Literárny klub Považia

*

Názov literárneho klubu:

LITERÁRNY KLUB POVAŽIA

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Literárny klub Považia (LKP) pôsobí Miestnom odbore MS v Považskej Bystrici (od 1990) a pri Považskej knižnici v Považskej Bystrici (od 1995); pôsobil aj pri Považskom osvetovom stredisku a v kine Mier Považská Bystrica.

Vedúci, kontaktné osoby:

Predsedníčka klubu: Viera Procházková
Tajomník: Mgr. Ferdinand Guniš, predseda MO MS v Považskej Bystrici
Kronikárka: Ľudmila Ješková

Adresa:

V. Procházková, Pribinova 967/4-8, 017 01 Považská Bystrica; tel: 0908210037
 

E-mail:

V. Procházková: vieraproch70@gmail.com

Internetová stránka LK (web, facebook):

(nie je)

Vznik, začiatok činnosti,
zakladatelia:

Literárny klub Považia (LKP) bol založený pri obnovení Miestneho odboru Matice slovenskej (MO MS) v Považskej Bystrici v roku 1990 na podnet Mgr. Ferdinanda Guniša, predsedu MO MS. Za predsedníčku zvolili Vieru Procházkovú, členku výboru MO MS v Považskej Bystrici. Do klubu začali prichádzať aj autori z celého Považia, lebo klub v Púchove zanikol.Spolupráca s Považským osvetovým strediskom (POS) však týmito  zmenami nezanikla. A tak sa autori mohli stretávať nielen v priestoroch MO MS, ale aj v POS.

Dňa 15. 9. 1995 bola uzatvorená dohoda o spolupráci a klubovej činnosti autorov Považia aj s Okresnou knižnicou v Považskej Bystrici (OK PB) – za prítomnosti riaditeľky knižnice Vlasty Novohradskej, spisovateľov Ľudovíta Fuchsa, Vojta Kondróta a Petra Andrušku. Klub sa tak stal ako prvý na Slovensku súčasťou Združenia literátov Slovenska. Zakladatenila klubu vypracovali jeho štatút, organizačnú štruktúre a program činnosti klubu. Autori si zvolili výbor (predsedníčka: Viera Procházková, pokladníčka: Vlasta Novohradská, kronikárka a zapisovateľka: Mária Jašurdová, komisia na posudzovanie prác autorov: próza – Dr. Gejza Sádecký a Pavel Fleischhacker, poézia – Viera Procházková a Mgr. Annastázia Zboranová; pokladníčkou klubu sa stala v roku 1996 nová riaditeľka Eva Baculíková OK PB. Autori sa stretávali nielen na pôde MO MS, ale aj v oddelení pre deti a mládež OK PB.
(Pred vznikom LKP pôsobil v regióne Klub autorov Púchova, v ktorom pracovali autori z celého Považia a ktorý ukončil svoju činnosť v roku 1989.)

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Aktivity Literárneho klubu Považia sa zameriavajú na pracovné posedenia o literárnej tvorbe, autorské večery s verejnosťou, prípravu autorských prác na zverejnenie a do súťaží a prezentácie kníh autorov klubu. V ostatných rokoch sa činnosť klubu sústredila viac na publikačnú činnosť, účasť v literárnych súťažiach a prezentáciu nových kníh.
Viacerí členovia klubu boli prijatí za členov Spolku slovenských spisovateľov: Viera Procházková, Sidónia Buociková-Šmarhanovská, Dr. Gejza Sádecký (po 1995), Jaroslav Gašpar Kremeň (2013), Štefan Gardoň (2019).

