Fontána – DOLNÝ KUBÍN

Fontána – DOLNÝ KUBÍN

*

Názov literárneho klubu:

FONTÁNA

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Oravská knižnica v Dolnom Kubíne

Vedúci, kontaktné osoby:

Tomáš Toček – toceto@centrum.sk, 0903813250, Majka Muráňová – jablcka@pobox.sk, 0903153360, Milan Gonda, kontaktná osoba – gonda.m.d@stonline.sk; Miriam Kazimírová, kontaktná osoba v Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne – podujatia@oravskakniznica.sk, tel.: 043/ 586 2277

Adresa:

Oravská Knižnica, S. Nováka 1763/2, 02601 Dolný Kubín

E-mail:

fontana@host.sk

Internetová stránka LK (web, facebook):

fontana.host.sk

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

Vznikol 26. 2. 1999 spontánne, zo želania stretávať sa, komunikovať, konfrontovať svoju tvorbu s inými a zároveň počúvať a porovnávať.

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Čítanie vlastnej tvorby, rozbory súčasnej slovenskej tvorby, knižných noviniek, literárne večery s vlastnou tvorbou, uvádzanie do života vlastných zborníkov, verejné vystúpenia v rámci Hviezdoslavových Kubínov. Autori, členovia klubu, verejnosti predstavujú svoju tvorbu v periodikách, klubových zborníkoch, na čítačkách a autorských večeroch. Zúčastňujú sa, viacerí úspešne, literárnych súťaží a prehliadok umeleckého slova. Sú medzi nimi aj takí, ktorým sa už podarilo vydať vlastnú knihu. Od založenia klubu sa v ňom stretávajú všetky generácie, od žiakov základných škôl až po dôchodcov. Generačné problémy sa spolu stráveným chvíľam vyhýbajú a práve naopak, rôzne vekové skupiny sa navzájom obohacujú, povzbudzujú a rešpektujú.

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

Pracovné stretnutia sa uskutočňujú raz mesačne v priestoroch Oravskej knižnice Antona Habovštiaka. Sú otvorené každému, kto sa zaujíma o literatúru a umenie, kto sa neobáva podeliť o svoje myšlienky, príbehy, verše, o to, čo vytvoril a ponúka čitateľovi, divákovi či poslucháčovi. Počet členov:  10. Vekové rozpätie: 20 – 40 rokov.

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

 Literárny Zvolen, 1999 – Mária Muráňová – za poéziu čestné uznanie; Literárne Topoľčany, 2002 – Mária Muráňová – čestné uznanie; Literárne Topoľčany, 2002 – Lýdia Kovalíková – čestné uznanie; Dotyky múzy, 2002 – Mária Muráňová – laureátka.

Významné podujatia LK:

Členovia LK pravidelne vystupujú so svojou tvorbou v rámci Hviezdoslavovho Kubína od r. 2001. Stretnutie literárnych klubov (Martin, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín) 27. 5. 2002 „Na východ od kraja“, ktoré zorganizovala Turčianska knižnica v Martine.

Edičná činnosť LK:

  • Na úteku. [zborník vlastnej tvorby]. 2000.
  • Zabudnutými cestami. [zborník vlastnej tvorby]. 2002.
  • Na východ od kraja. [zborník vlastnej tvorby]. 2002.
  • Nakreslená podstata tvarov bez súvislosti. 2004.
  • Bez názvu. 2005.
  • Tam kde obor spí – Tam, gdzie śpi olbrzym v spolupráci s poľskými tvorcami z Limanowej. 2007.
  • Pod dekádou slov. 2009.
  • Kto ma czas – Ten, kto má čas v spolupráci s poľskými tvorcami z Limanowej. 2010.
  • Masová evakuácia púpav – Masowa ewakuacja dmuchawców v spolupráci s poľskými tvorcami z Limanowej. 2012.

Publikačná činnosť členov:

 

Poznámky:

 

Interentové zdroje o LK: