Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Prešove

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Prešovského samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Ingrid L ukáčová; členovia výboru odbočky: Oľga Adamkovičová, Erika Matonoková, Jozef Ivan, Tomáš Majerník.

___________________________________________________________________________________________________

Prezentácia a uvedenie knihy OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ medzi čitateľov

Nemôžem mlčať

OĽGA ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, členka prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS), prezentovala svoju najnovšiu zbierku poézie Nemôžem mlčať. Podujatie, ktorým knihu uviedli medzi čitateľov, sa konalo v priestoroch Evanjelickej fary v Prešove dňa  9. 1. 2023.

Zbierka básní sa člení na tri časti: Na bojisku života, Infúzie, Odkiaľ a kam. Presvedčili sme sa, že ľudské srdce môže rozdávať ľuďom dobro, lásku a krásu... – spisovateľka tak urobila vo svojej knihe.

Poetka O. Adamkovičová-Semková sa narodila 9. mája 1950 v Prešove. Samostatne vydala básnické knihy, v ktorých sa každá zameriava na tri tematické okruhy s názvami: Básne, Prídavok, Pianissimo, Kantiléna srdca, Hore pozerám. Všetky spája autorkina viera v Boha, motívy z Biblie a zážitky bežných dní, ktoré prežíva. Lyrika je pre autorku spôsob, ako nemlčať a vhodne upozorniť poetickými slovami na význam ľudského života, na spoznanie skutočnosti a pobáda k spôsobu života vo viere.

Ingrid Lukáčová (vľavo) s autorkou
Oľgou Adamkovičovou-Semkovou
počas uvedenia knihy medzi čitateľov

Na prezentácii odzneli ukážky básní zo zbierky Nemôžem mlčať, ktoré predniesli ĽUDOVÍT PETRAŠKO, INGRID LUKÁČOVÁ a autorka prezentovanej zbierky.

Hudobnú zložku obohatil svojimi piesňami spevácky zbor SION pri cirkevnom zbore ECAV, ktorého dirigentkou je naša autorka. Knihu sme symbolicky pohladili či vyšibali vetvičkami rozmarínu a voňavú, na pamiatku a pomoc životu, sme ju vyslali medzi čitateľov.

Dovolím si ešte dopovedať – čítajme takéto knihy, aby nezostali naše duše hladné a národy, ktorých sme súčasťou, aby nezostali nahé.

INGRID LUKÁČOVÁ, tajomníčka PO SSS

Foto: archív autorky

Diváci na prezentácii knihy
Oľgy Adamkovičovej-Semkovej Nemôžem mlčať

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spevácky zbor SION pri cirkevnom zbore ECAV, ktorého dirigentkou je Oľga Adamkovičová-Semková, autorka prezentovanej zbierky básní Nemôžem mlčať

Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov: Ako soľ

Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov: Ako soľAko soľ – Zborník umeleckej literárnej tvorby prešovských autorov – je prvým vreckom slov, ktoré možno pripodobniť ku kryštálikom zázračnej soli. Zborník ponúka slová usporiadané do literárnych ukážok podľa jazykových pravidiel a estetického cítenia autorov. V zborníku je predstavených 18 autorov – básnikov a prozaikov, ktorí prijali ponuku uverejniť ukážky zo svojej tvorby. Kniha vyšla v Spolku slovenských spisovateľov s prispením Prešovského samosprávneho kraja s cieľom pokračovať v šírení literatúry a kultúry slova. Zborník sa zaraďuje aj medzi významné edičné projekty odbočiek SSS z nedávnych rokov, osobitne treba spomenúť etablovaný Almanach Nitra. Prešovskí autori sa prezentujú týmto vydaním aj v kontexte aktuálnych antológií, ktoré vyšli v Spolku slovenských spisovateľov: Refrény času a Básnici 2018.  
Vydal Spolok slovenských spisovateľov, 2019.
Rozmery: 145 x 217 mm, počet strán: 127, tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-114-6

Z činnosti odbočky SSS v Prešove

07.02.2023 14:09

Prezentácia a uvedenie knihy OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ Nemôžem mlčať

OĽGA ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ, členka prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS),...
Celý článok
15.11.2022 16:23

Zomrel TOMÁŠ MAJERNÍK, člen odbočky SSS v Prešove

 
Celý článok
31.10.2022 10:34

Prezentácia kníh členov odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Prešove – Prešov Dýcha...

