Bratislavský literárny klub – BRAK – BRATISLAVA

Bratislavský literárny klub – BRAK  – BRATISLAVA

*

Názov literárneho klubu:

Bratislavský literárny klub – BRAK

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Vedúci, kontaktné osoby:

Oľga Gluštíková, Roman Beňo

Adresa:

Tel.: Oľga Gluštíková – 0910 408 527

E-mail:

Oľga Gluštíková –  oli.glustikova@gmail.com; Roman Beňo –  benn@centrum.sk

Internetová stránka LK (web, facebook):

brak-klub.blogspot.sk

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

V roku 2012 ho založili Roman Beňo, Oľga Gluštíková, Martin Chudík a Martina Grmanová. Jeho názov vznikol ako skratka dvoch slov: BRAtislavský Klub.

Stručná charakteristika literárneho klubu:

BRAK je (de)formujúca sa literárna skupina žijúca, študujúca, pracujúca a píšuca v Bratislave. Spoločným menovateľom zakladajúcich autorov LK –  Romana Beňa, Oľgy Gluštíkovej, Martina Chudíka a Martiny Grmanovej – boli literárne súťaže Cena Rudolfa Fabryho, Wolkrova Polianka a Literárny Zvolen. Básnik Roman Beňo má na konte zbierku poézie Vrstvenie, Martin Chudík za svoj debut s názvom Ukryté v dotykoch dostal Cenu Ivana Kraska. Oľga Gluštíková debutovala v júni 2014 knižkou Uložená do stromov. Krstným otcom vymenovaných knižiek je básnik Erik Ondrejička. Čoraz častejšie reprezentuje BRAK aj mladšia vetva jeho autorov, pochádzajúca najmä z celoslovenskej literárnej súťaže Medziriadky. Ide o Mateja Kubriczkého, Riu Gehrerovú, Martina Hatalu, Lenku Roskošovú a Mateja Makovického. BRAK už v minulosti zorganizoval v Bratislave viaceré čítačky s názvom BRAK sa vracia (2012), aBRAKadabra, čítačku tvorby žien/o ženách WonderBRA(K), tvorby mužov/o mužoch BRAKardi (2014) a čítačku svojej internetovej tvorby pod názvom www.faceBRAK.com. Naposledy mal BRAK čítačku na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Bratislave, v kaviarni Maňána v Prahe a na festivale poézie v českom Hodoníne. Skupina aktívne spolupracuje s viacerými autormi i skupinami, napríklad s klubom MLHA.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Stretáva sa väčšinou v kaviarňach v Bratislave. Počet členov: asi 20, z toho 12 – 15 píšucich aktívne.

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

úspešné umiestnenia na celoštátnych literárnych súťažiach súťažiach Literárna Senica, Medziriadky, Cena Rudolfa Fabryho či Literárny Zvolen.

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

Publikačná činnosť členov:

  • Roman Beňo: Vrstvenie
  • Martin Chudík: Ukryté v dotykoch.  2014. – Cena Ivana Kraska
  • Oľga Gluštíková: Uložená do stromov. 2014.

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

GLUŠTÍKOVÁ, Oli: Brak – Bratislavský klub: Grafomani aj debutanti: To je BRAK. In: Mlha – Antikvariát  Mlha – Klub Mlha. Uverejnené: 19. 1. 2015. Dostupné na internete: <TU >.

 

Členovia LK Brak