Literárna chalúpka Janka Cígera – Mädokýš – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

Literárna chalúpka Janka Cígera – Mädokýš – KLÁŠTOR POD ZNIEVOM

*

Názov literárneho klubu:

LITERÁRNA CHALÚPKA JANKA CÍGERA – MÄDOKÝŠ

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

--

Vedúci, kontaktné osoby:

Mathej Thomka, prezident klubu – 0905 124 712; Ján Cíger – 0903 712 431

Adresa:

Kláštor pod Znievom 190, 038 43 Kláštor pod Znievom

E-mail:

medokys@zoznam.sk

Internetová stránka LK (web, facebook):

www.medokys.szm.sk

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

september 2004 (korene činnosti siahajú do júna 1997)

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Mädokýš uskutočňuje literárne stretnutia, väčšie i malé tvorivé literárne dielne (Poézia na klátikoch, Poetická recitačná Kvôlňa, Prehryznime si medzičasom, Poézia pod jabloňou...), prezentácie klubu a tvorby členov, spoluorganizuje kultúrne akcie (Martinská literárna jar, Turčianske folklórne slávnosti), zúčastňuje sa na literárnych súťažiach, prezentuje sa na slovenských i medzinárodných literárnych stretnutiach (Bibliotéka v Bratislave, Jičínske poetické jaro, CHOPOJ Domažlice, Žilina - Literární festival, Verše v Bratislave, Literární vysočina), realizuje podujatia pre verejnosť, stretnutia s renomovanými autormi (Literárne pódium, Poézia v uliciach, Stretnutie turčianskych literátov), spolupracuje so slovenskými literárnymi klubmi (Trnavský literárny klub, Žiarelka Žiar nad Hronom, Silans Žilina, Múzolapka Nitra, Generácia Bratislava, Spišský literárny klub, Fontána Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Poet Prievidza).

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Počet členov: 20 – 25. Vekové rozpätie: 15 - 52 rokov.

 

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Krídla Ivana Laučíka (Belopotockého Mikuláš - Liptovský Mikuláš), Braneckého Trenčín, Cena Albína Vrteľa (Čadca), Dni Janka Kráľa (Zlaté Moravce), Chalúpkovo Brezno, Gorazdov Prešov, Jašíkove Kysuce (Čadca), Literárny Ružomberok, Literárna Senica, Literárny Zvolen, Paulínyho Turiec, Poetická Ľubovňa, Tak píšem ja (Žiar nad Hronom)

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

Mädokýš vydáva vlastnú rovnomennú literárnu revue Mädokýš.

Publikačná činnosť členov:

  • Časopis Mädokýš – ročník 2004 – číslo 1 – 8 – Ocenený v súťaži Miestne noviny 2004 v kategórii Časopis kultúrneho združenia čestným uznaním
  • Časopis Mädokýš – ročník 2005 – číslo 1 – 12
  • Časopis Mädokýš – ročník 2006 – číslo 1 – 9
  • Kniha Janka Cígera: Tak píše Jano
  • Bibliofilné vydanie knihy pri príležitosti narodenín čestného prezidenta.
  • Kniha Ivetky Kloptovej – Yvet Rovná Kopa zbierok (60 kusov) najúspešnejšej poetky Mädokýša za rok 2005.
  • Publikačná činnosť v časopisoch Dotyky, Literárny týždenník, Regionžurnál, Nový Život Turca, Knižničná revue, Slovo, Tvorba T, Žiarelkoviny, Šuch, Slovenské národné noviny, Psí víno (ČR), LITER, v zborníkoch literárnych súťaží, na viacerých internetových stránkach, v zborníkoch Medzi štyrmi očami, Druhý vzdych a v katalógu Na východ od kraja

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

*