Zvolenský literárny klub – ZVOLEN

Zvolenský literárny klub – ZVOLEN

*

Názov literárneho klubu:

ZVOLENSKÝ LITERÁRNY KLUB

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene

Vedúci, kontaktné osoby:

Kontaktné osoby: Helena Janáková; Ondrej Kalamar

Adresa:

Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad č. 1, 960 26, Zvolen

Tel.: Mgr. Helena Janáková – 045/533 16 59

E-mail:

helena.janakova@osvetazvolen.sk; okalamar@gmail.com

Internetová stránka LK (web, facebook):

www.zvolik.blogspot.com

https://cs-cz.facebook.com/group.php?gid=152987521400959

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

Známy literárny klub vyvíjal aktivitu najmä v druhej polovici 80-tych a začiatkom 90-tych rokov uplynulého storočia. Potom sa odmlčal. S činnosťou znova začali v priestoroch POS vo Zvolene niektorí „starí“ členovia, ale aj noví vyznavači písaného slova vo februári 2007.

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

Publikačná činnosť členov:

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

Zvolenský literárny klub [online]. In: Podpolianske osvetové stredisko. [Citované 17. 7. 2015]. Dostupné na internete:  <TU>.

*