A nielen Prešov, ale v tomto meste aj SLOVO DÝCHA. Dňa 25. septembra 2022 od 16. hodiny...
Celý článok
16.09.2022 11:18

25. 9. 2022 – Z POLICE VÄZNICE – prezentácia literárnej tvorby Ingrid LUKÁČOVEJ a Ľudovíta PETRAŠKA v Mestskej galérii Caraffka v Prešove – POZÝVAME

Prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov Park kultúry a oddychu, Caraffova...
Celý článok
23.08.2022 16:41

Druhá prezentácia literárnej tvorby členov prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov: Z tvorby EVY KOLLÁROVEJ a TOMÁŠA MAJERNÍKA

Prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS) usporiadala 10. 8. 2022 druhú...
Celý článok
07.08.2022 13:12

Výrečné i výročné dielo výtvarníka ŠTEFANA BUBÁNA

Blahoželanie k životnému jubileu Kultúrne dedičstvo pretrváva tisícročia. Prebýva v nich duch...
Celý článok
07.08.2022 12:56

Prezentácia literárnej tvorby OĽGY ADAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ

 Stretnutie členov prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) sa uskutočnilo 13....
Celý článok
16.05.2022 10:46

Jubilant TOMÁŠ MAJERNÍK – člen výboru odbočky SSS v Prešove

V Prešove dominuje duch kultúry. Vysoké školy prevažne s humanitným zameraním, knižnice, divadlá,...
Celý článok
12.11.2021 10:42

Jubilant FRANTIŠEK RUŠČÁK – člen odbočky SSS v Prešove

Jubilant FRANTIŠEK RUŠČÁK – člen odbočky SSS v Prešove Františka Ruščáka vnímame v spolkovom...
Celý článok
03.08.2020 14:28

Prezentácia básnických zbierok v Prešove (10. 7. 2020)

Prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov (SSS), ECAV – CZ v Prešove a Spevokol SION...
Celý článok
1 | 2 >>

Prezentácia kníh členov  odbočky Spolku slovenských spisovateľov v Prešove – Prešov Dýcha...

A nielen Prešov, ale v tomto meste aj SLOVO DÝCHA. Dňa 25. septembra 2022 od 16. hodiny dýchala dokonca aj prešovská Caraffka – historická budova (niekdajšia Caraffova väznica, dnes mestská galéria), v ktorej sa stretli milovníci umeleckého slova, konkrétne poézie autorky Ingrid Lukáčovej, členky prešovskej odbočky SSS, a prózy Ľudovíta Petraška.

 


 

 

Druhá prezentácia literárnej tvorby členov prešovskej odbočky SSS – z tvorby EVY KOLLÁROVEJ a TOMÁŠA MAJE  RNÍKA

Prešovská odbočka Spolku slovenských spisovateľov (PO SSS) usporiadala 10. 8. 2022 druhú prezentáciu literárnej tvorby svojich členov – EVY KOLLÁROVEJ a TOMÁŠA MAJERNÍKA. V priestoroch Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, s ktorou Spolok úspešne spolupracuje, sa zišlo asi päťdesiat priaznivcov literárnej tvorby.

(Čítať VIA C)

Prezentácia literárnej tvorby OĽG Y A DAMKOVIČOVEJ-SEMKOVEJ

Stretnutie členov prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) sa uskutočnilo 13. júla 2022 v Krajskej knižnici POH v Prešove. Okrem zoznámenia sa s novoprijatými členmi, ich tvorbou a s vydanými knihami našich autorov, spisovateľ František Ruščák navrhol, aby každý autor odbočky prezentoval svoju doterajšiu literárnu tvorbu pred verejnosťou. Ako prvá sa prestavila v priestoroch Krajskej knižnice Pavla Országha Hviezdoslava v Prešove 29. júla 2022 prezentácia svojou literárnou tvorbou poetka OĽGA ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ.

(Čít ať VIAC)

Jubilant TOMÁŠ MAJERNÍK – člen výboru odb očky SSS v Prešove  

V Prešove dominuje duch kultúry. Vysoké školy prevažne s humanitným zameraním, knižnice, divadlá, múzeá, kostoly... Spisovatelia známi aj neznámi. V oblasti poézie si sčasti pripomeňme život i tvorbu nášho jubilanta TOMÁŠA MAJERNÍKA, ktorý je členom prešovskej odbočky Spolku slovenských spisovateľov (SSS) a od jej ustanovujúceho zhromaždenia 27. 4. 2018 členom jej výboru.

(Čítať VIAC)

 

Vznikla nová odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Prešove (z archívu)

V piatok 27. apríla 2018 sa zišli členovia Spolku slovenských spisovateľov (SSS) na ustanovujúcom regionálnom zhromaždení odbočky SSS v Prešove v priestoroch Knižnice P. O. Hviezdoslava a ustanovili novú odbočku SSS s pôsobnosťou pre Prešovský kraj, ktorej zriadenie schválilo Predstavenstvo SSS. Zároveň si zvolili členov výboru. Tajomníčkou prešovskej odbočky sa stala INGRID LUKÁČOVÁ, dovtedy tajomníčka odbočky SSS v Košiciach...

(Čítať VIAC)

Fotogaléria: Odbočka SSS v Prešove (27.  4. 2018)