Literárny klub Janka Jesenského – NITRA

Literárny klub Janka Jesenského – NITRA

*

Názov literárneho klubu:

Literárny klub POET

Pôsobí pri kultúrnom zariadení, inštitúcii, organizácii:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Vedúci, kontaktné osoby:

Eva Ruthová

Adresa:

Lesná 1/II, 94901 Nitra

Tel.:

037/733 207 alebo 0907 981 054

E-mail:

 

Internetová stránka LK (web, facebook):

 

Vznik, začiatok činnosti, zakladatelia:

 

Stručná charakteristika literárneho klubu:

Autorské literárne večery, večery a stretnutia s významnými osobnosťami vedy a kultúry

Stretnutia, počet členov, vekové rozpätie:

vyše 100; od 21 do 85 rokov

Spolupráca s renomovanými autormi, osobnosťami:

Literárne prezentácie a úspechy LK a členov:

Významné podujatia LK:

Edičná činnosť LK:

Publikačná činnosť členov:

Poznámky:

Interentové zdroje o LK:

Literárny klub Janka jesenského Nitra. In: Národné osvetové centrum [online].  Dostupné na interente:  <TU>.

 

*