Zomrela TATJANA ŠIŠKOVÁ, vnučka Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej

25.03.2023 10:11

Obohatila tajovskú expozíciu

 

V januári t. r. sa potomkovia Hany Gregorovej v Prahe tešili z uznania uvedenej spisovateľky a jednej z priekopníčok ženskej emancipácie na Slovensku z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej.  Štyri deti  jedinej dcéry Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej

DAGMAR PRÁŠILOVEJ-GREGOROVEJ so svojím početným potomstvom síce žijú a pracujú v hlavnom meste ČR, ale kontinuálne majú intenzívny záujem o dianie na Slovensku vo vzťahu k ich literárnym predkom.  Obzvlášť úprimný bol ich vzťah k rodisku Tajovského, kde je známa expozícia v spisovateľovom rodnom dome, ktorú spravuje Literárne a hudobné múzeum (súčasť ŠVK) v Banskej Bystrici. Navyše, obaja starí rodičia sú v Tajove aj pochovaní.

Pracovníci múzea sa často kontaktovali s pražskou rodinou, v poslednom období najmä Zlata Troligová, od ktorej máme informáciu o úmrtí ( 9. 3. 2023) a pohrebe 76-ročnej vnučky TATJANY ŠIŠKOVEJ, ktorá bola najiniciatívnejšia vo vzťahu k Slovensku. Múzeum i širšia kultúrna verejnosť oceňuje jej ľudsky citlivý prístup a ďakuje za všetko, čím spolu s ďalšími členmi rodiny obohatila tajovskú expozíciu. Celej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a vyjadrujeme nádej,  že kontakty budú pokračovať aj naďalej.

Nateraz je ich pokračovateľom pravnuk ONDŘEJ PRÁŠIL, ktorý aj preberal vyznamenanie za Hanu Gregogovú. Po čase by mal pribudnúť Rad Ľudovíta Štúra II. triedy do zbierok múzea, ktorý tak bude dôkazom úcty a vzťahu slovenského národa k dielu oboch vzácnych manželov.

JANA BORGUĽOVÁ

 

 

Zdroje:

1. Pozrite si potomkov Tajovského. In: Život. Zverejnené: 3. 2. 2010. Dostupné v internete: zivot.pluska.sk/reportaze/pozrite-potomkov-tajovskeho

2. PhDr. Tatjana Šišková, nestorka české mediace, navždy odešla. In: Advokátní denník (online). Zverejnené: 13. 3. 2023. Dostupné v internete: advokatnidenik.cz/2023/03/13/phdr-tatjana-siskova-nestorka-ceske-mediace-navzdy-odesla

<span style="font-size:12.0pt;font-family: " times="" new="" roman";times="" roman";"="" lang="SK">bohatila tajovskú expozíciu

 

Obohatila tajovskú expozíciu

V januári t. r. sa potomkovia Hany Gregorovej v Prahe tešili z uznania uvedenej spisovateľky a jednej z priekopníčok ženskej emancipácie na Slovensku z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej.  Štyri deti  jedinej dcéry Jozefa Gregora Tajovského a Hany Gregorovej DAGMAR PRÁŠILOVEJ-GREGOROVEJ so svojím rozvetveným potomstvom síce žijú a pracujú v hlavnom meste ČR, ale kontinuálne majú intenzívny záujem o dianie na Slovensku vo vzťahu k ich literárnym predkom.  Obzvlášť úprimný bol ich vzťah k rodisku Tajovského, kde je známa expozícia v spisovateľovom rodnom dome, ktorú spravuje Literárne a hudobné múzeum (súčasť ŠVK) v Banskej Bystrici. Navyše, obaja starí rodičia sú v Tajove aj pochovaní.

Pracovníci múzea sa často kontaktovali s pražskou rodinou, v poslednom období najmä Zlata Troligová, od ktorej máme informáciu o úmrtí († 9. 3. 2023) a pohrebe 76-ročnej vnučky TATJANY ŠIŠKOVEJ, ktorá bola najiniciatívnejšia vo vzťahu k Slovensku. Múzeum i širšia kultúrna verejnosť oceňuje jej ľudsky citlivý prístup a ďakuje za všetko, čím spolu s ďalšími členmi rodiny obohatila tajovskú expozíciu. Celej rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť a vyjadrujeme nádej,  že kontakty budú pokračovať aj naďalej.

Nateraz je ich pokračovateľom pravnuk ONDŘEJ PRÁŠIL, ktorý aj preberal vyznamenanie za Hanu Gregogovú. Po čase by mal pribudnúť Rad Ľudovíta Štúra II. triedy do zbierok múzea, ktorý tak bude dôkazom úcty a vzťahu slovenského národa k dielu oboch vzácnych manželov.

JANA BORGUĽOVÁ

Na snímke Tatjana Šišková (Zdroj foto: PhDr. Tatjana Šišková, nestorka české mediace, navždy odešla. In: Advokátní denník, online. Zverejnené: 13. 3. 2023. Dostupné v internete: <TU>)

 

Doplňujúci zdroj:
Pozrite si potomkov Tajovského. In: Život. Zverejnené: 3. 2. 2010. Dostupné v internete:
<TU>.