Zoznam členov

THÓTH, Jozef

[* 20. 3. 1925 Haniska pri Košiciach] Mons. Mgr. Jozef Tóth, Dr. h. c., básnik, spisovateľ, kňaz, teológ, vysokoškolský pedagóg, sa narodil 20. marca 1925 v Haniske pri Košiciach. Základnú školu vychodil v rodnej obci. Absolvoval II. štátne gymnázium v Košiciach, kde aj maturoval (1938 –...

TKÁČ, Marián

[* 25. 9. 1949 Čičava (okres Vranov nad Topľou)] Marián Tkáč, Ing., PhD., prozaik, autor literatúry faktu, kultúrny historik, publicista, matičný pracovník, bankový a štátny úradník, ekonóm, sa narodil 25. septembra 1949 v hornozemplínskej obci Čičava. Pseudonymy: Ján Tkáč, Ján Varga,...

TOMAŠOVIČ, Pavol

[* 10. 1. 1964 v Trnave] Pavol Tomašovič, Ing., prozaik, esejista, publicista, novinár, sa narodil 10. 1. 1964 v Trnave, kde aj žije Pracoval ako vedúci kancelárie primátora mesta Trnava, v súčasnoti je hovorcom primátora Trnavy. Vydal román Nič v krajine nikoho (2007), za ktorý získal ocenenie v...

TUMA, Milan (†)

[* 27. 2. 1941 Martin – † 20. 5. 2016 Žilina] Milan Tuma, Mgr., básnik, spisovateľ literatúry faktu, scenárista, divadelný režisér, herec, rozhlasový moderátor, organizátor regionálneho kultúrneho života a moderátor literárnych a kultúrnych podujatí, sa narodil 27. februára 1941 vo...

TURČÁNY, Viliam

[* 24. februára 1928 Suchá nad Parnou, okres Trnava] Viliam Turčány, PhDr., CSc.,  Dr. h. c.,  básnik,  vysokoškolský pedagóg, literárny vedec a prekladateľ, sa narodil 24. februára 1928 v Suchej nad Parnou (okres Trnava) v roľníckej rodine. Do ľudovej školy chodil...

TUŽINSKÝ, Ján

Viac o autorovi: Portál LIC a Wikipédia

VALACHOVIČOVÁ-RYŠAVÁ, Viera

[*20. 4. 1950 Bratislava] Viera Valachovičová, rod. Ryšavá, sa narodila 20. apríla 1950 v Bratislave, detstvo prežila v Modre, žije v Pezinku. Vyštudovala Strednú Pedagogickú školu v Modre a absolvovala dvojročné špecializačno-kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky pre deti...

VÁLEK, Igor

[* 7. 1. 1967 Martin] Igor Válek, spisovateľ, básnik, autor literatúry pre deti, zberateľ a autor povestí, upravovateľ ľudových rozprávok, publicista, editor, redaktor, organizátorom kultúrneho, najmä literárneho života, sa narodil 7. 1. 1967 v Martine, žije v Žiline. Základnú školu vychodil v...

VARÁČKOVÁ, Miroslava

[* 31. 1. 1981 v Bánovciach nad Bebravou] Miroslava Varáčková, prozaička, spisovateľka literatúry pre mládež, sa narodila 31. januára 1981 v Bánovciach nad Bebravou. Žije Trnave, je vydatá, má dve deti. Vyštudovala Gymnázium v Seredi. Kratší čas pracovala ako asistentka riaditeľa...

VARGOVÁ, Bohuslava (†)

[* 5. 12. 1951 Trnava – † 2. 4. 2015] Bohuslava HÁBOVČÍKOVÁ-VARGOVÁ, rod. Ondrušková (pseudonym: Bohuslava Urbanová, priatelia a známi ju volali Boba), poetka, novinárka, spisovateľka, dramatička, režisérka, pedagogička, romologička, ochotnícka herečka, sa narodila 5. decembra 1951 v Trnave,...

VINCZE, Ivan

[*12. 8. 1930] Ivan Eugen Ľudovít Vincze, občianskym menom Ivan Vincze, hudobný skladateľ, básnik, sa narodil 12. augusta 1930. Je ženatý, žije vo Frederiksbergu v Dánsku. Študoval na Štátnom konzervatóriu (1949 – 1954) a na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (1964 – 1956)....

VITÉZOVÁ, Eva

 [* 8. 7. 1964 Nitra] Eva Vitézová, doc., PaedDr., PhD., vysokoškolská pedagogička, literárna teoretička, sa narodila sa 8. júla 1964 v Nitre. Po maturite na gymnáziu vo Vrábľoch (1978 – 1982) študovala na Pedagogickej fakulte v Nitre odbor slovenský jazyk – dejepis (1982 –...