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Do činnosti klubu sa v prvom období zapojilo 16 autorov okresu Považská Bystrica a mladí autori z Gymnázia Považská Bystrica. Do klubu prichádzali aj autori z Klubu púchovských autorov. V priestoroch MO MS sa začali stretávať autori z celého regiónu Považia.
Stretnutia sa od roku 1995 konali v Považskej knižnici a taktiež v kine Mier Považská Bystrica, predtým, v rokoch 1990 – 1995 v priestoroch MO MS v Považskej Bystrici, v Považskom osvetovom stredisku, v Dome kultúry ROH  Považská Bystrica.
Vďaka spolupráci s mladými autormi z Gymnázia v P. Bystrici sa klub rozrástol na počet do 40 členov.
Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami: Od začiatku vzniku klubu bol jehi lektorom spisovateľ Ľudovít Fuchs (člen SSS) z Bratislavy, neskôr, od roku 2004 spisovateľ Pavol Stanislav Pius (člen SSS).
Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:
 • Klub sa zúčasnil na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2004 a 2005 – na prezentácii literárnych klubov Trenčianskeho kraja, ktorú zorganizovala Považská knižnica v Považskej Bystrici pod záštitou Slovenskej asociácie knižníc. (zúčastnení autori: Mgr. Zuzana Kucháriková z Púchova, Dr. Gejza Sádecký zo Sádočného, Sidónia Buociková-Šmarhanovská, rodáčka z Hornej Maríkovej). Klub ocenili 1. miestom aj s finančnou odmenou 20 tisíc Sk, ktorá bola zaslaná na knižničný finančný fond (na nákup kníh členov klubu do regionálnych knižníc).

Úspechy členov klubu na súťažiach:

 • Chalupkovo Brezno – Viera Procházková (1. miesto za poéziu – 2 x Cena primátora mesta Brezno, Zlaté a Strieborné pásmo – poézia, próza); Ing. Božena Dobrovičová, Mgr. Zuzana Kucháriková (laureátka ChB, 7 x Zlaté pásmo, 3 x Strieborné pásmo)
 • Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa s dažďom zhovára v Trenčíne, XXIV. ročník – Viera Procházková Cena primátora mesta Trenčín – za poéziu
 • Cena Horehronského múzea v Brezne (1995): Prečo má škola ležať ľudu na srdci (K 110. výročiu smrti národovca – „muža ľudu“ Štefana Závodníka) – Mgr. Jozef Borčányi.
 • Celoslovenská literárna súťaž O cenu Slovenského učeného tovarišstva, XX. ročník – III. kategória (dospelí) – Čestné uznanie, poézia – Božena Gáboríková; 9.ročník – III. kategória (dospelí).- 3. miesto (pokročilí) – Mgr. Janka Cehelská
 • Šmarhanovskej Mariková v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby v Hornej Marikovej – 2. miesto – Božena Gáboríková (Považské Podhradie)

Významné podujatia LK:

 • Klub sa zapojil aj do vyhlásenia a organizovania troch ročníkov celoslovenskej literárnej súťaže v próze o Cenu Dominika Tatarku.
 • Členovia klubu sa zúčastňujú literárnych súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou ako Chalupkovo Brezno, Literárny Zvolen, Literárna Senica, o Cenu Slovenského učeného Tovarišstva v Trnave, Kalokagátia Trnava (literárna tvorba), Literárna súťaž Jozefa Braneckého Studňa sa s dažďom tajne zhovára v Trenčíne, Vansovej Lomnička, Tak píšem ja, Poviedka, Celoslovenská Literárna súťaž o Cenu Dominika Tatarku, Pedagogické čítanie, Šmarhanovskej Mariková, Hviezdoslavov Kubín).

Edičná činnosť literárneho klubu (zborníky, antológie, bulletiny):

Klubu sa podarilo vydať dva literárne almanachy:

 • Almanach PB I.: Výber poézie a prózy autorov z okresu Považská Bystrica. [Zostavili Viera Procházková a Eva Baculíková; ilustrovala Zlatica Jurisová-Plešková]. 1. vyd. Žilina: Knižné centrum, 1997. 94 s. ISBN 8088723779, 9788088723776. (Prezentácia tvorby 20 autorov klubu).
 • Dotyky s múzou: Almanach PB II. [výber poézie a prózy Klubu autorov Považia]. [Zostavili Viera Procházková a Ľudmila Ješková. Ilustrácie Štefan Gardoň]. 1. vyd.Žilina: Knižné centrum, 2002. 112 s. ISBN 80-8064-163-34 (viaz.).

Publikačná činnosť členov (knihy):

Členovia klubu sa môžu pochváliť bohatou publikačnou činnosťou v regionálnej i celoslovenskej tlači.
Členovia klubu vydali vyše 30 vlastných kníh.
 • Buociková-Šmarhanovská: Zrnká skutočností I. (2016); Jesenné nadhľady I. (2013) a II. (2014); Čaro psieho života (2012); Spektrum dúhy (2000)
 • Pavel Fleischhacker: Psí život (2003); Vojna ako remeň (2002); Modranské červené (1998); Cisárova pomsta: Povesti z Lednice (2995)
 • Božena Gáboríková: Žijú okolo nás: Básničky o zvieratkách ktoré žijú okolo nás. 1. diel a2. diel (2006); V zelenom objatí (2005). [Zostavovateľka Viera Procházková].
 • Mária Gáboríková: Čudo čudovaté (2017); Zvedavé húsky: Skutočný príbeh (2015)
 • Ferdinand Guniš: Pustovník František (historická povesť,1998), Priepasť (zbierka noviel, 1997)
 • Štefan Gardoň-Kaštýľsky: Rozprávky dedka Krucifajku (2019); Noc má veľkú moc (2019); Maľovaná poézia (2017); Tajuplné rozprávanie spod Bielych Karpát (2017); Tajomné príbehy zo stredného Považia a okolia (2016); Kamenné panny (2015)
 • Miroslav Králik: Jozefove dobrodružstvá́ (2019); Jozef a Luciferova dcéra (2018); Aj tak bolo a poviedky (2016); Mutant na objednávku (2015) ; Komisár Seth (2015); Moji kamaráti (2013); Život (2013); Nešikovný čarodejník (2012); Rybárske poviedky I. a II. (2010, 2012); Poviedky písané životom (2011); Poviedky mix (2010); Planéta pokladov (2010); Biorobot (2010); Gurmáni I (2008); Mutanti (2007); Mimíci sa zabávajú (2006); Študujeme, milujeme, žijeme I. a II. (2004)
 • Zuzana Kucháriková: Na výslnie (2005); Listy do vetra; Stopy v rose; Kamienky pod hladinou (všetky 2002)
 • Máša Mikušíková-Pavlíková: Za oponou času (trilógia, 1995)
 • Jozef Procházka: Chcem sa ti rozdať (2017). [Zostavovateľka Viera Procházková].
 • Viera Procházková: Fragmenty lásky (2004). Presvetlenie (1998).
 • Gejza Sádecký: Bolo či nebolo: Príbehy (nielen) zo Sádočného (2015); Naše Čičmany: História a súčasnosť 1272 – 2012 (2012); Čelkova Lehota: Malá kronika obce 1471 (2011); Čičmany, Čičmany: Povesti a príbehy z Čičmian (2010); Ruže Rafaela Podmanického (2007); Z palety rodákov a dejateľov stredného Považia 2007: Osobnosti, významní a zaujímaví ľudia regiónov Pov. Bystrica, Púchov a Ilava v roku 2007 (2007), v roku 2003 (2004) a i.
 • Jozef Šandorfi: Spomienky – túžby a nádeje: Poézia (2003)
Zdroj informácií
a internetové zdroje o literárnom klube:
 • Viera Procházková: Literárny klub Považia, rkp., 16 s., in: e-mail (5. 3. 2020).
 • Dotyky s múzou – Almanach PB II. Dostupné v internete: TU.
 • Rozhovor s vedúcou knižnično-informačných služieb Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Máriou ŠPÁNIKOVOU: Mladí autori Trenčianskeho kraja sa predstavia na Bibliotéke. In: LIC. (Uverejnené:
  11. 11. 2005). Dostupné v internete: TU.
 • Šmarhanovskej Mariková. In: Považskobystrické novinky, č. 28 (2005). Dostupné v internete: TU.