Slovenskú literárnu vedkyňu SLAVOMÍRU OČENÁŠOVÚ ŠTRBOVÚ a českého novinára a spisovateľa STANISLAVA MOTLA ocenili Národnými cenami Vojtecha Zamarovského

18.10.2023 18:16

Stretnutie s ľuďmi ako zázrak

Klub spisovateľov literatúry faktu na svojom výročnom stretnutí 4. októbra 2023 v Ružomberku udelil tradičnú Národnú cenu Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos v oblasti literatúry faktu dvom osobnostiam. Za slovenskú literárnu komunitu ocenili literárnu vedkyňu PaedDr. SLAVOMÍRA OČENÁŠOVÁ ŠTRBOVÁ, PhD. , za českú zasa novinára a spisovateľa STANISLAV MOTL.

Dôstojný rámec slávnostného podujatia zabezpečilo aj partnerstvo s predstaviteľmi mesta Ružomberok na čele s primátorom Ľubomírom Kubáňom, ako aj s Katolíckou univerzitou zastúpenou rektorom Jaroslavom Demkom.

Jubilujúca Banskobystričanka Slavomíra Očenášová Štrbová, členka Spolku slovenských spisovateľov,  poďakovala za významné ocenenie slovami: „Za zázraky považujem stretnutia s ľuďmi, s ktorými som mohla v živote spolupracovať, niečo vytvoriť či tvoriť pre iných. Knižky, ktoré mi vyšli, vzišli z otáznikov, rozhovorov, spytovania i sebaspytovania. Žasla som, ako ľuďom, ktorí boli predmetom môjho spracovania, na srdci ležali témy národa, vlasti, domova, poznanie histórie a výhľady do budúcnosti. Objekty môjho bádania ma uisťovali v naliehavom pocite, že tento svet spasí iba dobro, láska i Láska. Viera ani tvorivosť nie sú podmienkou na prežitie, ale vstupovať do chrámu ducha pod nebeskou klenbou s hviezdnym nebom a mravným zákonom je úchvatné, podnecujúce, inšpirujúce. Moje knižky sa neuchádzali o slávu. Prešli onou straussovskou rečou ticha, žijú si pokorne svoj život. Nominácia i verdikt ctenej odbornej poroty na udeľovanie Ceny Vojtecha Zamarovského mi vyrazili dych a zároveň privodili vnútornú radosť.“

JANA BORGUĽOVÁ