vedúca oddelenia kultúry a cestovného ruchu MÚ v Prešove
Mária Putnocká, predseda SSS Miroslav Bielik, nová tajomníčka odbočky Ingrid Lukáčová, tajomník SSS Štefan Cifra,
a členovia SSS Erika Matonoková, Oľga Adamkovičová a Tomáš Majerník. Foto: Štefan Cifra

 

Fotogaléria: Odbočka SSS v Prešove (27.  4. 2018)