Literárny klub SILANS – ŽILINA

Literárny klub SILANS – ŽILINA

*

Názov literárneho klubu:

Literárny klub SILANS

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline

Vedúci, kontaktné osoby:

Mgr. Igor Válek, vkigor@gmail.com

Adresa:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline (Makovického Dom), Horný val 20, 011 82 Žilina

Tel.:

0915 787 299, Mgr. Katarína Kolárová, kkolarova@vuczilina.sk

E-mail:

silanszilina@gmail.com

Internetová stránka LK (web, facebook):

https://silans.wordpress.com/page/4/

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

Literárny klub v Žiline vznikol v roku1988 a jeho zakladateľom je Ing. Peter Ničík. Klub počas svojej dlhej cesty menil nielen pôsobisko – Dom odborov, Klub mládeže, Bábkové divadlo Regionálne osvetové stredisko v Žiline, ale aj svoj názov. Pomenovaním klubu v roku 2006 na Literárny klub Silans, čo predstavuje starobylý názov Žiliny, ho ešte viac vyhranil a poukázal na stále živé putá a spojenie nielen s prítomnosťou Žiliny, ale i  s jej históriou.

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Členovia, ktorých bolo od vzniku vyše 100, vzišli zväčša zo študentskej komunity, no svoje miesto si v ňom našli i ľudia strednej generácie. Na stretnutiach sa číta, počúva, rozpráva, improvizuje, tvorí, dvorí, čaruje, spieva, hrá na gitare a vždy sa niekto smeje.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

V súčasnosti má literárny klub Silans asi 20 stálych členov. Stretáva sa pravidelne každú poslednú sobotu v mesiaci o 16. hod. v Makovického dome v Žiline, nepravidelne v prírode, na výletoch, v čajovni.

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

Publikačná činnosť členov:

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

*