Literárny klub POSTOJ – BANSKÁ BYSTRICA

Literárny klub POSTOJ – BANSKÁ BYSTRICA

*

Názov literárneho klubu:

LITERÁRNY KLUB POSTOJ

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Vedúci, kontaktné osoby:

Adresa:

Verejná knižnica Mikuláša Kováča, pobočka, Karpatská 3, Trenčín

E-mail:

karpatska@vkmk.sk

Internetová stránka LK (web, facebook):

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

Október 2010. LK založili Štyri mladé autorky: Sandra Vencelová, Tereza Sopková, Oľga Gluštíková, Jana Vašičková.  Názov klubu vyjadruje „postoj autoriek k literatúre, životu, svetu...“, ale aj iniciály mien zakladateliek klubu v druhej časti slova PO-STOJ : Sandar, Tereza, Oľga a Jana.

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Stretáva sa v priestoroch VKMK na Karpatskej ulici v Banskej Bystrici a na neformálnych debatách vo vinárničke.

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

 

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

Publikačná činnosť členov:

Biografia a bibiografia zakladajúcich členiek: POSTOJ: Bibliografický leták. [zodp. red. Mgr. Peter Klinec]. Banská Bystrica: VKMK, 2011. In: VKMK. [Citované: 23. 7. 2015.] Dostupné z internetu: <TU>.

Interentové zdroje o LK:

GILIANOVÁ, Jana: POSTOJ: Toho, kto píše, chceme posunúť ďalej. In: bbonline.sk. Uverejnené: 5. 5. 2011. Dostupné na internete: <TU>.