Literárny klub LITERA 2 – BANSKÁ BYSTRICA

Literárny klub LITERA 2 – BANSKÁ BYSTRICA

*

Názov literárneho klubu:

LITERÁRNY KLUB LITERA 2

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici

Vedúci, kontaktné osoby:

PaedDr. Jana Borguľová, Nám. Ľ. Štúra 20, 974 05 Banská Bystrica pracovníčka ŠVK – Literárneho a hudobného múzea

Adresa:

Adresa: ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9, 97401 Banská Bystrica

E-mail:

lhmbb@svkbb.sk

Internetová stránka LK (web, facebook):

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

1991

 

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Čítanie a posudzovanie vlastnej tvorby aj s účasťou renomovaného autora, diskusie o literatúre, nových knihách, literárnych súťažiach a podujatiach.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

10 stretnutí za rok. Počet členov pohyblivý, od 15 do 30.

Členovia: Danica Balážovičová, Jana Borguľová, Elena Cmarková, Jozef Havran, Jana Chorvátová, Igor Chromek, Dušan Jarina, Július Lomenčík, Božena Tesárová, Július Voskár a ďalší.

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

prof. Zdenko Kasáč (*1924), doc. Vladimír Patráš (* 1959), Zlata Solivajsová (* 1922 – † 2010), Vojtech Kondrót (* 1940  – † 2003), prof. Ivan Plintovič (*1923 – † 1997)

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

články o klube v regionálnej a celoslovenskej tlači: Smer, Literárny týždenník, Slovenské národné noviny, Dotyky, verejné spoločné vystúpenia členov klubu na Literárnom Zvolene, vo vysokoškolskom internáte UMB Banská Bystrica – ocenenia v súťažiach: Dušan Jarina – laureát Literárneho Zvolena 1996 za prózu a držiteľ Ceny NLC v tom istom roku, Milan Jozefík – čestné uznanie na Literárnom Zvolene l997 a 1998 – na základe samostatných knižných vydaní tvorby prijatie za členov Spolku slovenských spisovateľov: Milan Abelovský, Dušan Jarina, Július Lomenčík, Jana Chorvátová.

Významné podujatia LK:

V rámci Literárnej Banskej Bystrice v posledný marcový týždeň sa koná pod garanciou klubu Burza literárnych talentov.

Edičná činnosť LK:

  • V ťažisku trojuholníka. [zborník vlastnej tvorby]. 1992.
  • Litera2. [zborník vlastnej tvorby].  1993.
  • Nepokojné duše. [zborník vlastnej tvorby].  1994.
  • Útek do raja. [zborník vlastnej tvorby].  1995.
  • Čítanie z tváre. [zborník vlastnej tvorby].  1996.
  • Myslite na báseň. [zborník vlastnej tvorby].  1997.
  • Jesenné čerešne. [zborník vlastnej tvorby].  1998.
  • Som tvoje jablko. [zborník vlastnej tvorby].  1999.
  • Linka dôvery.[zborník vlastnej tvorby].  2000.
  • Dostatok nedostatkov. [zborník vlastnej tvorby].  2001.

Publikačná činnosť členov:

Interentové zdroje o LK:

PÁLEŠ, Marcel: Pod Urpínom už roky žije literárny klub: Jeho členom môžete byť aj vy!  [online]. In: Bystrica 24: Spravodajský portál. Uverejnené: 12. júl 2013. [citované 1. 2. 2017]. Dostupné na internete: TU.

Ars Poetica Neosoliensis: Při stíšenom svetle: Banskobystrický literárny klub LITERA 2 má 25 rokov... Bibliografický leták. [Zostavili: Katarína Donovalová a Miroslav Kapusta; zodp. redaktor: Mgr. Peter Klinec]. 1. vyd. Banská Bystrica: Verejná knižnica Mikuláša Kováča, 2016. 2 s. (skladačka: 6 s.) In: www.vkmk.sk [online]. Dostupné na interente: TU.