Ďalšie profily významných osobností slovenského literárneho, kultúrneho a verejného života si môžete prečítať na webovej stránke Literárneho týždenníka v rubrike Výročia, spomienky/Profily osobností.

Profily osobností

AMBRUŠ, Jozef

Jozef Ambruš, PhDr., CSc. (* 22. 9. 1914 Horný Badín – † 2. 4. 1993 Bratislava), pseud.: I. J. Bič; Inka Lipská; -ja-; J. A.; J. Gálik; Ján (Janko) Bystrík, Ľ. A. Podsitniansky; -ľaš-; -ľja-;Ľ. J. A.; Ľ. Babčan; Ľ. Hlas; Ľubo J. Ambruš; -uš, slovenský historik, editor, pochádzal z roľníckej...

DILONG, RUDOLF (* 1905 – † 1986)

† 7. 4. 1986 zomrel v Pittsburghu (Pensylvánia, USA) Rudolf Dilong (* 1. 8. 1905 Trstená), básnik, prozaik, publicista, dramatik, popredný predstaviteľ slovenskej katolíckej moderny, so spoluzakladateľským vladom do zrodu slovenského nadrealizmu, františkánsky kňaz. Pseudonymy: Aurelius, Du...

DOMASTA, Ján

Ján Domasta (* 23. 9. 1909 Cabaj-Čápor – † 26. 9. 1989 Cabaj-Čápor, poch. v Bratislave), pseud.: Andrej Ľubomírsky; Čáporský; D´Asta; Ján D. Čáporský, Kaššiak; Ondrej Ľubomírsky (spolu s V. Plickom), Pridverský; Rastislav Nitriansky; T. Slávsky; Y. X. Wals,  slovenský spisovateľ,...

ĎURÍČKOVÁ, Mária

Mária Ďuríčková, obč. m. Masaryová, rod. Piecková (* 29. 9. 1919 Veľká Slatina – † 15. 3. 2004 Bratislava), pseud.: Mária Ďuríčková, M. Ď., M. Ď. Janove, slovenská spisovateľka, autorka literatúry pre deti a mládež, prekladateľka, výrazná reprezentantka slovenskej pôvodnej literárnej tvorby pre...

FABRY, Rudolf

Rudolf Fabry (* 8. 2. 1915 – † 11. 2 1982), slovenský nadrealistický básnik, študoval kreslenie a zemepis na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Po roku 1938 pracoval v Bratislave ako úradník, ako novinár v denníku Práca (od roku 1947), neskôr vo viacerých kultúrnych časopisoch (Nedeľa,...

HABOVŠTIAK, Anton

Anton Habovštiak, PhDr. CSc. (* 22. 9. 1924 Krivá – † 14. 4. 2004 Bratislava), pseud.: Hab., slovenský jazykovedec, spisovateľ, prozaik, publicista, esejista, pochádzal z roľníckej rodiny. Základnú školu vychodil v rodisku, študoval na gymnáziách v Trstenej (1938 – 41) a Dolnom...

HRONSKÝ, Jozef Cíger (* 1896 – † 1960)

Jo­zef Cíger Hronský (* 23. 2. 1896 vo Zvolene – † 13. 7. 1960 v Lujáne, Argentína, roku 1993 previezli jeho telesné pozostatky na Slovensko a uložili ich na Národnom cintoríne v Martine), spisovateľ, prozaik, autor literatúry pre mládež, výtvar­ník, redaktor, nakladateľ, publicista, kultúrny...

IZÁK-HVIEZDIN, Ján

Ján Izák-Hviezdin, vl. menom Ján Izák (* 31. 5. 1909 Starý Tekov – † 3. 9. 1994 Lehnice), pseud. Milan Hviezdin, slovenský básnik, prozaik, povolaním právny úradník, študoval na gymnáziu v Leviciach (1920 – 28), právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave (1928 – 33), absolvoval vojenskú...

Ladislav Ťažký, Dr.h.c., Dr., CSc. (* 1924 – † 20. 1. 2011)

Ladislav Ťažký, Dr.h.c., Dr., CSc. (* 19. 9. 1924 Čierny Balog, okres Brezno –  † 20. 1. 2011 Bratislava, je pochovaný v obci Veľký Klíž, okres Partizánske), slovenský spisovateľ, prozaik, scenárista, publicista, národovec, jeden z najproduktívnejších a najvýraznejších autorov modernej...

LUKÁČ, Emil Boleslav

Emil Boleslav Lukáč, PhDr. (* 1. 11. 1900 Horuša, dnes súčasť obce Hodruša-Hámre – † 14. 9. 1979 Bratislava), pseud.: Boleslav; lč; Lč., slovenský básnik, prekladateľ, redaktor a evanjelický kňaz, významná osobnosť slovenskej literatúry 1. polovice 20. storočia a povojnovej literatúry, slovenského...

REŠETKA, Michal

Michal Rešetka (* 2. 9. 1794 Bobot – † 9. 5. 1854 v Horná Súča), pseud.: M. R. D. K., slovenský náboženský spisovateľ, literárny historik, vynikajúci bernolákovský národovec a významný zberateľ, editor a vydavateľ slovenských kníh, literárnych rukopisov v období slovenského národného...

ŠTEVČEK, Ján

Ján Števček, prof. PhDr., DrSc. (* 13. 9. 1929 Mýto pod Ďumbierom – † 26. 9. 1996 Bratislava), pseud.: Ján Hudač, slovenský literárny vedec, historik a kritik, básnik, esejista, scenárista a prekladateľ, pochádzal z rodiny murára, ktorá mal korene na východnom Slovensku....

TABLIC, Bohuslav (* 1769 – † 1832)

Bohuslav Tablic (* 6. 9. 1769 České Brezovo, okres Lučenec – † 21. 1. 1832 Kostolné Moravce, dnes časť Hontianskych Moraviec), evanjelický kazateľ, spisovateľ, osvietenský básnik,  literárny historik, jeden zo zakladateľov slovenskej literárnej histórie, prekladateľ literárnych diel, editor,...

URAM-PODTATRANSKÝ, Rehor

Rehor Uram-Podtatranský, vl. m. Rehor Uram (* 12. 3. 1846 Liptovský Mikuláš – † 8. 9. 1924 Košice), pseud.: Mura, Podtatranský, Stráňan, Žalostín, slovenský spisovateľ, autor literatúry pre deti a mládež, literárny a kultúrny historik, povolaním učiteľ, študoval na ev. gymnáziu...

VIKTORY, Gustáv (* 1914 – † 1975)

Gustáv Viktory (* 7. 9. 1914 Trnava – † 24. 12. 1975 Trnava), pseud. Ján Guvik, Ondrej Daranský, Ondro Baran, slovenský evanjelický farár, spisovateľ, literárny historik, prekladateľ, študoval na reálnom gymnáziu v Trnave, na evanjelickej Teologickej fakulte v Bratislave a na univerzite v...

ZGURIŠKA, Zuzka (* 1900 – † 1984)

Zuzka Zguriška, PhDr., vl. m. Ľudmila Dvořáková, rod. Šimonovičová (* 13. 4. 1900 na Myjave – † 14. 9. 1984 Praha, Česko), slovenská prozaička, dramatička, prekladateľka, organizátorka kultúrneho života, významná predstaviteľka slovenskej humoristickej prózy v 30. a 40. rokoch 20....