Literárny klub Generácia – BRATISLAVA

Literárny klub Generácia  – BRATISLAVA

*

Názov literárneho klubu:

LITERÁRNY KLUB GENERÁCIA

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Miestna knižnica Petržalka v Bratislave

Vedúci, kontaktné osoby:

Richard Miške

Adresa:

Vavilovova 24, 85101 Bratislava 5

E-mail:

lkgeneracia@gmail.com.

Internetová stránka LK (web, facebook):

web: www.generacia.sk

facebook: Generacia.sk

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

V roku 1995 pri Miestnej knižnici Petržalka v mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Členovia klubu sa stretávajú dva razy do mesiaca v Miestnej knižnici Petržalka. Klub organizuje viaceré literárne podujatia, napr. Čas na dobrú literárnu čítačku v rokoch 2009 a 2010 a Litera nota v rokoch 2011 a 2012. Pravidelne sa prezentuje na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka a Pedagogika v Bratislave. Má na konte tri antológie prác členov klubu. Od roku 2003 funguje ako občianske združenie. Bližšie informácie na webovej stránke: www.generacia.sk alebo na facebooku ako Generacia.sk.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Počet členov: 10. Vekové rozpätie: od 15 do 50 rokov.

 

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

  • Generácia. [prvý zborník prác členov klubu]. 2005
  • Generácia: antológia 2007 – 2008. [zborník prác členov klubu]. 2008.
  • Generácia... literárny klub. 2010.

Publikačná činnosť členov:

Poznámky:

Interentové zdroje o LK: