Databáza prináša zoznam literárnych klubov na území celej SR podľa miesta ich pôsobenia, údaje o ich vzniku, činnosti, vedúcich, počte členov, adresy, e-mailové a telefonické kontakty, reps. internetové adresy stránok klubov. Zdrojom informácií sú najmä vlastné internetové stránky literárnych klubov, webová stránka literarna.muza.sk i ďalšie dostupné zdroje.

Literárne kluby v mestách a obciach Slovenskej republiky

Literárny klub Generácia – BRATISLAVA

* Názov literárneho klubu: LITERÁRNY KLUB GENERÁCIA Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Miestna knižnica Petržalka v Bratislave Vedúci, kontaktné osoby: Richard Miške Adresa: Vavilovova 24, 85101 Bratislava 5 E-mail: lkgeneracia@gmail.com. Internetová stránka LK (web, facebook): web: www.generacia.sk facebook: Generacia.sk Vznik, začiatok...

Bratislavský literárny klub – BRAK – BRATISLAVA

* Názov literárneho klubu: Bratislavský literárny klub – BRAK Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: – Vedúci, kontaktné osoby: Oľga Gluštíková, Roman Beňo Adresa: – Tel.: Oľga Gluštíková – 0910 408 527 E-mail: Oľga Gluštíková –  oli.glustikova@gmail.com; Roman Beňo –  benn@centrum.sk Internetová stránka LK (web,...

Literárny klub LITERA 2 – BANSKÁ BYSTRICA

* Názov literárneho klubu: LITERÁRNY KLUB LITERA 2 Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici Vedúci, kontaktné osoby: PaedDr. Jana Borguľová, Nám. Ľ. Štúra 20, 974 05 Banská Bystrica pracovníčka ŠVK – Literárneho a hudobného múzea Adresa: Adresa: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, 97401 Banská...

Literárny klub POSTOJ – BANSKÁ BYSTRICA

* Názov literárneho klubu: LITERÁRNY KLUB POSTOJ Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Vedúci, kontaktné osoby: – Adresa: Verejná knižnica Mikuláša Kováča, pobočka, Karpatská 3, Trenčín E-mail: karpatska@vkmk.sk Internetová stránka LK (web, facebook): – Vznik, začiatok činnosti,...

Bardejovský literárny klub – BARDEJOV

* Názov literárneho klubu: BARDEJOVSKÝ LITERÁRNY KLUB Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove Vedúci, kontaktné osoby: vedúci nie je určený; organizačný manažér: Ján Račko (ICQ 342-543-209); e-mail: janyr1@gmail.com, odborný garant: Ján Nagajda Adresa: Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné námestie č. 1, 08501...

Oáza – ČADCA

* Názov literárneho klubu: OÁZA Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Kysucká knižnica v Čadci Vedúci, kontaktné osoby: Marián Grupač – spisovateľ; Mgr. Helena Pagáčová – koordinačná činnosť klubu Adresa: Kysucká knižnica, Ul. 17. novembra 1258, 02201 Čadca E-mail: pagacova@kniznica-cadca.sk; pagacovah@gmail.com Internetová stránka LK (web,...

Fontána – DOLNÝ KUBÍN

* Názov literárneho klubu: FONTÁNA Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Oravská knižnica v Dolnom Kubíne Vedúci, kontaktné osoby: Tomáš Toček – toceto@centrum.sk, 0903813250, Majka Muráňová – jablcka@pobox.sk, 0903153360, Milan Gonda, kontaktná osoba – gonda.m.d@stonline.sk; Miriam Kazimírová, kontaktná osoba v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne – podujatia@oravskakniznica.sk, tel.: 043/ 586 2277 Adresa: Oravská...

Literárna chalúpka Janka Cígera – Mädokýš – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

* Názov literárneho klubu: LITERÁRNA CHALÚPKA JANKA CÍGERA – MÄDOKÝŠ Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: -- Vedúci, kontaktné osoby: Mathej Thomka, prezident klubu – 0905 124 712; Ján Cíger – 0903 712 431 Adresa: Kláštor pod Znievom 190, 038 43 Kláštor pod Znievom E-mail: medokys@zoznam.sk Internetová stránka LK (web,...

Literárna spoločnosť Pravé orechové – KOŠICE

* Názov literárneho klubu: LITERÁRNA SPOLOČNOSŤ PRAVÉ ORECHOVÉ Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Literárna spoločnosť Pravé orechové je občianske združenie. Vedúci, kontaktné osoby: Slavomír Szabó, Slobody 19, 040 11 Košice, tel. 0907 913 464 Adresa: Literárna spoločnosť Pravé orechové, Slobody 19, 040 11 Košice Tel.: 0907 913...

Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v LEVOČI

* Názov literárneho klubu: Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Štúrova 36, 054 65 Levoča Vedúci, kontaktné osoby: Vedúca: Mgr. Daniela Dubivská, redaktorka časopisov Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, poetka, žije v Smižanoch Odborný garant: Ján Petrík, redaktor...

Literárny klub POET – PRIEVIDZA

* Názov literárneho klubu: Literárny klub POET Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Hornonitrianska knižnica Prievidza Vedúci, kontaktné osoby: Diana Ďurinová, predsedníčka občianskeho združenia Literárny klub POET; podpredseda OZ Anton Mello, tajomníčka OZ Barborka Gričová Adresa: Občianske združenie Literárny klub POET, G. Švéniho 2671/3E,...

Literárny klub Karavana – RIMAVSKÁ SOBOTA

* Názov literárneho klubu: Literárny klub * KARAVANA * Rimavská Sobota Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: – Vedúci, kontaktné osoby: Organizačný šéf:  Mgr. Marian Maňo Lacko  Lektori: PhDr. M arta Hlušíková, spisovateľka, PhDr. Ľubomír Šárik, teatrológ a dramaturg Adresa: Marian Lacko, kontakt: Pivovarská 10, 979 01 Rimavská Sobota Tel.: Marian Lacko – 0905 549...

Literárny klub Omega – TRENČÍN

* Názov literárneho klubu: LITERÁRNY KLUB OMEGA Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Vedúci, kontaktné osoby: predseda klubu Ján Maršálek, člen SSS, Jana Poláková tajomníčka; Lýdia Šimková – pokladníčka; Rudolf Dobiáš – čestný člen Adresa: Verejná knižnica Michala Rešetku, budova knižnice, Hasičská 1,...

Detský literárny klub ZVOLEN

* Názov literárneho klubu: DETSKÝ LITERÁRNY KLUB ZVOLEN Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene Vedúci, kontaktné osoby: Milota Torňošová, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova č. 5, 960 82 Zvolen, Mgr. Erika Zigová, Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad 1, 960 26 Zvolen Adresa: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Štúrova 5, 96082...

Zvolenský literárny klub – ZVOLEN

* Názov literárneho klubu: ZVOLENSKÝ LITERÁRNY KLUB Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene Vedúci, kontaktné osoby: Kontaktné osoby: Helena Janáková; Ondrej Kalamar Adresa: Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad č. 1, 960 26, Zvolen Tel.: Mgr. Helena Janáková – 045/533 16 59 E-mail: helena.janakova@osvetazvolen.sk;...

Žiarelka – ŽIAR NAD HRONOM

* Názov literárneho klubu: ŽIARELKA Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Pohronské osvetové strediska v Žiari nad Hronom Vedúca: Peter Šrank, vedúci, šéfredaktor časopisu, šéfredaktor webu;  Miroslava Víťazková, vicevedúca, organizátorka, POS Žiar nad Hronom, privat: Trubín 87, 966 23 Lovčica – Trubín, tel: 0905 182 753; Katka Schmidtová, vicevedúca; Mária Szolnokyová, kronikárka; František Prôčka,...

Literárny klub SILANS – ŽILINA

* Názov literárneho klubu: Literárny klub SILANS Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii: Krajské kultúrne stredisko v Žiline Vedúci, kontaktné osoby: Mgr. Igor Válek, vkigor@gmail.com Adresa: Krajské kultúrne stredisko v Žiline (Makovického Dom), Horný val 20, 011 82 Žilina Tel.: 0915 787 299, Mgr. Katarína Kolárová,...