Za BLANKOU SNOPKOVOU

24.01.2023 11:07

S úprimným zármutkom kultúrnej verejnosti oznamujeme, že vo veku 56 rokov po ťažkej chorobe zomrela 30. decembra 2022 dlhoročná knihovníčka a milovníčka kultúry a umenia PhDr. Blanka Snopková, PhD. Absolventka Katedry knižnej kultúry a vedeckých informácií FF UK v Bratislave od skončenia štúdia r. 1988 pracovala v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, kde prešla takmer všetkými oddeleniami a riadiacimi pozíciami. Od roku 2018 bola jej riaditeľkou.

Okrem bežných pracovných úloh sa venovala vedecko-výskumným témam, bola autorkou a spoluautorkou personálnych a tematických bibliografií, bibliografických slovníkov, zostavovateľkou a redaktorkou vedeckých zborníkov, odbornou garantkou bibliografickej databázy Pamäť mesta Banská Bystrica. Aktívna bola aj v stavovských knihovníckych organizáciách doma i v zahraničí.

Mala v sebe prirodzenú náklonnosť k literárnych aktivitám, žičila činnosti literárneho klubu LITERA 2, ale najmä aktivitám odbočky SSS v B. Bystrici a jej členov. Všetkým nám bude chýbať jej milý úsmev a ústretovosť...

Česť jej svetlej pamiatke!

JANA BORGUĽOVÁ