Literárny klub POET – PRIEVIDZA

Literárny klub POET – PRIEVIDZA

*

Názov literárneho klubu:

Literárny klub POET

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Hornonitrianska knižnica Prievidza

Vedúci, kontaktné osoby:

Diana Ďurinová, predsedníčka občianskeho združenia Literárny klub POET; podpredseda OZ Anton Mello, tajomníčka OZ Barborka Gričová

Adresa:

Občianske združenie Literárny klub POET, G. Švéniho 2671/3E, Prievidza

Tel.: 0905949820

E-mail:

nemea@seznam.cz

Internetová stránka LK (web, facebook):

www.lk-poet.estranky.sk

www.facebook.com/LKPOET

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

Klub vznikol v júni 1996 na základe tradície zo sedemdesiatych rokov. V roku 1976 vyšiel zborník prác vtedajších členov pod názvom Dýchnutie, ktorý vydala okresná knižnica, v ňom vyšli práce Daniela Heviera, Ondreja Čiliaka, Jaroslava Schuta, Dušana Schuta, Miroslava Prachára a ďalších. Za založenie nového klubu v roku 1996 patrí jeho prvej tajomníčke Anne Husárovej, ktorá venovala svoj čas a kus svojej duše literárnemu klubu až do roku 2001, keď nastúpila do dôchodku. Dňa 26.10.2010 oficiálne vzniklo občianske združenie Literárny klub POET.

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Literárny klub POET so sídlom pri Hornonitrianskej knižnici združuje mladých autorov poézie či prózy.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Stretáva sa raz do mesiaca a radi medzi sebou privíta nových členov.

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

Publikačná činnosť členov:

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

*