Partnerské spisovateľské združenia v zahraničí

Únia českých spisovateľov

UNIE ČESKÝCH SPISOVATELŮ * ADRESA: ÚČS: 182 00 Praha 8, Paláskova 1107 * KONTAKTY: Karel Sýs, prezident ÚČS; Michal Černík, viceprezident ÚČS * E-mail: karel.sys@futura.cz * WEB: www.facebook.com/unie.ceskych.spisovatelu * ZAMERANIE, CIELE: Únia českých spisovateľov (čes. Unie českých spisovatelů)...

Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku

Magyarországi Szlovák Írok és Művészek Egyesülete ADRESA: Nagymezö u. 49 fsz. 7/a, 1065 Budapest VI. Tel.: 0036 / 1 / 302 35 72 E-mail: info@szlovakirok.hu Web: https://www.szlovakirok.hu   ZDROJE * Diaspóra

Združenie spisovateľov Srbska

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИКА СРБИЈЕ – UDRUŽENJE KNJIŽEVNIKA SRBIJE * ADRESA: Francúzska 7, 110000 Belehrad, Srbsko * Kontakt: Radomir Andrić, predseda * Tel: +381-(0)11-2626-081, +381-(0)11-2626-278; fax: +381-(0)11-2626-278, +381-(0)11-2635-79 * E-mail: uksrbije@yahoo.com, knjizevnenovineuks@gmail.com *...