Literárny klub Omega – TRENČÍN

Literárny klub Omega – TRENČÍN

*

Názov literárneho klubu:

LITERÁRNY KLUB OMEGA

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Vedúci, kontaktné osoby:

predseda klubu Ján Maršálek, člen SSS, Jana Poláková tajomníčka; Lýdia Šimková – pokladníčka; Rudolf Dobiáš – čestný člen

Adresa:

Verejná knižnica Michala Rešetku, budova knižnice, Hasičská 1, Trenčín

E-mail:

litklub.omega@centrum.sk

Internetová stránka LK (web, facebook):

literarnyklub.blogspot.sk

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

Trenčiansky Literárny klub Omega vznikol v roku 1996 z iniciatívy celoštátne pôsobiacej Spoločnosti autorov umeleckej literatúry (SAUL) a Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne – vtedy však ešte obe inštitúcie pracovali pod inými názvami, a to Záujmové združenie autorov slovenskej literatúry a Krajská knižnica M. Rešetku. Zo strany SAUL šlo o aktivitu básnikov Vojtecha Kondróta a vydavateľa Ľudovíta Fuchsa, v Trenčíne sa iniciatívy chopila odborná pracovníčka knižnice Jana Poláková. Na prvom zakladajúcom stretnutí v roku 1996 sa predsedom stal Ján Maršálek.

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Literárny klub Omega je neformálne združenie literárnych tvorcov a priaznivcov literatúry. Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii:  Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. Základom klubovej činnosti sú pravidelné mesačné stretnutia, otvorené všetkým záujemcom, ktoré sú zamerané na diskusie o čítaní a písaní, informácie o dianí vo svete literatúry, prednes i hodnotenie literárnych textov. Klub okrem toho príležitostne organizuje, respektíve spoluorganizuje čítačky, besedy, exkurzie a podobné podujatia. Členovia klubu majú možnosť publikovať svoje texty (výtvarné diela, fotografie) v klubových zborníkoch a občasníkoch, a tiež na tejto webstránke. Literárny klub Omega poskytuje priestor na prezentáciu vlastnej tvorby, výmenu názorov a skúseností; stretnutia v klube prinášajú aj nové kontakty a priateľstvá, nové možnosti a príležitosti.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Pravidelné klubové stretnutia sa konajú spravidla raz mesačne, a to v prvý štvrtok mesiaca o 16-tej hodine (okrem obdobia letných prázdnin). Miesto stretnutí: budova Verejnej knižnice v Trenčíne - Hasičská ulica č. 1 (druhé poschodie), vchod možný z Hasičskej aj z Palackého ulice. Vstup voľný. Klub privíta každého záujemcu. Počet členov: 29.

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

Zborníky prác členov klubu NE-povinné čítanie vyšli v rokoch 1999, 2002, 2003 a Dialógy s časom 2004. Predstavujú pestrý, rôznorodý súbor básnických i prozaických textov od niekoľkých desiatok autorov, ilustrovali ich postupne Vladimír Kudlík, Stanislav Lubina, Jozef Vydrnák a Veronika Lokajíčková.

Publikačná činnosť členov:

Archív. In: Literárny klub Omega. Dostupné na interente: <TU>.

Interentové zdroje o LK: