Žiarelka – ŽIAR NAD HRONOM

Žiarelka – ŽIAR NAD HRONOM

*

Názov literárneho klubu:

ŽIARELKA

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Pohronské osvetové strediska v Žiari nad Hronom

Vedúca:

Peter Šrank, vedúci, šéfredaktor časopisu, šéfredaktor webu;  Miroslava Víťazková, vicevedúca, organizátorka, POS Žiar nad Hronom, privat: Trubín 87, 966 23 Lovčica – Trubín, tel: 0905 182 753; Katka Schmidtová, vicevedúca; Mária Szolnokyová, kronikárka; František Prôčka, fotograf

Adresa:

Pohronské osvetové stredisko, Duklianskych hrdinov 21, 96501 Žiar nad Hronom

Tel.: 045/6723094

E-mail:

osvetaziar@stonline.sk

Internetová stránka LK (web, facebook):

www.ziarelka.kefoweb.sk

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

Vznikol roku 1992, spontánne po 1. ročníku súťaže Tak píšem ja, aktívne pracoval do roku 1999, nasledoval útlm do roku 2002, v roku 2002 bola obnovená aktívna činnosť.

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Organizuje autorské večery: Peter Ďurkovský, Rút Lichnerová, Marika Petrová a i.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

 

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

Publikačná činnosť členov:

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

*