Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Nitre

Pôsobnosť odbočky je vymedzená územím Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Tajomníčka odbočky: Zuzana Kováčová. Členovia výboru odbočky: Zuzana Kováčová, Natália Muránska a Jozef Vladár

___________________________________________________________________________________________________

Z činnosti odbočky SSS v Nitre

21.11.2018 11:39

23. 11. – Novembrové spomínanie a prezentácia knihy RÓBERTA ŽILÍKA Fialky v okne, Vôňa kuchyne – v Mojmírovciach

Regionálne múzeum v Mojmírovciach pozýva na NOVEMBROVÉ SPOMÍNANIE Spomienkové stretnutie venované vojakom z prvej svetovej vojny histórii Letohrádku Aldobrandmi. s uvedením novej publikácie RÓBERTA ŽILÍKA Fialky v okne, Vôňa kuchyne 23. novembra 2018 o 17.00 hod. v Regionálnom múzeu...
Celý článok
25.05.2017 09:58

Zasadala odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Nitre (10. 5. 2017)

V starobylom slovenskom meste pod Zoborom sa 10. mája t. r. zišli členovia odbočky Spolku slovenských spisovateľov. Výročné regionálne zhromaždenie otvorila tajomníčka odbočky doc. Zuzana Kováčová v spolupráci s členom výboru prof. Jozefom Vladárom. Za vedenie SSS sa na zasadnutí zúčastnil Štefan...
Celý článok
25.05.2017 08:14

Správa o činnosti odbočky SSS v Nitre od 27. januára 2014 do 10. mája 2017

Činnosť odbočky SSS v Nitre za uplynulé štyri roky, t. j. od začiatku roka 2014 až doteraz sa dá rozčleniť do štyroch okruhov, ktoré sa navzájom líšia typom činnosti, anticipáciou príjemcu a súčasne komunikačným priestorom, v ktorom prebiehajú, ako aj konečným výsledkom ako...
Celý článok