Detský literárny klub ZVOLEN

Detský literárny klub ZVOLEN

*

Názov literárneho klubu:

DETSKÝ LITERÁRNY KLUB ZVOLEN

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Vedúci, kontaktné osoby:

Milota Torňošová, Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova č. 5, 960 82 Zvolen, Mgr. Erika Zigová, Podpolianske osvetové stredisko, Bystrický rad 1, 960 26 Zvolen

Adresa:

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Štúrova 5, 96082 Zvolen

E-mail:

milota.tornosova@kskls.sk; erika.zigova@osvetazvolen.sk

Internetová stránka LK (web, facebook):

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

1996

 

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Pravidelné stretnutia klubu (čítanie prác, hodnotenia, stretnutia s literátmi a pod.), účasť v súťažiach (Detský literárny Zvolen, Škultétyho rečňovanky, Literárny Kežmarok, Prečo mám rád slovenčinu – Prečo mám rád Slovensko a pod.), publikovanie v regionálnych novinách, interných propagačných materiáloch (časopis pre deti Čítajko) a pod.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

  • Ku Tvojmu srdcu prichádzam. [zborníček detských literárnych prác s vianočnou tematikou]. 1997.
  • Mama. [skladačka – literárne práce na tému mama]. 2000.

Publikačná činnosť členov:

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

Detský literárny klub Zvolen [online]. In: literarne.muzy.sk. [Citované: 5. 7. 2013]. Dostupné v internete: <TU>.

*