VLADÁR, Jozef

  Profesor v študijnom odbore archeológia   Okruh výuky: praveká archeológia s osobitým zreteľom na dobu bronzovú, metodológia, muzeológia, najstaršie výtvarné a urbánne prejavy na území Slovenska v európskom historickom kontexte Na Katedre muzeológie FF...

VLADIK, Martin

Martin Vladik, básnik, povolaním sudca,sa narodil 22. augusta 1960 v Michalovciach. Žije v Bratislave, je ženatý, manželka Anna, rod. Bajusová, je zdravotná laborantka, z prvého manželstva má dcéru Martinu. Študoval na Gymnáziu P. Horova v Michalovciach (1975 – 1979) a na...

VLADO, Martin

* 7. 2. 1959 Košice Martin Vlado, básnik, prozaik, vysokoškolský učiteľ, sa narodil 7. februára 1959 v Košiciach. Študoval na gymnáziu v Košiciach (1974 – 1978) . Po maturite sa opakovane neúspešne uchádzal o štúdium medicíny a absolvoval štúdium na Hutníckej fakulte Vysokej...

VONTORČÍK, Emil

[ * 6. 8. 1935 Vyšná Lipnica (Poľsko)] Emil Vontorčík, PhDr., knihovník, historik, spisovateľ a publicista, sa narodil 6. 8. 1935 vo Vyšnej Lipnici v Poľsku (na území obývanom Slovákmi, ktoré bolo zabrané po 1. svetovej vojne). Od roku 1942 žil v Rišňovciach pri Nitre, dnes žije v...

WINKLER, Tomáš

[* 3. 1. 1940 v Lopej] Tomáš Winkler, literárny a kultúrny historik, kritik, prozaik, redaktor, sa narodil 3. januára 1940 v Lopeji. Študoval na Jedenásťročnej strednej škole v žiline (1954 – 1957), odbor slovenčina a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1957 –...

ZÁHRADNÍK, Osvald (†)

[* 16. 11. 1932, Veľký Bočkov, v súčasnosti Ukrajina, vtedy Zakarpatská Ukrajina v bývalom Česko-Slovensku – † 16. 8. 2017 v Bratislave] Osvald Záhradník, slovenský divadelný, rozhlasový a televízny dramatik, prozaik a rozhlasový režisér, organizátor a vedúci pracovník v oblasti divadelného...

ZAVARSKÝ, Jozef – KLAS, Teofil

[*12. 11. 1940 Trnava] Teofil Klas, občianskym menom Jozef Zavarský, básnik, prozaik, prekladateľ, výrazný predstaviteľ slovenskej duchovnej kresťansky orientovanej poézie, sa narodil 12. novembra 1940 v Trnave. Pri krste dostal mená Jozef Stanislav, v štátnej matrike mu dal starý otec z...

ZELENAY, Rudolf

[ * 18. 6. 1940 Strakonice, Česko] Rudolf Zelenay, Mgr., diplomat, spisovateľ, publicista, novinár, historik, pedagóg a cestovateľ, sa narodil 18. júna 1940 v Strakoniciach (Česká republika). Žije v Bratislave. Jeho manželka Eva Zelenayová je známa publicistka a novinárka, bola...

ZELINA, Miron

[*18. 9. 1940 Vikartovce (okres Poprad)] Miron Zelina, prof. PhDr., DrSc., Dr.h.c., psychológ, vysokoškolský pedagóg, vedec v oblasti pedagogiky, jedna z najväčších kapacít na školstvo a vzdelávanie na Slovensku, autor odbornej literatúry z oblasti vzdelávania, sa narodil 18. 9. 1940 vo...

ZIMKOVÁ, Milka

Viac o autorke: Portál LIC  a Wikipédia
<< 1 | 2

Archív (rozličné)

28.09.2014 22:50

PARTNERSKÉ ZAHRANIČNÉ SPISOVATEĽSKÉ ZDRUŽENIA (archívy)

Únia českých spisovateľov Únia českých spisovateľov (čes. Unie českých spisovatelů) je záujmové združenie, ktorého poslaním je vytvoriť české spoločenstvo spisovateľov, literárnych vedcov, kritikov a vydavateľov umeleckej literatúry, zabezpečiť uľahčiť šírenie informácie o umeleckých, organizačných...
Celý článok
28.09.2014 22:49

SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ZDRUŽENIA A SPOLKY (archívy)

SRBSKO Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci (Srbsko)  Slovenské vydavateľské centrum vzniklo 31. 8. 2007 vyčlenením a osamostatnením vydavateľskej činnosti z tlačiarne Kultúra v Báčskom Petrovci, ktorá je tradičným vydavateľom a tlačiarom slovenských kníh, časopisov a novín od...
Celý článok